บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อนัญชุดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อนัญชุดา
ชื่อ อนัญชุดา ความหมาย แปลว่า ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญกว่าแสงสว่าง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-นัน-ชุ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Nan Chu Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อนัญชุดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อนัญชุดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อนัญชุดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อนัญชุดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ อนัญชุดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อนัญชุดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อนัญชุดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อนัญชุดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อนัญชุดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อนัญชุดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อนัญชุดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ อนัญชุดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อนัญชุดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อนัญชุดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อรัชภร 21 อะ-รัด-ชะ-พอน A Rat Cha Phon ไม่ระบุ ผู้เลี้ยงดูให้บริสุทธิ์
อนิรุช 22 อะ-หนิ-รุด A Ni Rut ไม่ระบุ -
อภิขณา 19 อะ-พิก-ขะ-นา A Phik Kha Na หญิง เนืองนิตย์
อไพ 23 อะ-พัย A Phai หญิง -
ศิริอนงค์ 45 สิ-หริ-อะ-นง Si Ri A Nong หญิง -
คุณอนันต์ 42 คุน-อะ-นัน Khun A Nan ชาย มากด้วยความดี
อรงค์นาฎ 36 อะ-รง-นาด A Rong Nat หญิง -
อนุวรรณ 31 อะ-นุ-วัน A Nu Wan หญิง -
อภิวัชร 27 อะ-พิ-วัด A Phi Wat ชาย เพิ่มพูน
เชษฐ์อนันต์ 58 เชด-อะ-นัน Chet A Nan ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ไม่จบสิ้น, ผู้ยิ่งใหญ่มาก
อมิตา 19 อะ-มิ-ตา A Mi Ta หญิง -
อถภิพล 26 อะ-ถะ-พิ-พน A Tha Phi Phon ไม่ระบุ -
อนก 12 อะ-นก A Nok ไม่ระบุ -
อรชุลี 26 อะ-ระ-ชุ-ลี A Ra Chu Li หญิง -
อติกานต์ 32 อะ-ติ-กาน A Ti Kan หญิง เป็นที่รักยิ่ง
อมรราช 22 อะ-มอน-ราด A Mon Rat ชาย -
อดุลย์เดช 36 อะ-ดุน-เดด A Dun Det ชาย ผู้มากด้วยอำนาจ
อมลรัตน์ 42 อะ-มน-รัด A Mon Rat หญิง ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
อนนทพร 29 อะ-นน-ทะ-พอน A Non Tha Phon ชาย -
อนวัฒน์ 38 อะ-นะ-วัด A Na Wat ไม่ระบุ ผู้ปราศจากความเจริญ
อภิไท 21 อะ-พิ-ทัย A Phi Thai ไม่ระบุ -
รุ่งอนันต์ 40 รุ่ง-อะ-นัน Rung A Nan ชาย ความรุ่งเรืองที่ไม่มีที่สิ้นสุด
กิตติอนันต์ 47 กิด-ติ-อะ-นัน Kit Ti A Nan ไม่ระบุ -
อมรประภา 27 อะ-มอน-ประ-พา A Mon Pra Pha หญิง แจ่มใจดังเทพเจ้า
อมลรุจี 35 อะ-มน-รุ-จี A Mon Ru Chi หญิง งามปราศจากมลทิน, งามไม่มีที่ติ
อพัชราภรณ์ 44 อะ-พัด-รา-พอน A Phat Ra Phon ไม่ระบุ -
อลุ 13 อะ-ลุ A Lu ชาย -
อครพงศ์ 40 อะ-คะ-ระ-พง A Kha Ra Phong ชาย -
อภิภูมิ 23 อะ-พิ-พู-มิ A Phi Phu Mi ชาย -
อณุทิดา 19 อะ-นุ-ทิ-ดา A Nu Thi Da หญิง ลูกสาวคนเล็ก
อณิศา 23 อะ-นิ-สา A Ni Sa หญิง -
อภิวันทน์ 41 อะ-พิ-วัน A Phi Wan ชาย ยกย่องนับถือ
อนัตตรัย 37 อะ-นัด-ตรัย A Nat Trai ชาย -
อนุสาร 24 อะ-นุ-สาน A Nu San ชาย -
อโมฆา 19 อะ-โม-คา A Mo Kha หญิง ไม่ไร้ผล
อนงนาฏ 28 อะ-นง-นาด A Nong Nat หญิง นางงาม, ผู้มีที่พึ่ง
อนิรชิต 28 อะ-นิ-ระ-ชิด A Ni Ra Chit ชาย ไม่มีอะไรชนะได้
อรัญญิกา 28 อะ-รัน-ยิ-กา A Ran Yi Ka ไม่ระบุ -
อนงค์พรรณ 47 อะ-นง-พัน A Nong Phan หญิง -
ไชยอนันท์ 49 ชัย-อะ-นัน Chai A Nan ชาย ชนะมากมาก, ชนะไม่มีที่สิ้นสุด