บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อัถชาณาษ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อัถชาณาษ
ชื่อ อัถชาณาษ ความหมาย แปลว่า - เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อัด-ชา-นาด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า At Cha Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัถชาณาษ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อัถชาณาษ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัถชาณาษ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัถชาณาษ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ อัถชาณาษ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อัถชาณาษ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัถชาณาษ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อัถชาณาษ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัถชาณาษ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ อัถชาณาษ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อัชรียา 32 อัด-ชะ-รี-ยา At Cha Ri Ya หญิง -
อรรถศาสตร์ 46 อัด-ถะ-สาด At Tha Sat ชาย -
อัษฎาวุฒิ 34 อัด-สะ-ดา-วุด At Sa Da Wut ชาย ผู้มีความรู้เปรียบได้กับมีอาวุธ 8 อย่าง
อัฏฐาพร 41 อัด-ถา-พอน At Tha Phon หญิง สิ่งที่ประเสริฐ 8 ประการ
อรรจยา 29 อัด-จะ-ยา At Cha Ya หญิง เป็นที่นับถือ
อัศนะ 26 อัด-สะ-นะ At Sa Na ไม่ระบุ -
อัจราภา 23 อัด-รา-พา At Ra Pha ไม่ระบุ -
อัชราวรรณ 36 อัด-ชะ-รา-วัน At Cha Ra Wan หญิง -
อัชดาภร 19 อัด-ชะ-ดา-พอน At Cha Da Phon หญิง -
อัศนี 29 อัด-สะ-นี At Sa Ni หญิง สายฟ้า
อัศฎาภรณ์ 42 อัด-สะ-ดา-พอน At Sa Da Phon หญิง -
อัจนะ 25 อัด-นะ At Na ไม่ระบุ -
อรรจา 21 อัด-จา At Cha หญิง ยกย่อง
อัชรา 17 อัด-ชะ-รา At Cha Ra หญิง -
อัศวเทพ 34 อัด-สะ-วะ-เทบ At Sa Wa Thep ไม่ระบุ -
เปรมอัทยา 33 เปรม-อัด-ยา Prem At Ya ไม่ระบุ -
อัสดา 19 อัด-ดา At Da ชาย -
อัจจิตา 30 อัด-จิ-ตา At Chi Ta หญิง ได้รับเกียรติ
อัษฏางค์ 39 อัด-สะ-ตาง At Sa Tang ชาย -
อรรถยุทธ 29 อัด-ถะ-ยุด At Tha Yut ชาย -
อัฐฑพล 36 อัด-ทะ-พน At Tha Phon ชาย -
อรรถกฤต 20 อัด-ถะ-กริด At Tha Krit ชาย ที่ให้ทรัพย์และผลประโยชน์
อรรถ 15 อัด At ชาย กาลเวลาทางภาค
อัสวิน 32 อัด-วิน At Win ไม่ระบุ -
อัฐกร 24 อัด-ถะ-กอน At Tha Kon ชาย ผู้สร้างความร่ำรวย
อรรถมาตร 28 อัด-ถะ-มาด At Tha Mat ชาย ทรัพย์สมบัติเงินทอง
อรรถวุฒน์ 39 อัด-ถะ-วุด At Tha Wut ชาย -
อัด 11 อัด At ชาย กาลเวลาทางภาค
อัตถพงษ์ 37 อัด-ตะ-ถะ-พง At Ta Tha Phong ชาย -
อัฐพิชญ์ 46 อัด-ทะ-พิด At Tha Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
อรรถการ 21 อัด-ถะ-กาน At Tha Kan ชาย -
ฟัยซัลอัสมา 60 ฟัย-ซัน-อัด-มา Fai San At Ma ไม่ระบุ -
อัสรีย์ 45 อัด-รี At Ri หญิง -
อัสดาภรณ์ 38 อัด-ดา-พอน At Da Phon ไม่ระบุ -
อัษจันทร์ 43 อัด-สะ-จัน At Sa Chan ไม่ระบุ -
อัจฉรภรณ์ 44 อัด-ฉน-พอน At Chon Phon ไม่ระบุ -
อรรถรส 26 อัด-ถะ-ถะ-รด At Tha Tha Rot ไม่ระบุ -
อัษฎาวุธ 31 อัด-สะ-ดา-วุด At Sa Da Wut ชาย อาวุธ8อย่าง
อัตฮ่ารีย์ 48 อัด-ตะ-ฮ่า-รี At Ta Ha Ri ไม่ระบุ -
อัดพล 25 อัด-พน At Phon ชาย กำลัง 8 ประการ