บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อธิญา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อธิญา
ชื่อ อธิญา ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้ที่ยิ่งใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-ทิ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Thi Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อธิญา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อธิญา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อธิญา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อธิญา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 36
หมายเลข 36 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั่งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ อธิญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อธิญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อธิญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อธิญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อธิญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อธิญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อธิญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ อธิญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อธิญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อธิญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อภิลภ 18 อะ-พิ-ลบ A Phi Lop ไม่ระบุ -
อธิชา 17 อะ-ทิ-ชา A Thi Cha หญิง เกิดมายิ่งใหญ่
อมรกัญ 24 อะ-มอน-กัน A Mon Kan หญิง ผู้ที่ไม่มีความเสื่อมสูญ
อนาทีนพ 33 อะ-นา-ที-นบ A Na Thi Nop ชาย ไม่มีที่ติ
อรุณวัชช์ 39 อะ-รุน-วัด A Run Wat ชาย -
นวลอนันต์ 49 นวน-อะ-นัน Nuan A Nan หญิง -
อนุพันธ์ 42 อะ-นุ-พัน A Nu Phan ชาย -
อภิสิทธ์ 36 อะ-พิ-สิด A Phi Sit ชาย สิทธิพิเศษ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
อสนา 19 อะ-สะ-นา A Sa Na ชาย -
อภินพ 24 อะ-พิ-นบ A Phi Nop ชาย สดชื่น
อดิราช 18 อะ-ดิ-ราด A Di Rat ชาย -
อธิพงษ์ 37 อะ-ทิ-พง A Thi Phong ชาย ตระกูลใหญ่
อนุมัติ 28 อะ-นุ-มัด A Nu Mat ชาย -
อรุรี 22 อะ-รุ-รี A Ru Ri ไม่ระบุ -
อภิเษก 18 อะ-พิ-เสก A Phi Sek ชาย -
อบูบากัส 25 อะ-บู-บา-กัด A Bu Ba Kat ชาย -
อภิสมัย 35 อะ-พิ-สะ-หมัย A Phi Sa Mai หญิง คราวหรือเวลาอันยิ่งใหญ่
กุนต์อนัญญ์ 51 กุน-อะ-นัน Kun A Nan ได้ทั้งชายและหญิง ทวนที่เป็นที่หนึ่ง
อนันตชัย 37 อะ-นัน-ตะ-ไช A Nan Ta Chai ชาย ชัยชนะไม่มีที่สิ้นสุด
อนันต์ธนา 42 อะ-นัน-ทะ-นา A Nan Tha Na ชาย ผู้มีทรัพย์สมบัติมากมายจนนับไม่ได้
อมรพรรณ 36 อะ-มอน-พัน A Mon Phan หญิง ผิวพรรณดังเทวดา
อเนกคุณ 24 อะ-เหนก-คุน A Nenk Khun ชาย คุณผู้เป็นหนึ่ง
อธิมงคล 31 อะ-ทิ-มง-คน A Thi Mong Khon ไม่ระบุ -
อะนน 20 อะ-นน A Non ชาย ผู้ไม่มีหนี้
กัญจน์อมร 44 กัน-อะ-มอน Kan A Mon ไม่ระบุ ทองที่มั่นคง
อรชุลี 26 อะ-ระ-ชุ-ลี A Ra Chu Li หญิง -
อภิระมณ 29 อะ-พิ-ระ-มน A Phi Ra Mon หญิง เพลิดเพลินยินดี
อดิชาต 17 อะ-ดิ-ชาด A Di Chat ชาย เกิดด้วยบุญ
เคลอะบวย 38 เคล-อะ-บวย Khle A Buai ชาย -
อริญากร 24 อะ-หริ-ยา-กอน A Ri Ya Kon หญิง -
อนิรุจ 26 อะ-หนิ-รุด A Ni Rut ชาย -
อริตา 18 อะ-หริ-ตา A Ri Ta หญิง -
อรุนณ์ 30 อะ-รุน A Run หญิง แสงเงินแสงทอง, เวลาเช้าตรู่, เวลาใกล้พระอาทิตย์จะขึ้น
อนุชารินทร์ 42 อะ-นุ-ชา-ริน A Nu Cha Rin ชาย -
อนุชิต 21 อะ-นุ-ชิด A Nu Chit ชาย ชนะเสมอ
อภิญลักษณ์ 44 อะ-พิน-ลัก A Phin Lak ไม่ระบุ -
อนุศักดิ์ 38 อะ-นุ-สัก A Nu Sak ชาย มีอำนาจเสมอ
รินทร์อภัย 46 ริน-อะ-พัย Rin A Phai หญิง -
อภิศุกร์ 33 อะ-พิ-สุก A Phi Suk ชาย ผู้วิเศษในวันศุกร์
อโนเชาว์ 35 อะ-โน-เชา A No Chao ชาย -