บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อรศิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อรศิชา
ชื่อ อรศิชา ความหมาย แปลว่า หญิงที่เกิดมางดงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ออน-สิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า On Si Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อรศิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อรศิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อรศิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อรศิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 59
หมายเลข 59 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิหรือศาสนาที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ อรศิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อรศิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อรศิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อรศิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อรศิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อรศิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อรศิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อรศิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อาทิอร 22 อา-ทิ-ออน A Thi On หญิง ลูกสาวคนแรก, หญิงผู้เป็นแบบอย่าง
อรนลิน 30 ออน-นะ-ลิน On Na Lin หญิง งามดังดอกบัว
อรอริญา 29 ออน-อะ-หริ-ยา On A Ri Ya ไม่ระบุ -
บัวอร 22 บัว-ออน Bua On หญิง -
อรทิพา 24 ออน-ทิ-พา On Thi Pha หญิง -
อรญานี 27 ออน-ยา-นี On Ya Ni หญิง -
พิมพ์อร 44 พิม-ออน Phim On หญิง รูปงาม
กฤตภาสอร 24 กริด-ตะ-พาด-สะ-ออน Krit Ta Phat Sa On หญิง สตรีที่มีเครื่องนำทางสู่ความสำเร็จ
นัทธอร 24 นัด-ทะ-ออน Nat Tha On หญิง นางงามผู้ผูกพัน
อรปรีญา 28 ออน-ปรี-ยา On Pri Ya หญิง นางผู้เป็นที่รัก
นวลอร 27 นวน-ออน Nuan On หญิง -
บังอรรัตน์ 43 บัง-ออน-รัด Bang On Rat ไม่ระบุ -
อรพลิน 33 ออน-พะ-ลิน On Pha Lin หญิง หญิงสาวผู้แข็งแรง
ชญาณอร 22 ชะ-ยา-นะ-ออน Cha Ya Na On ไม่ระบุ หญิงผู้รู้ด้วยจิต
อรศา 18 ออน-สา On Sa หญิง -
อรสุรีย์ 46 ออน-สุ-รี On Su Ri หญิง ดวงตะวันอันงดงาม
ณพัสสอร 41 นะ-พัด-สะ-ออน Na Phat Sa On หญิง สตรีผู้มีปัญญาแห่งปี
พชรอร 24 พะ-ชะ-ระ-ออน Pha Cha Ra On หญิง หญิงที่มีความงามดุจเพชร
สุบังอร 26 สุ-บัง-ออน Su Bang On ไม่ระบุ -
อรพนิต 30 ออน-พะ-นิด On Pha Nit หญิง หญิงสาวผู้เป็นที่รัก
อรรพี 29 ออน-ระ-พี On Ra Phi หญิง งามเหมือนพระอาทิตย์, พระอาทิตย์งาม
จงอร 18 จง-ออน Chong On หญิง -
บังออน 25 บัง-ออน Bang On หญิง ผู้หญิง
อุณาอร 23 อุ-นา-ออน U Na On หญิง -
อุสอร 24 อุด-ออน Ut On หญิง -
อรพินธ์ 40 ออน-พิน On Phin หญิง -
กนกอร 17 กะ-หนก-ออน Ka Nok On หญิง ผู้หญิงที่ดี
อรอุรา 22 ออน-อุ-รา On U Ra หญิง -
ญาดาอร 17 ยา-ดา-ออน Ya Da On ไม่ระบุ หญิงที่มีความรอบรู้
พันอร 27 พัน-ออน Phan On ไม่ระบุ -
องอร 18 อง-ออน Ong On ไม่ระบุ -
สิริอร 29 สิ-หริ-ออน Si Ri On หญิง -
ฐิติอร 30 ถิ-ติ-ออน Thi Ti On หญิง -
ระออน 25 ระ-ออน Ra On หญิง -
อรภกา 13 ออน-พะ-กา On Pha Ka หญิง ที่เป็นเด็กเยาว์วัย
พันออน 34 พัน-ออน Phan On หญิง -
ณภคอร 20 นะ-พะ-คะ-ออน Na Pha Kha On หญิง -
อรวิภา 22 ออน-วิ-พา On Wi Pha หญิง สตรีผู้มีความงดงาม
พัดชาอร 26 พัด-ชา-ออน Phat Cha On ไม่ระบุ -
เซอรเวตน์ 44 เซ-ออน-เวด Se On Wet ชาย -