บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อัปสรรัชย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อัปสรรัชย์
ชื่อ อัปสรรัชย์ ความหมาย แปลว่า แผ่นดินของนางสวรรค์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อับ-สอน-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ap Son Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัปสรรัชย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อัปสรรัชย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัปสรรัชย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัปสรรัชย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ อัปสรรัชย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อัปสรรัชย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัปสรรัชย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อัปสรรัชย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัปสรรัชย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อัปสรรัชย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อัปสรรัชย์ 50 อับ-สอน-รัด Ap Son Rat หญิง -
อัพชินี 36 อับ-พะ-ชิ-นี Ap Pha Chi Ni หญิง กอบัว
อัปสร 23 อับ-สอน Ap Son หญิง นางฟ้าบนสรวงสวรรค์
อับชลี 27 อับ-ชะ-ลี Ap Cha Li ไม่ระบุ -
อับดุลวาหะ 36 อับ-ดุน-วา-หะ Ap Dun Wa Ha ชาย -
อับดุลรอหีม 47 อับ-ดุน-รอ-หีม Ap Dun Ro Him ไม่ระบุ -
อับดุลยาเลล 43 อับ-ดุน-ยา-เลน Ap Dun Ya Len ชาย -
อับดลก่อนี 39 อับ-ดน-ก่อ-นี Ap Don Ko Ni ชาย -
อัฟฟารี 38 อับ-ฟา-รี Ap Fa Ri ไม่ระบุ -
อับดลฟิกรี 43 อับ-ดน-ฟิก-รี Ap Don Fik Ri ไม่ระบุ -
อับดุลราซิ 36 อับ-ดุน-รา-ซิ Ap Dun Ra Si ชาย -
อับพร 24 อับ-พอน Ap Phon หญิง -
อับบ๊าส 29 อับ-บ๊าด Ap Bat ไม่ระบุ -
อับดุล 20 อับ-ดุน Ap Dun ชาย -
ปานอัปสร 31 ปาน-อับ-สอน Pan Ap Son ไม่ระบุ -
อับดุลเลาะห์ 47 อับ-ดุน-เลาะ Ap Dun Lo ชาย -
อับอุลสาลัม 48 อับ-อุน-สา-ลัม Ap Un Sa Lam ไม่ระบุ -
อับดุลสิ 31 อับ-ดุน-สิ Ap Dun Si ชาย -
อับฟาร์ 34 อับ-ฟา Ap Fa ไม่ระบุ -
ทรงอัปสร 30 ซง-อับ-สอน Song Ap Son หญิง รูปร่างดุจนางฟ้า
อับฟาน 26 อับ-ฟาน Ap Fan ไม่ระบุ -
อับ 12 อับ Ap หญิง -
อับดลรอศัก 41 อับ-ดน-รอ-สัก Ap Don Ro Sak ชาย -
อัปษร 20 อับ-ปะ-สอน Ap Pa Son หญิง -
ดลอัปสร 30 ดน-อับ-สอน Don Ap Son ไม่ระบุ บังเกิดขึ้นเป็นนางฟ้า
อับดลรอสัก 41 อับ-ดน-รอ-สัก Ap Don Ro Sak ชาย -
เทพอัปสร 34 เทบ-อับ-สอน Thep Ap Son ไม่ระบุ -
อับดลคอบีร 42 อับ-ดน-คอ-บีน Ap Don Kho Bin ชาย -
ทิพย์อัปสร 53 ทิบ-อับ-สอน Thip Ap Son ไม่ระบุ นางฟ้า
อับดุลเหลาะ 38 อับ-ดุน-เหลาะ Ap Dun Lo ชาย -
เข็มอัปสรณ์ 54 เข็ม-อับ-ปะ-สอน Khem Ap Pa Son หญิง เข็มที่มีน้ำเป็นที่พึ่ง
อับดุลฮากิม 36 อับ-ดุน-ฮา-กิม Ap Dun Ha Kim ชาย -
อับดุลอายิบ 41 อับ-ดุน-อา-ยิบ Ap Dun A Yip ชาย -
จันทร์อับ 41 จัน-อับ Chan Ap หญิง -
พิมพ์อัปสร 57 พิม-อับ-สอน Phim Ap Son หญิง รูปร่างเหมือนนางฟ้า
อับษร 20 อับ-สอน Ap Son หญิง นางฟ้าบนสรวงสวรรค์
อัปราวรรณ 36 อับ-ปรา-วัน Ap Pra Wan หญิง -
อับดุลลาห์ 41 อับ-ดุน-ลา Ap Dun La ชาย -
อับดุลบาซิล 40 อับ-ดุน-บา-ซิน Ap Dun Ba Sin ชาย -
อัฟฟาล 33 อับ-ฟาน Ap Fan ไม่ระบุ -