บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อภิชยากรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อภิชยากรณ์
ชื่อ อภิชยากรณ์ ความหมาย แปลว่า บ่อเกิดแห่งชัยชนะอันวิเศษยิ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-พิด-ยา-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Phit Ya Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อภิชยากรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อภิชยากรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อภิชยากรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อภิชยากรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 101 หรือ 11
หมายเลข 11 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้งและการถูกหักหลัง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มักมีปัญหากับคนรอบข้าง ถูกเพื่อนพ้องทรยศหักหลัง และมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร รวมไปถึงเนื้องอก
ชื่อ อภิชยากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อภิชยากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อภิชยากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อภิชยากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อนัดดา 18 อะ-นัด-ดา A Nat Da ชาย ไม่ยึดถือ
อนวรรษ 29 อะ-นะ-วัด A Na Wat ไม่ระบุ ผู้ปราศจากความเจริญ
อเนชา 16 อะ-เน-ชา A Ne Cha ไม่ระบุ ผู้ไม่หวั่นไหว
อนุสิษฐ์ 45 อะ-นุ-สิด A Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
อภิชา 14 อะ-พิ-ชา A Phi Cha ชาย ผู้เกิดมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่
อนุสิทธิ์ 41 อะ-นุ-สิด A Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
อนุสิษฐิ 40 อะ-นุ-สิด-ถิ A Nu Sit Thi ชาย -
สหอรุณ 28 สะ-หะ-อะ-รุน Sa Ha A Run ไม่ระบุ -
อนวิทย์ 39 อะ-นะ-วิด A Na Wit ชาย ไม่มีโทษ, ไม่มีตำหนิ
ปิยะอนงค์ 44 ปิ-ยะ-อะ-นง Pi Ya A Nong หญิง -
อภินัย 28 อะ-พิ-นัย A Phi Nai ไม่ระบุ -
อดุลศักดิ์ 40 อะ-ดุน-สัก A Dun Sak ชาย -
อธิราวรรณ 38 อะ-ทิ-รา-วัน A Thi Ra Wan ไม่ระบุ -
ธัญญ์อนณ 41 ทัน-อะ-นน Than A Non หญิง ผู้ไม่มีหนี้ที่มังมี
อภิทาน 18 อะ-พิ-ทาน A Phi Than ไม่ระบุ ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่
อนุสุดา 22 อะ-นุ-สุ-ดา A Nu Su Da ไม่ระบุ -
อระทัย 27 อะ-ระ-ทัย A Ra Thai หญิง -
อนันธิญา 33 อะ-นัน-ทิ-ยา A Nan Thi Ya หญิง -
อภิรัชดา 23 อะ-พิ-รัด-ดา A Phi Rat Da หญิง -
อภิวัช 23 อะ-พิ-วัด A Phi Wat ไม่ระบุ เพิ่มพูน
อนิสรา 27 อะ-หนิ-สะ-รา A Ni Sa Ra หญิง ผู้กล้าหาญนิรันดร์
ติณณ์อนนต์ 54 ติน-อะ-นน Tin A Non ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์อันไม่สิ้นสุด
อรณาสิรี 38 อะ-ระ-นา-สิ-รี A Ra Na Si Ri ไม่ระบุ -
อภิพร 23 อะ-พิ-พอน A Phi Phon หญิง ประเสริฐมาก
อมรวัฒน์ 42 อะ-มอน-วัด A Mon Wat หญิง -
อรุชิดา 19 อะ-รุ-ชิ-ดา A Ru Chi Da หญิง เครื่องหมายแห่งความชนะ
อมรพิชย์ 46 อะ-มอน-พิด-ชะ A Mon Phit Cha หญิง -
อภิฤดี 20 อะ-พิ-รึ-ดี A Phi Rue Di หญิง มีความยินดีมาก
อมายาวี 34 อะ-มา-ยา-วี A Ma Ya Wi หญิง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
อไพภรณ์ 42 อะ-พัย-พอน A Phai Phon หญิง -
อธินันท์ 38 อะ-ทิ-นัน A Thi Nan ไม่ระบุ -
อรัชภร 21 อะ-รัด-ชะ-พอน A Rat Cha Phon ไม่ระบุ ผู้เลี้ยงดูให้บริสุทธิ์
อริษยา 27 อะ-ริด-ยา A Rit Ya หญิง -
อรุณรุ่ง 24 อะ-รุน-รุ่ง A Run Rung หญิง -
อภิญลักษณ์ 44 อะ-พิน-ลัก A Phin Lak ไม่ระบุ -
อนวร 21 อะ-นะ-วอน A Na Won ชาย สูงส่งกว่า
อภิศักดิ 28 อะ-พิ-สัก-ดิ A Phi Sak Di ไม่ระบุ -
อมลมณี 34 อะ-มน-มะ-นี A Mon Ma Ni หญิง แก้วมณีบริสุทธิ์
โชคอนันต์ 42 โชก-อะ-นัน Chok A Nan ชาย ผู้มีโชคดีไม่สิ้นสุด
นพอนันต์ 45 นบ-อะ-นัน Nop A Nan ชาย -