บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อธิษฐ์ธนัน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อธิษฐ์ธนัน
ชื่อ อธิษฐ์ธนัน ความหมาย แปลว่า ผู้ร่ำรวยด้วยคำอธิฐาน เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-ทิด-ทะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Thit Tha Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อธิษฐ์ธนัน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อธิษฐ์ธนัน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อธิษฐ์ธนัน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อธิษฐ์ธนัน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ อธิษฐ์ธนัน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อธิษฐ์ธนัน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อธิษฐ์ธนัน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อธิษฐ์ธนัน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อธิษฐ์ธนัน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อธิษฐ์ธนัน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อธิษฐ์ธนัน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ อธิษฐ์ธนัน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อมรรัตนา 32 อะ-มอน-รัด-ตะ-นา A Mon Rat Ta Na หญิง -
อนุดา 14 อะ-นุ-ดา A Nu Da หญิง เล็กละเอียดมากสุภาพ
อภิลักณ์ 36 อะ-พิ-ลัก-กะ A Phi Lak Ka ชาย -
อภัยวรรณ 38 อะ-พัย-วัน A Phai Wan หญิง -
รอบีอะห์ 43 รอ-บี-อะ Ro Bi A หญิง -
อนงค์กันกรุง 44 อะ-นง-กัน-กรุง A Nong Kan Krung หญิง -
อภิจิต 24 อะ-พิ-จิด A Phi Chit หญิง -
อถิจิต 24 อะ-ถิ-จิด A Thi Chit หญิง -
อฐี 22 อะ-ถี A Thi หญิง -
อนิรุทธิ์ 38 อะ-หนิ-รุด A Ni Rut ชาย ผู้เป็นเลิสในทุกด้าน, ผู้ชนะตลอดกาล
อภิญญานุช 28 อะ-พิน-ยา-นุด A Phin Ya Nut หญิง -
อณุทิดา 19 อะ-นุ-ทิ-ดา A Nu Thi Da หญิง ลูกสาวคนเล็ก
อดุล 14 อะ-ดุน A Dun ชาย ไม่มีที่เปรียบ, ไม่มีอะไรเทียบ
อคิราภ์ 29 อะ-คิ-รา A Khi Ra หญิง แสดงอาทิตย์, สวยเด่น
อทิยา 20 อะ-ทิ-ยา A Thi Ya หญิง -
อธิปพัฒน์ 45 อะ-ทิบ-ปะ-พัด A Thip Pa Phat ชาย ผู้รุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่
ทรัพย์อนันต์ 66 ซับ-อะ-นัน Sap A Nan หญิง -
อรัญญา 23 อะ-รัน-ยา A Ran Ya หญิง ป่า
อญิญา 19 อะ-ยิ-ยา A Yi Ya หญิง -
อริสมัน 35 อะ-หริด-มัน A Rit Man ไม่ระบุ -
อวัสดาภรณ์ 44 อะ-หวัด-สะ-ดา-พอน A Wat Sa Da Phon หญิง -
อธิยุต 26 อะ-ทิ-ยุด A Thi Yut ชาย ขวนขวายยิ่ง, หรือขยันขันแข็งยิ่ง
อนุปมา 20 อะ-นุ-ปะ-มา A Nu Pa Ma หญิง ดีเยี่ยมเทียบไม่ได้
อนิรุฒน์ 37 อะ-หนิ-รุด A Ni Rut ไม่ระบุ -
ติณณ์อนนต์ 54 ติน-อะ-นน Tin A Non ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์อันไม่สิ้นสุด
อดิเทศ 21 อะ-ดิ-เทด A Di Thet ชาย -
อณิศา 23 อะ-นิ-สา A Ni Sa หญิง -
อริยะ 26 อะ-ริ-ยะ A Ri Ya ชาย -
อภิญรัตน์ 40 อะ-พิน-รัด A Phin Rat หญิง -
อนุทิน 22 อะ-นุ-ทิน A Nu Thin ชาย -
อพัชยา 29 อะ-พัด-ยา A Phat Ya ไม่ระบุ -
อนุสสรา 31 อะ-นุ-สด-รา A Nu Sot Ra หญิง -
อวิโรธน์ 42 อะ-วิ-โรด A Wi Rot ชาย -
อภิสิทธิ 31 อะ-พิ-สิด-ทิ A Phi Sit Thi ไม่ระบุ -
ญาณอดุล 24 ยาน-อะ-ดุน Yan A Dun ชาย ผู้มีความรู้มากจนมิอาจประมาณได้
อดิวีระ 32 อะ-ดี-วี-ระ A Di Wi Ra ชาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
อลินธร 29 อะ-ลิน-ทอน A Lin Thon ไม่ระบุ -
อภิไท 21 อะ-พิ-ทัย A Phi Thai ไม่ระบุ -
อกพล 21 อะ-กะ-พน A Ka Phon ไม่ระบุ -
อนุมาทย์ 36 อะ-นุ-มาด A Nu Mat ชาย ควรสรรเสริญ