บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อริญากร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อริญากร
ชื่อ อริญากร ความหมาย แปลว่า ผู้ชนะข้าศึกด้วยมือและความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-หริ-ยา-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Ri Ya Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อริญากร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อริญากร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อริญากร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อริญากร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 65
หมายเลข 65 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศิลปะและความรัก เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเลขที่หนุนนำโชควาสนาเรื่องความรัก จะได้ใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสม ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีโชคลาภ ด้านหน้าที่การงานจะได้รับผิดชอบงานใหญ่โต ซึ่งถือเป็นเรื่องดี เพราะสามารถบริหารจัดการงานทุกอย่างได้ มีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ ประสบความสำเร็จในชีวิตดีนักแล
ชื่อ อริญากร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อริญากร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อริญากร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อริญากร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อริญากร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อริญากร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อริญากร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อริญากร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อกันตนา 25 อะ-กัน-ตะ-นา A Kan Ta Na หญิง -
ศรีอนันต์ 50 สี-อะ-นัน Si A Nan หญิง -
อนุชญา 19 อะ-นุด-ชะ-ยา A Nut Cha Ya หญิง คำสั่ง
อริตา 18 อะ-หริ-ตา A Ri Ta หญิง -
อดุลย์เดช 36 อะ-ดุน-เดด A Dun Det ชาย ผู้มากด้วยอำนาจ
อธิศรี 32 อะ-ทิ-สี A Thi Si ไม่ระบุ เป็นมิ่งขวัญยิ่ง
อภิภพ 20 อะ-พิ-พบ A Phi Phop ชาย ที่มีอำนาจที่มีชัยชนะ
อนาทินี 29 อะ-นา-ทิ-นี A Na Thi Ni หญิง ที่คงอยู่ชั่วกัลปาวสานต์ชื่อพระเป็นเจ้า
อภินันต์ 37 อะ-พิ-นัน A Phi Nan ไม่ระบุ ความยินดียิ่ง, ความดีใจยิ่ง
อนัน 20 อะ-นัน A Nan ชาย ผู้ไม่มีหนี้
ยวิษฐอนันต์ 63 ยะ-วิด-ถะ-อะ-นัน Ya Wit Tha A Nan ชาย ผู้มากมายความเยาว์วัย
อธิพร 26 อะ-ทิ-พอน A Thi Phon ชาย ประเสริฐยิ่ง
อริชัย 28 อะ-หริ-ไช A Ri Chai ชาย ผู้ชนะศัตรู
อคินธิษณ์ 45 อะ-คิน-นะ-ทิด A Khin Na Thit ชาย แสงสว่างแห่งปัญญา
อกนิษฐ์ 38 อะ-กะ-นิด A Ka Nit ชาย พรหมชั้นที่หก
ทรรศ์อมล 42 ทัน-อะ-มน Than A Mon หญิง ผู้มองดูไร้ตำหนิ
อภัสชญา 25 อะ-พัด-ชะ-ยา A Phat Cha Ya หญิง ยิ่งใหญ่ด้วยความรู้, มีความรู้มาก
อริยชา 25 อะ-ริ-ยะ-ชา A Ri Ya Cha ชาย -
อณาวิล 28 อะ-นา-วิน A Na Win ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ทีไม่มีตำหนิ
อภิขณา 19 อะ-พิก-ขะ-นา A Phik Kha Na หญิง เนืองนิตย์
ทรัพย์อนันท์ 64 ซับ-อะ-นัน Sap A Nan หญิง -
นัทธ์อมล 40 นัด-อะ-มน Nat A Mon หญิง ผู้ผูกพันธ์ความบริสุทธิ์
อณวัตร 28 อะ-นะ-วัด A Na Wat ไม่ระบุ ผู้ปราศจากความเจริญ
อรุณประไพ 43 อะ-รุน-ประ-พัย A Run Pra Phai หญิง -
อดิรถ 16 อะ-ดิ-รด A Di Rot หญิง นักรบเด่น, จอมทัพ
อริสา 22 อะ-ริ-สา A Ri Sa หญิง เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรู
อชิรญาน์ 35 อะ-ชิ-ระ-ยา A Chi Ra Ya ไม่ระบุ มีญาณอันรวดเร็ว
อนุวัตติ์ 41 อะ-นุ-หวัด A Nu Wat ชาย -
นิชอบารียะ 43 นิด-อะ-บา-รี-ยะ Nit A Ba Ri Ya ไม่ระบุ -
อนันชนก 28 อะ-นัน-ชะ-นก A Nan Cha Nok ชาย ความรักของพ่อที่ไม่มีสิ้นสุด
อภิวีร์ 37 อะ-พิ-วี A Phi Wi หญิง แวดล้อมด้วยวีรบุรุษ
อนุวรณ์ 36 อะ-นุ-วอน A Nu Won ชาย -
อรุณีย์ 40 อะ-รุ-นี A Ru Ni หญิง -
ศรีอรุณี 41 สี-อะ-รุ-นี Si A Ru Ni หญิง -
อมรกัญ 24 อะ-มอน-กัน A Mon Kan หญิง ผู้ที่ไม่มีความเสื่อมสูญ
อละไพ 33 อะ-ละ-พัย A La Phai ไม่ระบุ -
อมลวรรณ 36 อะ-มน-วัน A Mon Wan หญิง มีผิวพรรณบริสุทธิ์
อนพัทย์ 41 อะ-นะ-พัด A Na Phat หญิง ผู้หาที่ติมิได้, ผู้ไม่มีที่ติ, ผู้บริสุทธิ์
อนุไม 26 อะ-นุ-มัย A Nu Mai ชาย เป็นมิตร
อภิปภา 15 อะ-พิบ-พา A Phip Pha หญิง -