บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อธิเมศร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อธิเมศร์
ชื่อ อธิเมศร์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-ทิ-เมด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Thi Met
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อธิเมศร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อธิเมศร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อธิเมศร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 8
หมายเลข 8 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเป็นเจ้านาย จึงเหมาะกับอาชีพที่จะต้องดูแลคน ดูแลลูกน้อง ลูกทีมให้อยู่ภายใต้การควบคุม พลังของหมายเลขนี้จะช่วยให้บริวารเคารพรักยำเกรง ทำงานถวายหัวให้กับเจ้าชะตา ข้อเสียของหมายเลขนี้คือความเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแบกรับภาระของเพื่อนร่วมงาน บริวาร แต่ก็จะมีความสุขกายสบายใจเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่ทำนั้นจะช่วยเสริมเสริมอำนาจบารมี มีวาสนาจากการควบคุมจิตใจคน
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อธิเมศร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 80
หมายเลข 80 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเป็นกาลากินี ความเป็นอัปมงคล เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งความมืด เพราะอิทธิพลของดาวราหูคอยเล่นงาน ชีวิตจะเจอกับอันธพาล นักเลงหัวไม้คอยกลั่นแกล้ง รบกวน ถูกจี้ ถูกปล้น จะถูกบีบบังคับให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเบียนเบียน เป็นเลขที่ร้ายแรงมาก ควรหลีกหนีจากเลขนี้ไปให้ไกล
ชื่อ อธิเมศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อธิเมศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อธิเมศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อธิเมศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อธิเมศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อธิเมศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อนันทต์ 33 อะ-นั้น-ทะ A Nan Tha ไม่ระบุ -
อะหลี 28 อะ-หลี A Li ชาย -
จินต์อมล 44 จิน-อะ-มน Chin A Mon ไม่ระบุ ความคิดอันบริสุทธิ์
พนิตอนงค์ 46 พะ-นิด-อะ-นง Pha Nit A Nong หญิง กามเทพผู้เป็นที่รัก
อรรถอนนต์ 43 อัด-ถะ-อะ-นน At Tha A Non ไม่ระบุ -
อรุณฉาย 30 อะ-รุน-ฉาย A Run Chai หญิง -
ศักดิ์อนงค์ 52 สัก-อะ-นง Sak A Nong ชาย -
อมรพัฒน์ 44 อะ-มอน-พัด A Mon Phat ไม่ระบุ -
อนิรุจน์ 40 อะ-หนิ-รุด A Ni Rut ชาย -
อมลณัฐ 35 อะ-มน-นัด A Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ไร้มลทิน
อนนชัย 30 อะ-นน-ชัย A Non Chai ชาย -
อภิรัทษ์ 33 อะ-พิ-รัด A Phi Rat ชาย -
อรชพร 24 อะ-ระ-ชะ-พอน A Ra Cha Phon หญิง บริสุทธิ์ยิ่ง
อภิมลพร 34 อะ-พิ-มน-พอน A Phi Mon Phon หญิง -
อคร 14 อะ-คะ-ระ A Kha Ra ชาย -
อดิวรรณ 30 อะ-ดิ-วัน A Di Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง
อภัสชญา 25 อะ-พัด-ชะ-ยา A Phat Cha Ya หญิง ยิ่งใหญ่ด้วยความรู้, มีความรู้มาก
อมลวัฒน์ 44 อะ-มน-วัด A Mon Wat ไม่ระบุ ความเจริญอันบริสุทธิ์
อติวิชญ์ 38 อะ-ติ-วิด A Ti Wit ชาย นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่, ฉลาดยิ่ง
อณูวรรณ 32 อะ-นู-วัน A Nu Wan ไม่ระบุ -
พนอ 19 พน-อะ Phon A หญิง -
อเหนด 19 อะ-เห-นด A He Not หญิง -
อรกานด์ 27 อะ-ระ-กาน A Ra Kan ไม่ระบุ -
ณัฏฐ์ชัยอมร 65 นัด-ชัย-อะ-มอน Nat Chai A Mon ชาย นักปราชญ์ผู้ไม่เคยแพ้ต่อชัยชนะ
อนุจินต์ 39 อะ-นุ-จิน A Nu Chin หญิง นึกออกจำได้
รอพีอะ 35 รอ-พี-อะ Ro Phi A หญิง -
อธิชนม์ 35 อะ-ทิ-ชน A Thi Chon ไม่ระบุ ชีวิตที่มีค่ามาก
อนาทินี 29 อะ-นา-ทิ-นี A Na Thi Ni หญิง ที่คงอยู่ชั่วกัลปาวสานต์ชื่อพระเป็นเจ้า
อริยชา 25 อะ-ริ-ยะ-ชา A Ri Ya Cha ชาย -
อนุรัตน์ 37 อะ-นุ-รัด A Nu Rat หญิง แก้วมีค่าชิ้นเล็กๆ , แก้วดวงน้อย
อติรัตน์ 38 อะ-ติ-รัด A Ti Rat ได้ทั้งชายและหญิง ดวงแก้วที่เลิศล้ำ
อภิษฏา 25 อะ-พิด-ตา A Phit Ta หญิง -
กานต์อนันต์ 51 กาน-อะ-นัน Kan A Nan ชาย ผู้มีมากมายในความน่ารัก
อภิสนันท์ 42 อะ-พิ-สะ-นัน A Phi Sa Nan หญิง -
อภิชญาสุธรรม 43 อะ-พิ-ชะ-ยา-สุ-ทัม A Phi Cha Ya Su Tham หญิง -
อณาวิล 28 อะ-นา-วิน A Na Win ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ทีไม่มีตำหนิ
อดิภา 13 อะ-ดิ-พา A Di Pha หญิง สว่างยิ่ง รุ่งโรจน์ยิ่ง
อราณรรณ 29 อะ-รา-นัน A Ra Nan ไม่ระบุ -
อมิน 20 อะ-มิน A Min ไม่ระบุ -
อภัณตรี 30 อะ-พัน-ตรี A Phan Tri ไม่ระบุ -