บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อรินธรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อรินธรณ์
ชื่อ อรินธรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งการเคลื่อนไหว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-ริน-ทอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Rin Thon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อรินธรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อรินธรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อรินธรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อรินธรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 73
หมายเลข 73 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชีวิตที่วิบัติ ชีวิตที่สูญสิ้น เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความมหาวิบัติในชีวิต เนื่องจากเป็นดาวบาปพระเคราะห์ทั้งคู่ ให้ผลในทางไม่ดีเต็มประตู ให้ผลด้านลบเกี่ยวกับสุขภาพ ความทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ การผ่าตัด ชีวิตคู่พัง อยู่กินกันแบบขมขื่น มีปัญหาให้ทะเลาะกันอยู่ตลอด การเงินย่ำแย่มาก พลังของหมายเลขจะเชื่อมโยงให้เกิดหนี้สินท่วมตัว หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรเปลี่ยนทันที อย่ารีรอ
ชื่อ อรินธรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อรินธรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อรินธรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อรินธรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อรินธรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อรินธรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อรินธรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อรินธรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อกิณห์ 30 อะ-กิน A Kin ชาย ไม่ดำ, ขาว
อทิพย์ 36 อะ-ทิบ A Thip หญิง ผู้เป็นใหญ่
อนันตชา 26 อะ-นัน-ตะ-ชา A Nan Ta Cha หญิง ชาที่ไม่มีที่สิ้นสุด
อภิรัชดา 23 อะ-พิ-รัด-ดา A Phi Rat Da หญิง -
อฐิตญา 27 อะ-ทิด-ตะ-ยา A Thit Ta Ya หญิง ผู้สูงส่งดุจพระอาทิตย์
อริญชย์ 37 อะ-ริน A Rin หญิง ผู้ชนะศัตรู
อธิชาติ 24 อะ-ทิ-ชาด A Thi Chat ชาย ผู้ที่เกิดมายิ่งใหญ่
อกัณห์ 30 อะ-กัน A Kan ชาย ไม่ดำขาว
อคัมย์พัชญ์ 63 อะ-คำ-พัด A Kham Phat หญิง ผู้รอบรู้ที่ไม่เหมือนใคร นักปราชญ์ที่ไม่เหมือนใคร
อนุโลม 27 อะ-นุ-โลม A Nu Lom ชาย -
อธิชนัน 30 อะ-ทิ-ชะ-นัน A Thi Cha Nan ชาย กำเนิดเหนือผู้อื่น
อรนาฎย์ 38 อะ-ระ-นาด A Ra Nat หญิง -
อธิฐาน 29 อะ-ทิ-ถาน A Thi Than หญิง -
ก้องอนันต์ 43 ก้อง-อะ-นัน Kong A Nan ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงมากจนไม่อาจประมาณได้
อนัชดา 19 อะ-หนัด-ดา A Nat Da หญิง -
อริยะ 26 อะ-ริ-ยะ A Ri Ya ชาย -
อระดี 22 อะ-ระ-ดี A Ra Di หญิง -
อวัสดา 25 อะ-วัด-สะ-ดา A Wat Sa Da หญิง ฐานะ, ความเป็นอยู่
อกันตนา 25 อะ-กัน-ตะ-นา A Kan Ta Na หญิง -
รอฟีอะ 35 รอ-ฟี-อะ Ro Fi A หญิง -
อรุณประไพ 43 อะ-รุน-ประ-พัย A Run Pra Phai หญิง -
อนันต์กร 37 อะ-นัน-กอน A Nan Kon ไม่ระบุ -
อมรพงษ์ 38 อะ-มอน-พง A Mon Phong ไม่ระบุ -
อภัสชญา 25 อะ-พัด-ชะ-ยา A Phat Cha Ya หญิง ยิ่งใหญ่ด้วยความรู้, มีความรู้มาก
อตินุช 21 อะ-ติ-นุด A Ti Nut หญิง หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่
นพอนนต์ 41 นบ-อะ-นน Nop A Non ชาย -
อดิศยา 27 อะ-ดิ-สะ-หยา A Di Sa Ya ไม่ระบุ -
อณัฐพร 36 อะ-นัด-ถะ-พอน A Nat Tha Phon หญิง -
อธินันท์ 38 อะ-ทิ-นัน A Thi Nan ไม่ระบุ -
อรนสิน 31 อะ-รน-สิน A Ron Sin หญิง -
อฐพรรณ 36 อะ-ถบ-รน-นะ A Thop Ron Na หญิง -
อภิเดช 16 อะ-พิ-เดด A Phi Det ชาย อำนาจที่ยิ่งใหญ่
อนินทิตา 29 อะ-นิน-ทิ-ตา A Nin Thi Ta หญิง ผู้บริสุทธิ์, ผู้ไม่ถูกกล่าวร้าย
อภิลาศ 25 อะ-พิ-ลาด A Phi Lat ชาย งดงามเหนือทุกสิ่ง
อนิจ 21 อะ-นิด A Nit หญิง -
อนสรา 23 อะ-นะ-สะ-รา A Na Sa Ra ไม่ระบุ -
อพิรดี 30 อะ-พิ-ระ-ดี A Phi Ra Di หญิง ความยินดียิ่ง, ความเพลิดเพลินยิ่ง
อรุณรัก 25 อะ-รุน-รัก A Run Rak หญิง -
อภิภู 14 อะ-พิ-พู A Phi Phu ชาย มีอำนาจเหนือ
อมรินทร์ 38 อะ-มะ-ริน A Ma Rin หญิง พระอินทร์