บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อังศวีร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อังศวีร์
ชื่อ อังศวีร์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งความกล้าหาญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อัง-สะ-วี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ang Sa Wi
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อังศวีร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อังศวีร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อังศวีร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อังศวีร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ อังศวีร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อังศวีร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อังศวีร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อังศวีร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อังศวีร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อังศวีร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อังศวีร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อังศวีร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อังคะณาง 28 อัง-คะ-นาง Ang Kha Nang หญิง หญิงที่มีความงดงาม
อังครัตน์ 41 อัง-คะ-รัด Ang Kha Rat หญิง -
อังศุธร 28 อัง-สุ-ทอน Ang Su Thon ชาย -
อังชัง 20 อัง-ชัง Ang Chang หญิง -
อังประสิทธิ์ 51 อัง-ประ-สิด Ang Pra Sit หญิง -
อังชัญ 22 อัง-ชัน Ang Chan หญิง -
เอื้ออังกูร 42 เอื้อ-อัง-กูน Uea Ang Kun ชาย อุดหนุนเชื้อสายวงศ์สกุล
อังคนา 22 อัง-คะ-นา Ang Kha Na หญิง หญิงสาว
อังคนางค์ 37 อัง-คะ-นาง Ang Kha Nang ไม่ระบุ หญิงที่มีความงดงาม
อังสุมาลย์ 49 อัง-สุ-มาน Ang Su Man หญิง รัศมีพระอาทิตย์
อังคณา 22 อัง-คะ-นา Ang Kha Na หญิง ผู้หญิง, นาง
อังศุมาลย์ 49 อัง-สุ-มาน Ang Su Man ไม่ระบุ รัศมีพระอาทิตย์
อังควร 26 อัง-คะ-วอน Ang Kha Won ชาย ผู้มีรูปงาม
อังสะนา 29 อัง-สะ-นา Ang Sa Na หญิง ดอกประดู่
อังคณาง 24 อัง-คะ-นาง Ang Kha Nang หญิง หญิงที่มีความงดงาม
อังสุดา 22 อัง-สุ-ดา Ang Su Da ไม่ระบุ -
อังศุชวาล 35 อัง-สุ-ชะ-วาน Ang Su Cha Wan ไม่ระบุ รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง
อังควรา 27 อัง-คะ-วะ-รา Ang Kha Wa Ra หญิง มีสรรพางค์งดงาม, งามทั้งสรรพางค์
อังสุนี 32 อัง-สุ-นี Ang Su Ni หญิง -
อังคาร์ 30 อัง-คา Ang Kha ชาย -
อังสุมาภรณ์ 45 อัง-สุ-มา-พอน Ang Su Ma Phon หญิง -
อังกูร 19 อัง-กูน Ang Kun ชาย หน่อ, เชื้อสาย
อังชัน 23 อัง-ชัน Ang Chan ชาย -
อังสุมารี 37 อัง-สุ-มา-รี Ang Su Ma Ri หญิง -
อังดนา 19 อัง-ดะ-นา Ang Da Na หญิง -
อังศุมา 26 อัง-สุ-มา Ang Su Ma หญิง แสงของพระอาทิตย์
อังคณี 28 อัง-คะ-นี Ang Kha Ni ไม่ระบุ -
อังค์วรา 36 อัง-วะ-รา Ang Wa Ra หญิง -
เอื้องอังกูร 44 เอื้อง-อัง-กูน Ueang Ang Kun ชาย -
อังสุมารินทร์ 53 อัง-สุ-มา-ริน Ang Su Ma Rin หญิง รัศมีแห่งองค์อินทร์
อังคะณา 26 อัง-คะ-นา Ang Kha Na ไม่ระบุ ผู้หญิง, นาง
อังวรา 23 อัง-วะ-รา Ang Wa Ra ไม่ระบุ -
อังคณางค์ 37 อัง-คะ-นาง Ang Kha Nang หญิง หญิงที่มีความงดงาม
อังศุมาล์ 41 อัง-สุ-มา Ang Su Ma หญิง -
อังศุ์อุษา 41 อัง-อุ-สา Ang U Sa หญิง รัศมียามเช้า
อังสนา 25 อัง-สะ-นา Ang Sa Na หญิง ดอกประดู่
อังศวีร์ 45 อัง-สะ-วี Ang Sa Wi หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความกล้าหาญ
อังกูล 21 อัง-กูน Ang Kun ชาย หน่อ, เชื้อสาย
อังคนี 28 อัง-คะ-นี Ang Kha Ni ไม่ระบุ -
อังศุมาลิน 41 อัง-สุ-มา-ลิน Ang Su Ma Lin หญิง แสงพระอาทิตย์