บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อภิสรากรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อภิสรากรณ์
ชื่อ อภิสรากรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เกิดมายิ่งใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-พิ-สะ-รา-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Phi Sa Ra Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อภิสรากรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อภิสรากรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อภิสรากรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อภิสรากรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ อภิสรากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อภิสรากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อภิสรากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อภิสรากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กาญจน์อนงค์ 52 กาน-อะ-นง Kan A Nong ไม่ระบุ หญิงที่เกี่ยวเนื่องด้วยทองคำ, หญิงที่ที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
อภิชยาพร 34 อะ-พิด-ชะ-ยา-พอน A Phit Cha Ya Phon หญิง พรแห่งชัยชนะอันวิเศษยิ่ง
อพิลักษณ์ 47 อะ-พิ-ลัก A Phi Lak ไม่ระบุ -
อมัญญา 24 อะ-มัน-ยา A Man Ya หญิง -
อมรินทร์ 38 อะ-มะ-ริน A Ma Rin หญิง พระอินทร์
อภิญา 16 อะ-พิ-ยา A Phi Ya ไม่ระบุ -
อนิสรา 27 อะ-หนิ-สะ-รา A Ni Sa Ra หญิง ผู้กล้าหาญนิรันดร์
อลิสา 24 อะ-ลิ-สา A Li Sa หญิง นางพญาผึ้ง
อริศกร 26 อะ-หริ-สะ-กอน A Ri Sa Kon ชาย -
อนัญญา 24 อะ-นัน-ยา A Nan Ya หญิง เป็นหนึ่ง, ไม่มีสอง
อโนชัย 29 อะ-โน-ชัย A No Chai ชาย -
อนุธิดา 22 อะ-นุ-ทิ-ดา A Nu Thi Da หญิง ลูกสาวคนเล็ก
อนุชนา 20 อะ-นุด-ชะ-นา A Nut Cha Na หญิง ที่เกิดตามมา
อนาทีนพ 33 อะ-นา-ที-นบ A Na Thi Nop ชาย ไม่มีที่ติ
อนัน 20 อะ-นัน A Nan ชาย ผู้ไม่มีหนี้
อนอง 19 อะ-นอง A Nong หญิง -
กัญจน์อเนกข์ 54 กัน-จะ-อะ-เนก Kan Cha A Nek ชาย ทองที่ไม่ใช่ทองแท่ง
อรุณศรี 34 อะ-รุน-สี A Run Si หญิง -
อพินญา 28 อะ-พิน-ยา A Phin Ya ไม่ระบุ ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้
อนุจิรพ์ 43 อะ-นุ-จิ-ระ A Nu Chi Ra ชาย -
อนงค์นาถ 33 อะ-นง-นาด A Nong Nat หญิง นางงาม, ผู้มีที่พึ่ง
อธิศรี 32 อะ-ทิ-สี A Thi Si ไม่ระบุ เป็นมิ่งขวัญยิ่ง
อธิชา 17 อะ-ทิ-ชา A Thi Cha หญิง เกิดมายิ่งใหญ่
อภิชาติ 21 อะ-พิ-ชาด A Phi Chat ชาย เกิดดี, มีตระกูล
อนุทัต 20 อะ-นุ-ทัด A Nu That ไม่ระบุ มอบให้อนุญาต
อภิรัช 21 อะ-พิ-รัด A Phi Rat ชาย ผู้สูงส่งและยิ่งใหญ่
อนงค์รัตน 42 อะ-นง-รัด-ตะ-นะ A Nong Rat Ta Na หญิง -
อรุณประภา 28 อะ-รุน-ประ-พา A Run Pra Pha หญิง -
ภราดร 11 พราด-อะ-นะ Phrat A Na ชาย ความเป็นพี่น้อง
อชิรวัฒน์ 43 อะ-ชิ-ระ-วัด A Chi Ra Wat ชาย ผู้เจริญอย่างรวดเร็ว
อะตะพล 31 อะ-ตะ-พน A Ta Phon ชาย -
นาอนุชิด 25 นา-อะ-นุ-ชิด Na A Nu Chit ไม่ระบุ -
อภิชา 14 อะ-พิ-ชา A Phi Cha ชาย ผู้เกิดมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่
อนน 16 อะ-นน A Non ชาย ผู้ไม่มีหนี้
อธินาถ 21 อะ-ทิ-นาด A Thi Nat ได้ทั้งชายและหญิง ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่
อนุชิน 23 อะ-นุ-ชิน A Nu Chin ชาย -
อจลา 19 อะ-จะ-ลา A Cha La หญิง ไม่หวั่นไหว, มั่นคง
อดิศักดิ์ 37 อะ-ดิ-สัก A Di Sak ชาย อำนาจมาก
อทิตนรา 24 อะ-ทิด-นะ-รา A Thit Na Ra หญิง -
อชานุช 17 อะ-ชา-นุด A Cha Nut หญิง -