บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อภิชลักษณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อภิชลักษณ์
ชื่อ อภิชลักษณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีลักษณะเป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-พิด-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Phit Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อภิชลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อภิชลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อภิชลักษณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อภิชลักษณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ อภิชลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อภิชลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อดิศัย 30 อะ-ดิ-สัย A Di Sai ชาย -
อนิวุธ 26 อะ-หนิ-วุด A Ni Wut ชาย -
อนิวรรตน์ 46 อะ-นิ-วัด A Ni Wat ชาย การไม่หวนกลับ(สู่ความชั่ว)
อนงนาฏ 28 อะ-นง-นาด A Nong Nat หญิง นางงาม, ผู้มีที่พึ่ง
อนงนิตย์ 42 อะ-นง-นิด A Nong Nit หญิง -
อมรวัฒน์ 42 อะ-มอน-วัด A Mon Wat หญิง -
อภิมุข 19 อะ-พิ-มุก A Phi Muk ชาย ผู้เป็นหัวหน้า
อนันทชัย 35 อะ-นัน-ทะ-ชัย A Nan Tha Chai ไม่ระบุ -
อรณาสิรี 38 อะ-ระ-นา-สิ-รี A Ra Na Si Ri ไม่ระบุ -
วรอนงค์ 36 วอ-ระ-อะ-นง Wo Ra A Nong ไม่ระบุ -
ดุจอรุณเรือง 45 ดุด-อะ-รุน-เรือง Dut A Run Rueang ไม่ระบุ ดุจแสงอาทิตย์ยามเช้า
อนันทนา 27 อะ-นัน-ทะ-นา A Nan Tha Na ไม่ระบุ -
อนิศรา 27 อะ-หนิ-สะ-รา A Ni Sa Ra หญิง -
อนุพนธ์ 38 อะ-นุ-พน A Nu Phon ชาย เกี่ยวพัน, ติดดามมั่นคง
อมูลอย 33 อะ-มู-ลอย A Mu Loi ชาย -
อภิมนท์ 31 อะ-พิ-มน A Phi Mon ไม่ระบุ เพลิดเพลินยินดียิ่ง
อวรรณ 25 อะ-วัน A Wan หญิง -
อภิรมย์ 37 อะ-พิ-รม A Phi Rom ชาย รื่นเริง, ยินดี
หน่ออิอะ 37 หน่อ-อิ-อะ No I A หญิง -
วัชรอมร 31 วัด-ชะ-ระ-อะ-มอน Wat Cha Ra A Mon ไม่ระบุ -
อนวร 21 อะ-นะ-วอน A Na Won ชาย สูงส่งกว่า
อธิศรี 32 อะ-ทิ-สี A Thi Si ไม่ระบุ เป็นมิ่งขวัญยิ่ง
อนสรา 23 อะ-นะ-สะ-รา A Na Sa Ra ไม่ระบุ -
อจลา 19 อะ-จะ-ลา A Cha La หญิง ไม่หวั่นไหว, มั่นคง
อนงค์นาถ 33 อะ-นง-นาด A Nong Nat หญิง นางงาม, ผู้มีที่พึ่ง
อนันญา 25 อะ-นัน-ยา A Nan Ya หญิง เป็นหนึ่ง, ไม่มีสอง
จุฑาอนงค์ 37 จุ-ทา-อะ-นง Chu Tha A Nong ไม่ระบุ หญิงที่สูงสุด
อนิสรา 27 อะ-หนิ-สะ-รา A Ni Sa Ra หญิง -
แสงอมรลักษณ์ 55 แสง-อะ-มอน-ลัก Saeng A Mon Lak ไม่ระบุ ลักษณะของแสงที่มีมาจากฟ้า
อภิวัชร์ 36 อะ-พิ-วัด A Phi Wat ชาย เพิ่มพูน
จรอน 21 จอน-อะ-นะ Chon A Na ชาย -
อภิเทพ 22 อะ-พิ-เทบ A Phi Thep ไม่ระบุ -
รอฟีอะ 35 รอ-ฟี-อะ Ro Fi A หญิง -
อมรรัตร์ 39 อะ-มอน-รัด-ตะ A Mon Rat Ta ไม่ระบุ -
อภิณห์กมล 42 อะ-พิน-มน A Phin Mon หญิง -
อดิกันต์ 33 อะ-ดิ-กัน A Di Kan ชาย น่ารักยิ่ง
อรอนง 23 ออน-อะ-นง On A Nong ไม่ระบุ -
อภิภัทร 21 อะ-พิ-พัด A Phi Phat ชาย ความเป็นมงคลยิ่ง
อชิรภัสญ์ 41 อะ-ชิ-ระ-พัด A Chi Ra Phat ไม่ระบุ ผู้มีประกายความรู้ ผู้มีไหวพริบ
อนุวัฒน์ 39 อะ-นุ-วัด A Nu Wat ชาย เจริญอย่างต่อเนื่อง