บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อิสรวัจน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อิสรวัจน์
ชื่อ อิสรวัจน์ ความหมาย แปลว่า ถ้อยคำที่อิสระ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อิด-สะ-ระ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า It Sa Ra Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อิสรวัจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อิสรวัจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อิสรวัจน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อิสรวัจน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ อิสรวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อิสรวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อิสรวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อิสรวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อิสรวัจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อิสรวัจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อิศวีร์ภรณ์ 62 อิด-สะ-วี-พอน It Sa Wi Phon หญิง ผู้ที่มีเทพคุ้มครอง
อิทธิรัตน์ 44 อิด-ทิ-รัด It Thi Rat ชาย ดวงแก้วที่ทรงอานุภาพ
อิสรียะ 40 อิด-สะ-รี-ยะ It Sa Ri Ya หญิง ความเป็นใหญ่
อิสราภรณ์ 41 อิด-รา-พอน It Ra Phon หญิง ผู้มีอิสระ, ผู้เป็นใหญ่
อิทธิพัชร์ 46 อิด-ทิ-พัด It Thi Phat ชาย อำนาจเพชร
อิสรย์ 38 อิด-สะ-หระ It Sa Ra ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่, ผู้ปกครอง
อิดดาริด 22 อิด-ดา-ริด It Da Rit ชาย -
อิทธิ์ศักดิ์ 54 อิด-ทะ-สัก It Tha Sak ชาย อำนาจแห่งความสำเร็จ, อำนาจแห่งความเจริญ
นิศาอิษฎา 37 นิ-สา-อิด-สะ-ดา Ni Sa It Sa Da หญิง ผู้ปราถนาจันทร์
อิฐรากร 29 อิด-รา-กอน It Ra Kon ชาย -
อิสมาอีน 41 อิด-มา-อีน It Ma In หญิง -
สะอิด 22 สะ-อิด Sa It หญิง -
อิทธิวรรษ 37 อิด-ทิ-วัด It Thi Wat ชาย อำนาจแห่งฝน
อิสยาห์ 40 อิด-สะ-ยา It Sa Ya หญิง ฤดูฝน
อิทธยา 24 อิด-ทะ-ยา It Tha Ya หญิง ได้รับการสรรเสริญ, ควรแก่การสรรเสริญ
อิทธิณัฏฐ์ 55 อิด-ทิ-นัด It Thi Nat ชาย อำนาจแห่งนักปราชญ์
อิษฎาอร 30 อิด-สะ-ดา-ออน It Sa Da On หญิง นางผู้น่ารัก
อิทธิไกร 33 อิด-ทิ-กรัย It Thi Krai ไม่ระบุ -
อิสระพงศ์ 51 อิด-สะ-หระ-พง It Sa Ra Phong ชาย -
อิสสระ 32 อิด-สะ It Sa ชาย -
อิทธิวัตร 36 อิด-ทิ-วัด It Thi Wat ชาย -
อิด 11 อิด It หญิง การบูชา, ครู
อิสรยา 30 อิด-สะ-หระ-ยา It Sa Ra Ya หญิง -
อิสมะแอ 34 อิด-มะ-แอ It Ma Ae ชาย -
อิดเอี้ย 36 อิด-เอี้ย It Ia หญิง -
อิทธิพันธ์ 49 อิด-ทิ-พัน It Thi Phan ชาย ผู้ผูกพันความสำเร็จ
กัณณ์อิฏฐา 53 กัน-อิด-ถา Kan It Tha หญิง หูที่น่ารัก
ธัญอิฏฐา 41 ทัน-อิด-ถา Than It Tha หญิง ผู้น่ารักและมีโชค
อิทธิกร 24 อิด-ทิ-กอน It Thi Kon ชาย ผู้สร้างความสำเร็จ
อิตศักดิ์ 39 อิด-สัก It Sak ชาย -
อิชฌน์ 31 อิด-ชะ It Cha หญิง ความเจริญ, ความสำเร็จ
อิดสเรส 31 อิด-สะ-เหรด It Sa Ret ชาย -
ตรีอิสระ 39 ตรี-อิด-สะ-หระ Tri It Sa Ra ชาย -
จิตอิสระ 38 จิด-อิด-สะ-หระ Chit It Sa Ra ไม่ระบุ ผู้ที่มีใจเป็นใหญ่, ผู้ที่มีความคิดเป็นอิสระ, ใจที่ปราศจากเครื่องยึดเหนี่ยว
อิทธิเชษฐ์ 45 อิด-ทิ-เชด It Thi Chet ชาย เจริญในความสำเร็จ
อิฏฐา 29 อิด-ถา It Tha ชาย น่ารัก
อิชย์ 29 อิด It หญิง การบูชา, ครู
อิสสริยา 41 อิด-สะ-ริ-ยา It Sa Ri Ya หญิง ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่
อิทธิราช 26 อิด-ทิ-ราด It Thi Rat ชาย -
อิสละ 27 อิด-ละ It La ชาย -