บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อนรรฆชัย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อนรรฆชัย
ชื่อ อนรรฆชัย ความหมาย แปลว่า ชัยชนะที่ประมาณค่ามิได้ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-นัน-คะ-ชัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Nan Kha Chai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อนรรฆชัย ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อนรรฆชัย ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อนรรฆชัย ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อนรรฆชัย ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ อนรรฆชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อนรรฆชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อนรรฆชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อนรรฆชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อนรรฆชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อนรรฆชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อธิราวรรณ 38 อะ-ทิ-รา-วัน A Thi Ra Wan ไม่ระบุ -
นพอนนต์ 41 นบ-อะ-นน Nop A Non ไม่ระบุ -
อริญชย์วิธน์ 65 อะ-ริน-วิด A Rin Wit ชาย -
อนงด์ 23 อะ-นง A Nong หญิง ผู้ไม่มีตัวตน เป็นชื่อหนึ่งของกามเทพ นาง นางงาม
อมรเดช 20 อะ-มอน-เดด A Mon Det ไม่ระบุ -
อกฤษณ์ 26 อะ-กริด A Krit ไม่ระบุ สูงสุด
อภิสมัย 35 อะ-พิ-สะ-หมัย A Phi Sa Mai หญิง คราวหรือเวลาอันยิ่งใหญ่
พรรณอภา 29 พัน-อะ-พา Phan A Pha หญิง -
อมารินทร์ 39 อะ-มา-ริน A Ma Rin หญิง -
อัญญรัตน์ 43 อะ-ยะ-รัด A Ya Rat หญิง -
อณาวิน 27 อะ-นา-วิน A Na Win ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ทีไม่มีตำหนิ
อนุตตริยา 35 อะ-นุด-ตริ-ยา A Nut Tri Ya หญิง -
รอฟีอะห์ 49 รอ-ฟี-อะ Ro Fi A ไม่ระบุ -
อนันทพร 33 อะ-นัน-ทะ-พอน A Nan Tha Phon ไม่ระบุ -
อดิชาต 17 อะ-ดิ-ชาด A Di Chat ชาย เกิดด้วยบุญ
อนุสา 20 อะ-นุ-สา A Nu Sa หญิง -
อรัญ 18 อะ-รัน A Ran ชาย -
ฉัตรอรุณ 32 ฉัด-อะ-รุน Chat A Run ไม่ระบุ -
อลงกฤต 19 อะ-ลง-กริด A Long Krit ชาย ตกแต่ง, ประดับประดา
ศรีอวิกา 36 สี-อะ-วิ-กา Si A Wi Ka ไม่ระบุ ผู้มีคุณค่าดังเพชรอันประเสริฐ
เปอะลา 21 เปอะ-ลา Poe La หญิง -
เอกอนงค์ 35 เอก-อะ-นง Ek A Nong หญิง -
อภิญโญ 23 อะ-พิน-โย A Phin Yo ชาย -
อนิตนา 24 อะ-หนิ-ตะ-นา A Ni Ta Na ไม่ระบุ -
อดามาส 21 อะ-ดา-มาด A Da Mat ไม่ระบุ -
อครพงศ์ 40 อะ-คะ-ระ-พง A Kha Ra Phong ชาย -
อนงค์จิตร 43 อะ-นง-จิด A Nong Chit ไม่ระบุ -
อมริศรา 31 อะ-มะ-ริด-สะ-รา A Ma Rit Sa Ra ชาย ผู้เป็นใหญ่เหนือทวยเทพ
อนวัชร 27 อะ-นะ-วัด A Na Wat ชาย ผู้ปราศจากความเจริญ
อนุพงษ 26 อะ-นุ-พง A Nu Phong ชาย วงศ์ที่เนื่องมา วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
อวิรดา 22 อะ-วิ-ระ-ดา A Wi Ra Da ไม่ระบุ นิรันดร
วิชอ 18 วิด-อะ Wit A ไม่ระบุ -
จรรย์อมล 48 จัน-อะ-มน Chan A Mon หญิง ผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ
อนุสรณ์ 37 อะ-นุ-สอน A Nu Son ชาย -
อรุณพา 25 อะ-รุน-พา A Run Pha ไม่ระบุ -
กัณฑ์อเนก 36 กัน-อะ-เนก Kan A Nek ชาย ผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
อดีบุณย์ 39 อะ-ดิ-บุน A Di Bun ชาย มีความดีมาก
อระษา 19 อะ-ระ-สา A Ra Sa หญิง -
อนุชนา 20 อะ-นุด-ชะ-นา A Nut Cha Na หญิง ที่เกิดตามมา
อนาวิลา 29 อะ-นา-วิ-ลา A Na Wi La หญิง ผู้ไม่มัวหมอง, ผู้บริสุทธิ์