บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อัฐพิชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อัฐพิชญ์
ชื่อ อัฐพิชญ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อัด-ทะ-พิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า At Tha Phit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัฐพิชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อัฐพิชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัฐพิชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัฐพิชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ อัฐพิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อัฐพิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัฐพิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อัฐพิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัฐพิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อัฐพิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัฐพิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ อัฐพิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อรรจนา 26 อัด-จะ-นา At Cha Na หญิง ยกย่อง, เคารพ
อัฐวุฒิ 33 อัด-ถะ-วุด At Tha Wut ชาย ผู้มีความรู้เรื่องเงิน
อัษณีญา 31 อัด-สะ-นี-ยา At Sa Ni Ya ไม่ระบุ -
อรรถศาสตร์ 46 อัด-ถะ-สาด At Tha Sat ชาย -
อัสมะ 26 อัด-มะ At Ma หญิง -
อัฉราทิพย์ 50 อัด-ชะ-รา-ทิบ At Cha Ra Thip หญิง -
อัจฉณัย 38 อัด-ฉอ-นัย At Cho Nai ชาย -
อัฑฒกร 21 อัด-ถะ-กอน At Tha Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความร่ำรวย
อรรถกฤต 20 อัด-ถะ-กริด At Tha Krit ชาย ที่ให้ทรัพย์และผลประโยชน์
อัชชะตะ 25 อัด-ชะ-ตะ At Cha Ta ชาย -
อัษณีย์ 43 อัด-สะ-นี At Sa Ni ไม่ระบุ ผู้ชื่นชอบในสายฟ้า
อัสรียา 37 อัด-รี-ยา At Ri Ya ไม่ระบุ -
อัษฎาษยุท 34 อัด-สะ-ดาด-ยุด At Sa Dat Yut ไม่ระบุ -
อัชรพรรณ 37 อัด-ชะ-ระ-พัน At Cha Ra Phan หญิง -
อัชราช 19 อัด-ชะ-ราด At Cha Rat ชาย -
อัสรินทร์ 44 อัด-ริน At Rin หญิง -
อัสลัม 32 อัด-ลัม At Lam ไม่ระบุ -
อัจฉรีย์ภรณ์ 68 อัด-ฉะ-รี-พอน At Cha Ri Phon หญิง ผุ้ค้ำจุนความเก่งกล้า
อรรถสิทธิ์ 44 อัด-ถะ-สิด At Tha Sit ชาย ความสำเร็จในงานต่างๆ
อรรถการ 21 อัด-ถะ-กาน At Tha Kan ชาย -
อัศนี 29 อัด-สะ-นี At Sa Ni หญิง สายฟ้า
อัชนันท์ 36 อัด-ชะ-นัน At Cha Nan หญิง -
อัษฎางค์ 35 อัด-สะ-ดาง At Sa Dang ชาย -
อัจฉราวรรณ์ 54 อัด-ฉะ-รา-วัน At Cha Ra Wan หญิง มีผิวพรรณประดุจนางฟ้า, ผิวงาม
อัจจนาวดี 42 อัด-จะ-นา-วะ-ดี At Cha Na Wa Di หญิง -
อรรจพร 32 อัด-จะ-พอน At Cha Phon ไม่ระบุ -
อัธรา 19 อัด-ทะ-รา At Tha Ra หญิง -
อัฑฒวินท์ 41 อัด-ทะ-วิน At Tha Win ชาย ผู้มีความร่ำรวย
อัดนันต์ 37 อัด-นัน At Nan ชาย -
อัตชัย 27 อัด-ตะ-ชัย At Ta Chai ชาย -
อรรถรส 26 อัด-ถะ-ถะ-รด At Tha Tha Rot ไม่ระบุ -
อรรตวิทย์ 45 อัด-ตะ-วิด At Ta Wit ชาย -
อัสวัชชัย 43 อัด-วัด-ชัย At Wat Chai ชาย -
อัจฉริยะ 41 อัด-ฉะ-ริ-ยะ At Cha Ri Ya ชาย ความสามารถพิเศษ, น่าพิศวง
อัชฌาวดี 32 อัด-ชา-วะ-ดี At Cha Wa Di หญิง สตรีผู้มีนิสัยอันดี
อัศมเดช 27 อัด-สะ-มะ-เดด At Sa Ma Det ไม่ระบุ มีเดชแข็งดังหินผา
อัทธนียา 36 อัด-ทะ-นี-ยา At Tha Ni Ya หญิง ตราบชั่วนิรันดร์กาล
อัศนีย์ 46 อัด-สะ-นี At Sa Ni ชาย ผู้ชื่นชอบในสายฟ้า
อรรชนีย์ 45 อัด-ชะ-นี At Cha Ni หญิง ควรได้ไว้
อรรถพร 27 อัด-ถะ-พอน At Tha Phon ชาย ผู้มีจุดมุ่งหมายอันประเสริฐ