บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อามีนะห์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อามีนะห์
ชื่อ อามีนะห์ ความหมาย แปลว่า ที่ชื่อตรง, ที่วางใจได้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อา-มี-นะ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Mi Na
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อามีนะห์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อามีนะห์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อามีนะห์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อามีนะห์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ อามีนะห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อามีนะห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อามีนะห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อามีนะห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อามีนะห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ อามีนะห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อามีนะห์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อามีนะห์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อาลักษ์ 31 อา-ลัก A Lak ชาย -
อาชวี 22 อาด-ชะ-วี At Cha Wi ชาย ผู้มีความซี่อตรง
อาตมธัย 31 อา-ตะ-มะ-ทัย A Ta Ma Thai ชาย การชนะตนเอง
อากาญดา 15 อา-กาน-ดา A Kan Da หญิง -
อาเนตร 21 อา-เนด A Net หญิง ไม่หวั่นไหว, มั่นคง
อามาย 21 อา-มาย A Mai ชาย -
อาจารี 25 อา-จา-รี A Cha Ri หญิง -
ขวัญอารีย์ 51 ขวัน-อา-รี Khwan A Ri หญิง ผู้เจริญในสิ่งอันเป็นที่รัก
อาพินญา 29 อา-พิน-ยา A Phin Ya หญิง -
อาชีพ 24 อา-ชีบ A Chip หญิง -
อารีชา 21 อา-รี-ชา A Ri Cha ไม่ระบุ -
อาจะริยา 34 อา-จะ-ริ-ยา A Cha Ri Ya หญิง -
อานัณย์ 38 อา-นัน A Nan ชาย ความไม่มีหนี่
อานุภาพร 27 อา-นุ-พา-พอน A Nu Pha Phon หญิง ผู้มีพลังแสงสว่างแห่งถ้อยคำอวยพร
อาจารีย์ 42 อา-จา-รีย์ A Cha Ri หญิง ผู้มีจรรยา, ผู้ทำตามคติแบบแผน
อาริษา 20 อา-ริ-สา A Ri Sa หญิง เจ้าแห่งความเอื้อเฟื้อ
อานันดา 23 อา-นัน-ดา A Nan Da หญิง -
อานะ 16 อา-นะ A Na ไม่ระบุ -
ศศิอารียา 45 สะ-สิ-อา-รี-ยา Sa Si A Ri Ya หญิง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดุจพระจันทร์
อานัติ 23 อา-นัด A Nat ชาย การบังคับบัญชา
แสงอาภร 23 แสง-อา-พอน Saeng A Phon หญิง -
อารยะ 23 อา-ระ-ยะ A Ra Ya ชาย -
อารุณ 17 อา-รุน A Run ชาย -
อาภรณ์รัตน์ 51 อา-พอน-รัด A Phon Rat หญิง -
อาจบดินทร์ 39 อาด-บอ-ดิน At Bo Din ชาย -
อารีน่า 25 อา-รี-น่า A Ri Na หญิง -
สูอานา 22 สู-อา-นา Su A Na หญิง -
อารียกานต์ 45 อา-รี-ยะ-กาน A Ri Ya Kan หญิง ผู้เป็นที่รักที่มีใจเอื้อเฟื้อ
ชันอา 18 ชัน-อา Chan A ชาย -
อาริศา 23 อา-ริ-สา A Ri Sa หญิง เจ้าแห่งความเอื้อเฟื้อ
อารตี 21 อา-ระ-ตี A Ra Ti หญิง งดเว้นจากความชั่ว, ความยินดียิ่ง
อาทิตย 23 อา-ทิด-ตะ-ยะ A Thit Ta Ya ชาย -
อาภาศรี 27 อา-พา-สี A Pha Si ไม่ระบุ -
อาจิณ 22 อา-จิน A Chin หญิง -
อาภิสรา 24 อา-พิ-สะ-รา A Phi Sa Ra หญิง ผู้มีความใสเป็นประกาย
อาณาฌา 19 อา-นา-ชา A Na Cha หญิง -
อารัช 17 อา-รัด A Rat ชาย การเคารพบูชา
อาทินาถ 19 อา-ทิ-นาด A Thi Nat หญิง ที่พึ่งคนแรก
อาลยา 22 อา-ละ-ยา A La Ya หญิง -
อาทฤต 12 อา-ซิด A Sit ชาย เอาใจใส่, มีความคิด