บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อัฐฐภิรมย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อัฐฐภิรมย์
ชื่อ อัฐฐภิรมย์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความสุขในเงินตรา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อัด-ทะ-พิ-รม และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า At Tha Phi Rom
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัฐฐภิรมย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 59
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อัฐฐภิรมย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัฐฐภิรมย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัฐฐภิรมย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ อัฐฐภิรมย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อัฐฐภิรมย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัฐฐภิรมย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อัฐฐภิรมย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัฐฐภิรมย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อัฐฐภิรมย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัฐฐภิรมย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อัฐฐภิรมย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อัศชัย 31 อัด-สะ-ชัย At Sa Chai ไม่ระบุ -
อัษฎายุทธ 34 อัด-สะ-ดา-ยุด At Sa Da Yut ไม่ระบุ -
อัชชะญะ 26 อัด-ชะ-ยะ At Cha Ya ไม่ระบุ -
อัตรคุปต์ 36 อัด-ตระ-คุบ At Tra Khup ชาย คุ้มครองตน, ปกครองตน
อรรถการ 21 อัด-ถะ-กาน At Tha Kan ชาย -
อัชลี 25 อัด-ชะ-ลี At Cha Li หญิง -
อัจฉรภรณ์ 44 อัด-ฉน-พอน At Chon Phon ไม่ระบุ -
อัษฎา 20 อัด-สะ-ดา At Sa Da ชาย แปดอย่าง
อัสรินทร์ 44 อัด-ริน At Rin หญิง -
อัษดิน 24 อัด-สะ-ดิน At Sa Din ชาย -
อัฐธิพร 39 อัด-ถะ-ทิ-พอน At Tha Thi Phon หญิง -
อัศราวุฒิ 36 อัด-สะ-รา-วุด At Sa Ra Wut ชาย -
อัษฏางค์ 39 อัด-สะ-ตาง At Sa Tang ชาย -
อัชนีย์ 41 อัด-ชะ-นี At Cha Ni หญิง ควรได้ไว้
อัตพล 27 อัด-ตะ-พน At Ta Phon หญิง -
อรรถพงษ์ 38 อัด-ถะ-พง At Tha Phong ชาย ตระกูลมั่งคั่งเงินทอง , แปดเชื้อสาย (อัฐ แปลว่า เงิน, แปด)
อัฑฒ์เศรษฐ์ 60 อัด-ทะ-เสด At Tha Set ชาย -
อัจฉราพร 38 อัด-ฉะ-รา-พอน At Cha Ra Phon หญิง นางฟ้าที่งดงาม
อรรถประจง 33 อัด-ถะ-ประ-จง At Tha Pra Chong หญิง -
อรรถวิท 26 อัด-ถะ-วิด At Tha Wit ชาย ผู้รู้ข้อความ, ผู้รู้หลักการ
อัฉราพร 32 อัด-ชะ-รา-พอน At Cha Ra Phon หญิง -
อัชราลัย 35 อัด-ชะ-รา-ลัย At Cha Ra Lai หญิง -
อัสวเทพ 34 อัด-วะ-เทบ At Wa Thep ชาย -
อัจฉราณ์ 40 อัด-ฉะ-หรา At Cha Ra หญิง -
อัศวรักษ์ 45 อัด-สะ-วะ-รัก At Sa Wa Rak ชาย -
อัฐชลี 34 อัด-ถะ-ชะ-ลี At Tha Cha Li หญิง -
อรรถินา 25 อัด-ถิ-นา At Thi Na หญิง ขยันขะมักเขม้น
อัชรอฟ 30 อัด-ชะ-รอบ At Cha Rop ไม่ระบุ -
อัสรี 28 อัด-รี At Ri ไม่ระบุ -
สมอัด 23 สม-อัด Som At ชาย -
อัชฌรักษ์ 39 อัด-ชะ-รัก At Cha Rak ไม่ระบุ -
อัสรียา 37 อัด-รี-ยา At Ri Ya ไม่ระบุ -
อัตถพงษ์ 37 อัด-ตะ-ถะ-พง At Ta Tha Phong ชาย -
อัชนัย 29 อัด-ชะ-นัย At Cha Nai ไม่ระบุ -
อรรจน์ชญาน์ 55 อัด-ชะ-ยา At Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้ที่ควรแก่การสรรเสริญ
อรรถกวี 29 อัด-ถะ-กะ-วี At Tha Ka Wi ชาย กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองตามความเป็นจริง
อัชวิน 27 อัด-ชะ-วิน At Cha Win ชาย แคล่วคล่องว่องไว
อัษฏาพร 36 อัด-สะ-ตา-พอน At Sa Ta Phon หญิง -
อัจฉาวรรณ 41 อัด-ฉา-วัน At Cha Wan หญิง -
อรรถพงค์ 38 อัด-ถะ-พง At Tha Phong ชาย ตระกูลมั่งคั่งเงินทอง , แปดเชื้อสาย (อัฐ แปลว่า เงิน, แปด)