บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อนันตรเมศ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อนันตรเมศ
ชื่อ อนันตรเมศ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-นัน-ตะ-ระ-เมด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Nan Ta Ra Met
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อนันตรเมศ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อนันตรเมศ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อนันตรเมศ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อนันตรเมศ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ อนันตรเมศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อนันตรเมศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อนันตรเมศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อนันตรเมศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อนันตรเมศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อนันตรเมศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อภิเดช 16 อะ-พิ-เดด A Phi Det ชาย อำนาจที่ยิ่งใหญ่
อนุชิต 21 อะ-นุ-ชิด A Nu Chit ชาย ชนะเสมอ
อภิชล 19 อะ-พิ-ชน A Phi Chon ชาย ผู้สืบมาจากสกุลสูง
สายอมร 31 สาย-อะ-มอน Sai A Mon หญิง -
ศิศิร์กร 40 สิ-สิก-อะ-นะ Si Sik A Na ชาย พระจันทร์
อมรทิพย์ 45 อะ-มอน-ทิบ A Mon Thip หญิง -
อนุกรณ์ 31 อะ-นุ-กอน A Nu Kon ชาย -
อนันทศักดิ์ 47 อะ-นัน-ทะ-สัก A Nan Tha Sak ชาย -
อเนชา 16 อะ-เน-ชา A Ne Cha ไม่ระบุ ผู้ไม่หวั่นไหว
อภิวดี 25 อะ-พิ-วะ-ดี A Phi Wa Di ไม่ระบุ -
อธิวัตน์ 41 อะ-ทิ-วัด A Thi Wat ชาย ความเจริญที่ยิ่งใหญ่
อรุณญา 21 อะ-รุน-ยา A Run Ya ไม่ระบุ -
อทิศ 18 อะ-ทิด A Thit ไม่ระบุ ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
อดุลวิทย์ 42 อะ-ดุน-วิด A Dun Wit ชาย มีความรู้นับไม่ได้, รู้มากมาย
อศิรวัชร์ 46 อะ-สิ-ระ-วัด A Si Ra Wat ชาย -
อลิศรา 28 อะ-ลิ-สะ-รา A Li Sa Ra หญิง นางพญาผึ้ง, ผู้เป็นใหญ่เหนือศัตรูทั้งปวง
อรุณรัตน์ 41 อะ-รุน-รัด A Run Rat หญิง ความสดใสยามเช้า, ความผ่องใสของแสงเงินแสงทอง
ดวงสมอน 32 ดวง-สม-อะ-นะ Duang Som A Na หญิง -
กลึอแฟ 28 กลึ-อะ-แฟ Klue A Fae หญิง -
อริยภรณ์ 41 อะ-ริ-ยะ-พอน A Ri Ya Phon หญิง -
อมลวัฒน์ 44 อะ-มน-วัด A Mon Wat ไม่ระบุ ความเจริญอันบริสุทธิ์
อนุชนาฏ 29 อะ-นุ-ชะ-นาด A Nu Cha Nat หญิง -
อนุทิศ 24 อะ-นุ-ทิด A Nu Thit ชาย ทิศน้อย, ทิศเฉียง
อภัสสร 29 อะ-พัด-สอน A Phat Son หญิง ผู้ไม่มีแสงสว่าง
อรณัฐ 28 อะ-ระ-นัด A Ra Nat ไม่ระบุ -
อนุพันธ์ 42 อะ-นุ-พัน A Nu Phan ชาย -
อนงนิตย์ 42 อะ-นง-นิด A Nong Nit หญิง สตรีที่งามเสมอ
โฉมอนงค์ 40 โฉม-อะ-นง Chom A Nong หญิง หญิงสาวรูปงาม
อนงค์ภัสส์ 54 อะ-นง-พัด A Nong Phat หญิง -
อสมบูรณ์ 40 อะ-สม-บูน A Som Bun ได้ทั้งชายและหญิง -
อพัชนิภา 31 อะ-พัด-นิ-พา A Phat Ni Pha ไม่ระบุ ดังดอกบัว
อฐิกา 21 อะ-ถิ-กา A Thi Ka หญิง -
อนุวัฒ 25 อะ-นุ-วัด A Nu Wat ชาย เจริญตาม
อัณณอริณช์ 50 อัน-นะ-อะ-ริน An Na A Rin หญิง แม่น้ำแห่งการชนะศัตรู
อธิก 15 อะ-ทิ-กะ A Thi Ka ชาย -
สายอรุณ 32 สาย-อะ-รุน Sai A Run หญิง -
อภินันท์ 35 อะ-พิ-นัน A Phi Nan ชาย ความยินดียิ่ง, ความดีใจยิ่ง
อธิกานต์ 33 อะ-ทิ-กาน A Thi Kan หญิง -
นวลอนันต์ 49 นวน-อะ-นัน Nuan A Nan หญิง -
อนุสุดา 22 อะ-นุ-สุ-ดา A Nu Su Da ไม่ระบุ -