บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อารียฉัตร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อารียฉัตร
ชื่อ อารียฉัตร ความหมาย แปลว่า ร่มเงาแห่งผู้เจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อา-รี-ยา-ฉัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Ri Ya Chat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อารียฉัตร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อารียฉัตร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อารียฉัตร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อารียฉัตร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ อารียฉัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อารียฉัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อารียฉัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อารียฉัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อารียฉัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อารียฉัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อารียฉัตร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อารียฉัตร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิชอาภา 23 พิด-อา-พา Phit A Pha หญิง -
อานุ 13 อา-นุ A Nu ชาย -
อามีลา 26 อา-มี-ลา A Mi La หญิง -
อาดือนัน 35 อา-ดือ-นัน A Due Nan ไม่ระบุ -
อารักษ์ 29 อา-รัก A Rak ชาย -
อาจริณี 33 อา-จะ-ริ-นี A Cha Ri Ni หญิง ครูผู้หญิง
อาบ 9 อาบ Ap ชาย -
อามินตรา 29 อา-มิน-ตรา A Min Tra ไม่ระบุ -
ทิพย์อาภา 39 ทิบ-อา-พา Thip A Pha หญิง -
อาจ 13 อาด At ชาย ความซื่อตรง
อามรฤทธิ์ 35 อา-มอ-ระ-ริด A Mo Ra Rit ชาย -
อารีรย์ 39 อา-รีน A Rin หญิง -
อาสา 15 อา-สา A Sa หญิง -
อารุณ 17 อา-รุน A Run ชาย -
อาทฤต 12 อา-ซิด A Sit ชาย เอาใจใส่, มีความคิด
อาทิจพันธ์ 48 อา-ทิด-พัน A Thit Phan ชาย -
อารีพันธ์ 48 อา-รี-พัน A Ri Phan หญิง -
อารทรา 17 อา-รัด-ทะ-รา A Rat Tha Ra หญิง ใหม่สดนุ่มนวลอ่อนโยน
อามีเน๊าะ 38 อา-มี-เนาะ A Mi No หญิง -
อารัญ 19 อา-รัน A Ran หญิง -
เอาพันธ์ 39 เอา-พัน Ao Phan ชาย -
อาคม 16 อา-คม A Khom ชาย การมา, การมาถึง, การเล่าเรียนความรู้ บทและมนตร์ในศาสนา, คาถาที่จำสืบเนื่องกันมา
อาภรณ์พัชร 44 อา-พอน-พัด A Phon Phat หญิง -
อารอบ 19 อา-รอบ A Rop หญิง -
อานันทนิตย์ 51 อา-นัน-ทะ-นิด A Nan Tha Nit ชาย -
สำอาง 17 สัม-อาง Sam Ang หญิง ที่ทำให้งามสะอาดหมดจด, งามสะอาดหมดจด, งามกรีดกรายหยิบหย่ง
อานนท์บัตร์ 49 อา-นน-บัด A Non Bat ไม่ระบุ -
อามรณ์ 30 อา-มอน A Mon ไม่ระบุ -
อานุรักษ์ 35 อา-นุ-รัก A Nu Rak ชาย -
อาซือลีนา 46 อา-ซือ-ลี-นา A Sue Li Na หญิง -
อานง 14 อา-นง A Nong หญิง -
อาจหาญง 25 อาด-หา-ยง At Ha Yong ไม่ระบุ -
อาชัทยา 23 อา-ชัด-ทะ-ยา A Chat Tha Ya หญิง หัวหน้าเผ่านักรบ
อาทิชา 15 อา-ทิ-ชา A Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดเป็นคนแรก
ศรีอาจ 31 สี-อาด Si At หญิง -
อาภานุช 17 อา-พา-นุด A Pha Nut หญิง -
อาซิกเดน 27 อา-ซิก-เดน A Sik Den ไม่ระบุ -
ชัยอาภรณ์ 40 ชัย-อา-พอน Chai A Phon ชาย -
อาจหาญ 23 อาด-หาน At Han ชาย -
อาธัญญา 24 อา-ทัน-ยา A Than Ya หญิง ผู้มีโชคทุกด้าน