บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อัชราภรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อัชราภรณ์
ชื่อ อัชราภรณ์ ความหมาย แปลว่า เครื่องประดับของนางฟ้า เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อัด-ชะ-รา-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า At Cha Ra Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัชราภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อัชราภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัชราภรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัชราภรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 95
หมายเลข 95 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ อัชราภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อัชราภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัชราภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อัชราภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัชราภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อัชราภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อัสนา 23 อัด-นา At Na ไม่ระบุ -
อัตถพรรณ 35 อัด-ตะ-ถะ-พัน At Ta Tha Phan ชาย -
อัจฉราทิพย์ 56 อัด-ฉะ-รา-ทิบ At Cha Ra Thip หญิง -
อัศรี 28 อัด-สะ-รี At Sa Ri ไม่ระบุ คมกระบี่
อัชฌาวดี 32 อัด-ชา-วะ-ดี At Cha Wa Di หญิง สตรีผู้มีนิสัยอันดี
อัชราภรณ์ 36 อัด-ชะ-รา-พอน At Cha Ra Phon หญิง -
อัชลี 25 อัด-ชะ-ลี At Cha Li หญิง -
อัจฉรัตน์ 46 อัด-ฉะ-รัด At Cha Rat หญิง รัตนะสีขาวใส่
อรรถนพ 28 อัด-ถะ-นบ At Tha Nop ไม่ระบุ -
อัถยา 20 อัด-ยา At Ya ชาย -
อัชรยา 25 อัด-ชะ-ระ-ยา At Cha Ra Ya หญิง ไม่แก่หรือไม่เปราะแตกทำลายง่ายมิตรภาพ
อัสราธร 30 อัด-รา-ทอน At Ra Thon ไม่ระบุ -
อัสวินทร์ 46 อัด-วิน At Win ชาย -
อรรถชาต 21 อัด-ถะ-ชาด At Tha Chat ชาย สิ่งมีประโยชน์
อัจฉรีย์ 49 อัด-ฉอ-รี At Cho Ri หญิง -
อัฐวัฒน์ 46 อัด-ถะ-วัด At Tha Wat ไม่ระบุ ผู้มีทรัพย์
อัสดา 19 อัด-ดา At Da ชาย -
อัศวพร 35 อัด-สะ-วะ-พอน At Sa Wa Phon ไม่ระบุ -
อัจจรี 33 อัด-จะ-รี At Cha Ri หญิง -
อัศวัตถ์ 40 อัด-สะ-วัด At Sa Wat ไม่ระบุ วันเพ็ญ
อัฐสิทธิ์ 48 อัด-ถะ-สิด At Tha Sit ไม่ระบุ ความสำเร็จในงานต่างๆ
อรรถวุฒน์ 39 อัด-ถะ-วุด At Tha Wut ชาย -
อัชนัย 29 อัด-ชะ-นัย At Cha Nai ไม่ระบุ -
อัทธนียา 36 อัด-ทะ-นี-ยา At Tha Ni Ya ไม่ระบุ ตราบชั่วนิรันดร์กาล
อัฉรา 20 อัด-ชะ-รา At Cha Ra หญิง -
อัชนโชติ 30 อัด-ชะ-นะ-โชด At Cha Na Chot ชาย แสงแห่งพระพรหม
อัษฎากรณ์ 39 อัด-สะ-ดา-กอน At Sa Da Kon ชาย -
อัธยา 23 อัด-ทะ-ยา At Tha Ya ไม่ระบุ -
อัศวภัทร 33 อัด-สะ-วะ-พัด At Sa Wa Phat ไม่ระบุ -
อรรถศักดิ์ 41 อัด-ถะ-สัก At Tha Sak ชาย -
อรรถชัย 29 อัด-ถะ-ชัย At Tha Chai ชาย -
อัสรีน่า 35 อัด-รี-น่า At Ri Na ไม่ระบุ -
อัฌฌา 21 อัด-ชา At Cha หญิง กริยาดี, มารยาทดี
อัสรีย์ 45 อัด-รี At Ri ไม่ระบุ -
เอมอัชนา 31 เอม-อัด-นา Em At Na ไม่ระบุ -
อรรถจิต 28 อัด-ถะ-จิด At Tha Chit ชาย ใฝ่ใจในประโยชน์
อัฉริยะ 35 อัด-ชะ-ริ-ยะ At Cha Ri Ya ไม่ระบุ -
อัจฉวรรณ 40 อัด-ฉอ-วัน At Cho Wan ไม่ระบุ -
อัซมะ 26 อัด-ชะ-มะ At Cha Ma หญิง -
อัสรี 28 อัด-รี At Ri ไม่ระบุ -