บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อามีนะห์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อามีนะห์
ชื่อ อามีนะห์ ความหมาย แปลว่า ที่ชื่อตรง, ที่วางใจได้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อา-มี-นะ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Mi Na
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อามีนะห์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อามีนะห์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อามีนะห์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อามีนะห์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ อามีนะห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อามีนะห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อามีนะห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อามีนะห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อามีนะห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ อามีนะห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อามีนะห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อามีนะห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชัยอาลี 34 ชัย-อา-ลี Chai A Li ชาย -
อานิสา 24 อา-นิ-สา A Ni Sa หญิง -
จ่าอา 15 จ่า-อา Cha A ชาย -
อาจกิตต์ 33 อาด-กิด At Kit ไม่ระบุ -
อาโน 16 อา-โน A No หญิง ชื่อในภาษาอังกฤษ
อาวิสา 25 อา-วิ-สา A Wi Sa ไม่ระบุ ทำให้เป็นที่รู้จัก
อาธิกยา 25 อา-ทิ-กะ-ยา A Thi Ka Ya หญิง เลิศเยี่ยม
อาธร 15 อา-ทอน A Thon ชาย -
อารีรักษ์ 40 อา-รี-รัก A Ri Rak หญิง -
เอาพันธ์ 39 เอา-พัน Ao Phan ชาย -
อาลยา 22 อา-ละ-ยา A La Ya หญิง -
อานิตยา 28 อา-นิด-ยา A Nit Ya ไม่ระบุ -
อาพล 21 อา-พน A Phon ชาย -
อาลี 20 อา-ลี A Li ชาย -
อาจยา 22 อา-จะ-ยา A Cha Ya หญิง การสะสมไว้, การรวบรวมไว้
อาภัศรา 24 อา-พัด-รา A Phat Ra หญิง -
อาไซ 23 อา-ซัย A Sai ไม่ระบุ -
อาลาวี 27 อา-ลา-วี A La Wi ชาย -
อานงค์ 27 อา-นง A Nong หญิง -
พิมพ์อานันท์ 65 พิม-อา-นัน Phim A Nan หญิง ผู้มีความสุขเป็นแบบอย่าง
กนกอาภรณ์ 33 กะ-หนก-อา-พอน Ka Nok A Phon ไม่ระบุ เครื่องประดับที่ทำด้วยทอง
อับดุลอายิบ 41 อับ-ดุน-อา-ยิบ Ap Dun A Yip ชาย -
สมอางค์ 34 สม-อาง Som Ang หญิง -
อาฟียัน 39 อา-ฟี-ยัน A Fi Yan ชาย -
อาร์ชวัส 39 อา-ชะ-วัด A Cha Wat ไม่ระบุ ความซื่อตรง
อารินี 27 อา-ริ-นี A Ri Ni ไม่ระบุ -
สอางค์ 29 สะ-อาง Sa Ang หญิง -
จิตรอารี 35 จิด-อา-รี Chit A Ri หญิง ความคิดอันประเสริฐ
อาซือลีนา 46 อา-ซือ-ลี-นา A Sue Li Na หญิง -
อามีนัส 35 อา-มี-นัด A Mi Nat ชาย -
อาแยะ 21 อา-แยะ A Yae ไม่ระบุ -
อาจอง 21 อาด-อง At Ong ไม่ระบุ ผู้สง่า, ผู้กล้าหาญ
อารักษ์ 29 อา-รัก A Rak ชาย -
อาจบดินทร์ 39 อาด-บอ-ดิน At Bo Din ชาย -
อานุพันธ์ 43 อา-นุ-พัน A Nu Phan ไม่ระบุ -
ทองอาม 21 ทอง-อาม Thong Am หญิง -
อาณัติ 23 อา-นัด A Nat ชาย การบังคับบัญชา
อาร์รัตน์ 45 อา-รัด A Rat หญิง การเคารพบูชา
อาพินญา 29 อา-พิน-ยา A Phin Ya หญิง -
อาริส 22 อา-ริด A Rit หญิง -