บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อัจฉวรรณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อัจฉวรรณ
ชื่อ อัจฉวรรณ ความหมาย แปลว่า นางฟ้าผู้มีผิวที่สวยงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อัด-ฉะ-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า At Cha Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัจฉวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อัจฉวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัจฉวรรณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อัจฉวรรณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ อัจฉวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อัจฉวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัจฉวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อัจฉวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัจฉวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อัจฉวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อัจฉวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อัจฉวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อัจฉราภา 28 อัด-ฉะ-รา-พา At Cha Ra Pha ไม่ระบุ -
ศัศอรรธ 36 สัด-สะ-อัด Sat Sa At ชาย พระจันทร์ครึ่งซีก
อัถยา 20 อัด-ยา At Ya ชาย -
ดลอัศม์วัชร์ 63 ดน-อัด-วัด Don At Wat ไม่ระบุ -
อัจฉริยา 38 อัด-ฉะ-ริ-ยา At Cha Ri Ya หญิง ผู้มีความอัศจรรย์
อัจฉรีย์ภรณ์ 68 อัด-ฉะ-รี-พอน At Cha Ri Phon หญิง ผุ้ค้ำจุนความเก่งกล้า
อัฉรา 20 อัด-ชะ-รา At Cha Ra หญิง -
อรรถรส 26 อัด-ถะ-ถะ-รด At Tha Tha Rot ไม่ระบุ -
อัศวุธ 28 อัด-สะ-วุด At Sa Wut ไม่ระบุ -
อัฐกรณ์ 38 อัด-ถะ-กอน At Tha Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความร่ำรวย
อัจฉบุณณ์ 43 อัด-ฉะ-บุน At Cha Bun ไม่ระบุ เปื่ยมด้วยความบริสุทธิ์
อรรถมาตร 28 อัด-ถะ-มาด At Tha Mat ชาย ทรัพย์สมบัติเงินทอง
อัศฆ์เดช 34 อัด-เดด At Det ไม่ระบุ -
อรรถญา 20 อัด-ถะ-ยา At Tha Ya ไม่ระบุ เหมาะสมมั่งมีฉลาด
อัชราลัย 35 อัด-ชะ-รา-ลัย At Cha Ra Lai หญิง -
อรรถศักดิ์ 41 อัด-ถะ-สัก At Tha Sak ชาย -
อัฐษฎาวุธ 40 อัด-สะ-ดา-วุด At Sa Da Wut ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เปรียบได้กับมีอาวุธ 8 อย่าง
อรรถเศรษฐ์ 50 อัด-ถะ-เสด At Tha Set ไม่ระบุ ผู้มีเหตุและผลดีเลิศ
อัจจิตา 30 อัด-จิ-ตา At Chi Ta หญิง ได้รับเกียรติ
อัทชัย 25 อัด-ชัย At Chai ชาย -
อัฏฐพล 42 อัด-ทะ-พน At Tha Phon ไม่ระบุ -
อัจฉวรรณ 40 อัด-ฉอ-วัน At Cho Wan ไม่ระบุ -
อรรจธร 28 อัด-จะ-ทอน At Cha Thon ชาย ที่ทรงไว้ซึ่งคำสรรเสริญหรือแสงเรืองรอง
อรรถพล 29 อัด-ถะ-พน At Tha Phon ชาย ผู้มีกำลังที่เป็นประโยชน์
เอมอัชนา 31 เอม-อัด-นา Em At Na ไม่ระบุ -
อัจฉาราภรณ์ 46 อัด-ฉา-รา-พอน At Cha Ra Phon หญิง -
อัสรี 28 อัด-รี At Ri ไม่ระบุ -
อัสนีย์ 46 อัด-นี At Ni หญิง -
อัสรียา 37 อัด-รี-ยา At Ri Ya ไม่ระบุ -
อัสน๊ะ 33 อัด-สะ-นะ At Sa Na หญิง -
อัจราภา 23 อัด-รา-พา At Ra Pha ไม่ระบุ -
นิธิอรรถ 32 นิ-ทิ-อัด Ni Thi At ชาย แสวงขุมทรัพย์
อรรถการ 21 อัด-ถะ-กาน At Tha Kan ชาย -
อรรจา 21 อัด-จา At Cha หญิง ยกย่อง
อัฐชลี 34 อัด-ถะ-ชะ-ลี At Tha Cha Li หญิง -
อรรถชาติ 25 อัด-ทะ-ชาด At Tha Chat ชาย ผู้เกิดในกองทรัพย์, กองเงินกองทอง
อัจรี 27 อัด-รี At Ri หญิง -
อัศกรณ์ 36 อัด-สะ-กอน At Sa Kon ชาย -
อรรชา 17 อัด-ชา At Cha หญิง ที่มีสุขภาพดี
อรรชนีย์ 45 อัด-ชะ-นี At Cha Ni หญิง ควรได้ไว้