บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อนันตกรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อนันตกรณ์
ชื่อ อนันตกรณ์ ความหมาย แปลว่า บ่อเกิดที่ไม่รู้จบ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-นัน-ตะ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Nan Ta Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อนันตกรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อนันตกรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อนันตกรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 8
หมายเลข 8 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเป็นเจ้านาย จึงเหมาะกับอาชีพที่จะต้องดูแลคน ดูแลลูกน้อง ลูกทีมให้อยู่ภายใต้การควบคุม พลังของหมายเลขนี้จะช่วยให้บริวารเคารพรักยำเกรง ทำงานถวายหัวให้กับเจ้าชะตา ข้อเสียของหมายเลขนี้คือความเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแบกรับภาระของเพื่อนร่วมงาน บริวาร แต่ก็จะมีความสุขกายสบายใจเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่ทำนั้นจะช่วยเสริมเสริมอำนาจบารมี มีวาสนาจากการควบคุมจิตใจคน
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อนันตกรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 80
หมายเลข 80 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเป็นกาลากินี ความเป็นอัปมงคล เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งความมืด เพราะอิทธิพลของดาวราหูคอยเล่นงาน ชีวิตจะเจอกับอันธพาล นักเลงหัวไม้คอยกลั่นแกล้ง รบกวน ถูกจี้ ถูกปล้น จะถูกบีบบังคับให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเบียนเบียน เป็นเลขที่ร้ายแรงมาก ควรหลีกหนีจากเลขนี้ไปให้ไกล
ชื่อ อนันตกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อนันตกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อนันตกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อนันตกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อนันตกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อนันตกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อรงค์นาฎ 36 อะ-รง-นาด A Rong Nat หญิง -
อภิเชษฐ 28 อะ-พิ-เชด A Phi Chet ชาย -
อนุราช 19 อะ-นุ-ราด A Nu Rat ชาย -
อภิกัลญา 27 อะ-พิ-กัน-ยา A Phi Kan Ya หญิง -
อะมู 17 อะ-มู A Mu ชาย -
อนุสา 20 อะ-นุ-สา A Nu Sa หญิง ผู้มีถ้อยคำอันประเสริฐ
อภิจฉัท 27 อะ-พิด-ฉัด A Phit Chat ไม่ระบุ ครอบคลุม
อภิพัฒนศักดิ์ 57 อะ-พิ-พัด-ทะ-นะ-สัก A Phi Phat Tha Na Sak ไม่ระบุ -
อนุณี 24 อะ-นุ-นี A Nu Ni หญิง -
อธิบดี 24 อะ-ทิ-บอ-ดี A Thi Bo Di ชาย -
อดุลย์เดช 36 อะ-ดุน-เดด A Dun Det ชาย ผู้มากด้วยอำนาจ
อรินท์พร 41 อะ-ริน-พอน A Rin Phon หญิง -
อนรรฆ 22 อะ-นัก A Nak ไม่ระบุ หาค่ามิได้มีค่ามากมาย
ศรีอนันต์ 50 สี-อะ-นัน Si A Nan หญิง -
อภิสราภรณ์ 42 อะ-พิ-สะ-รา-พอน A Phi Sa Ra Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความยิ่งใหญ่, เครื่องประดับอันยิ่งใหญ่
อนุมัย 29 อะ-นุ-มัย A Nu Mai ไม่ระบุ เป็นมิตร
อมรพรรณ 36 อะ-มอน-พัน A Mon Phan หญิง ผิวพรรณดังเทวดา
อรอริญา 29 ออน-อะ-หริ-ยา On A Ri Ya ไม่ระบุ -
สุขอนันต์ 42 สุก-อะ-นัน Suk A Nan ชาย -
อภิธรม์ 33 อะ-พิ-ทอน A Phi Thon ไม่ระบุ ธรรมะขั้นสูง
อจลัชญ์ 37 อะ-จะ-ลัน A Cha Lan ไม่ระบุ ผู้เข้าใจในความมั่นคง
อภิราม 21 อะ-พิ-ราม A Phi Ram ชาย งาม, น่ารัก
อนิรุทธ์ 34 อะ-นิ-รุด A Ni Rut ชาย ผู้ชนะเสมอ, ผู้ไม่ดับ, ไม่มีใครห้ามได้
อนุชนา 20 อะ-นุด-ชะ-นา A Nut Cha Na หญิง ที่เกิดตามมา
อรัญดร 23 อะ-รัน-ดอน A Ran Don ชาย -
อนุศักดิ์ 38 อะ-นุ-สัก A Nu Sak ชาย มีอำนาจเสมอ
อนงนิตย์ 42 อะ-นง-นิด A Nong Nit หญิง สตรีที่งามเสมอ
อนงค์นาถ 33 อะ-นง-นาด A Nong Nat หญิง นางงาม, ผู้มีที่พึ่ง
อภินิวรรณ 39 อะ-พิ-นิ-วัน A Phi Ni Wan ไม่ระบุ -
อดิกร 16 อะ-ดิ-กอน A Di Kon ไม่ระบุ -
มนสิกร 26 มน-สิก-อะ-นะ Mon Sik A Na ไม่ระบุ คิดคำนึงอยู่ในใจจำไว้
อชิพร 24 อะ-ชิ-พอน A Chi Phon หญิง -
อนุรดี 24 อะ-นุ-ระ-ดี A Nu Ra Di หญิง ความยินดีเนืองๆ, ความยินดีเสมอๆ
อนุสร์ 32 อะ-นุ A Nu ชาย -
ไชยอนันท์ 49 ชัย-อะ-นัน Chai A Nan ชาย ชนะมากมาก, ชนะไม่มีที่สิ้นสุด
อนันตชัย 37 อะ-นัน-ตะ-ไช A Nan Ta Chai ชาย ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด
อมินตรา 28 อะ-มิน-ตรา A Min Tra หญิง -
อภิยดา 21 อะ-พิย-ดา A Phiy Da หญิง -
องุ่น 15 อะ-หงุ่น A Ngun ชาย -
อภิรัทษ์ 33 อะ-พิ-รัด A Phi Rat ชาย -