บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อภิสรากรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อภิสรากรณ์
ชื่อ อภิสรากรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เกิดมายิ่งใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-พิ-สะ-รา-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Phi Sa Ra Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อภิสรากรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อภิสรากรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อภิสรากรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อภิสรากรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ อภิสรากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อภิสรากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อภิสรากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อภิสรากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อนิรุท 21 อะ-หนิ-รุด A Ni Rut ชาย -
อกันตนา 25 อะ-กัน-ตะ-นา A Kan Ta Na หญิง -
อมลวัทน์ 42 อะ-มน-วัด A Mon Wat หญิง มีใบหน้างดงาม
อะเอียด 34 อะ-เอียด A Iat ไม่ระบุ -
อคิราห์ 33 อะ-คิ-รา A Khi Ra หญิง แสงอาทิตย์สวยเด่น
มนสิกร 26 มน-สิก-อะ-นะ Mon Sik A Na ไม่ระบุ คิดคำนึงอยู่ในใจจำไว้
อนิศรา 27 อะ-หนิ-สะ-รา A Ni Sa Ra หญิง -
อพิศยาญ์ 47 อะ-พิ-สะ-หยา A Phi Sa Ya หญิง -
อพัชราภรณ์ 44 อะ-พัด-รา-พอน A Phat Ra Phon ไม่ระบุ -
อมิตโพธิ 38 อะ-มิด-ตะ-โพ A Mit Ta Pho ชาย มีปัญญามาก
เต๊อะ 22 เต๊อะ Toe ชาย -
อมลรดา 23 อะ-มน-ระ-ดา A Mon Ra Da หญิง ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์
อติวีณ์ 40 อะ-ติ-หวี A Ti Wi ชาย -
อภิคม 20 อะ-พิ-คม A Phi Khom ชาย การเยี่ยม, การร่วม
อนุณี 24 อะ-นุ-นี A Nu Ni หญิง -
อภินันท์ 35 อะ-พิ-นัน A Phi Nan ชาย ความยินดียิ่ง, ความดีใจยิ่ง
อรุณรัก 25 อะ-รุน-รัก A Run Rak หญิง -
อธิรัฐ 31 อะ-ทิ-รัด A Thi Rat ไม่ระบุ -
อณูพรรณ 34 อะ-นู-พัน A Nu Phan หญิง -
อดิทาน 18 อะ-ดิ-ทาน A Di Than ชาย มีกาให้มาก
อดิสร 22 อะ-ดิ-สอน A Di Son ชาย เป็นใหญ่ยิ่ง
กัณฑ์เอนก 36 กัน-อะ-เหนก Kan A Henok ชาย ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
อนิญชนา 27 อะ-นิน-ชะ-นา A Nin Cha Na หญิง ความมั่นคงไม่เคลื่อนไหว
อณุทิดา 19 อะ-นุ-ทิ-ดา A Nu Thi Da หญิง ลูกสาวคนเล็ก
เนตรอนงค์ 40 เนด-อะ-นง Net A Nong หญิง ดวงตาที่ไม่มีตัวตน
อระดี 22 อะ-ระ-ดี A Ra Di หญิง -
อกัณห์ 30 อะ-กัน A Kan ชาย ไม่ดำขาว
อมิตารัตน์ 44 อะ-มิ-ตา-รัด A Mi Ta Rat หญิง -
อนัญชุดา 24 อะ-นัน-ชุ-ดา A Nan Chu Da หญิง ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญกว่าแสงสว่าง
พรอนันต์ 44 พอน-อะ-นัน Phon A Nan ชาย -
อดิษยา 24 อะ-ดิ-สะ-ยา A Di Sa Ya หญิง ผู้ที่ไม่มีความมงคล
อนุนา 18 อะ-นุ-นา A Nu Na หญิง มีอำนาจเต็มที่ยิ่งใหญ่
อณาวิล 28 อะ-นา-วิน A Na Win ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ทีไม่มีตำหนิ
อภิรมย์ 37 อะ-พิ-รม A Phi Rom ชาย รื่นเริง, ยินดี
สิริอนันต์ 51 สิ-หริ-อะ-นัน Si Ri A Nan หญิง -
อนัญทิพย์ 49 อะ-นัน-ทิบ A Nan Thip ไม่ระบุ -
อธิสรา 26 อะ-ทิ-สะ-รา A Thi Sa Ra หญิง -
นาฏอนงค์ 41 นาด-ตะ-อะ-นง Nat Ta A Nong หญิง -
อดิศักย์ 40 อะ-ดิ-สัก A Di Sak ชาย อำนาจมาก
อสิต 20 อะ-สิด A Sit ไม่ระบุ ผิวคล้ำ