บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อฏิพรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อฏิพรณ์
ชื่อ อฏิพรณ์ ความหมาย แปลว่า เครื่องประดับที่ประเสริฐยิ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-ติ-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Ti Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อฏิพรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อฏิพรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อฏิพรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อฏิพรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ อฏิพรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อฏิพรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อฏิพรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ อฏิพรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อฏิพรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อฏิพรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อฏิพรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อฏิพรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อดิทีปย์ 38 อะ-ดิ-ทีบ A Di Thip ชาย เป็นประกายแจ่มจ้าเด่นอย่างยิ่ง
อมูลอย 33 อะ-มู-ลอย A Mu Loi ชาย -
อธิศา 22 อะ-ทิ-สา A Thi Sa ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่
อริยา 23 อะ-ริ-ยา A Ri Ya หญิง ผู้ดี
อภิเรก 18 อะ-พิ-เหรก A Phi Rek ไม่ระบุ -
อภิณห์พร 42 อะ-พิน-พอน A Phin Phon หญิง -
อนุชนาฎ 25 อะ-นุ-ชะ-นาด A Nu Cha Nat หญิง -
อนุศร 23 อะ-นุ-สอน A Nu Son หญิง -
อณัณวัทท์ 41 อะ-นัน-วัด A Nan Wat ชาย -
อนุชตรา 22 อะ-นุด-ตรา A Nut Tra หญิง -
อมรภัค 24 อะ-มอน-พัก A Mon Phak หญิง -
อนวัช 23 อะ-นะ-วัด A Na Wat ชาย ผู้ไม่มีที่ติ, ไม่มีข้อเสียหาย
ธัญญ์อมล 42 ทัน-อะ-มน Than A Mon หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่มีโชค,ผู้มีโชคอันบริสุทธิ์
อนันตพงษ์ 46 อะ-นัน-ตะ-พง A Nan Ta Phong ชาย -
อนุสรน์ 37 อะ-นุ-สะ-ระ A Nu Sa Ra ชาย -
ญาณอดุล 24 ยาน-อะ-ดุน Yan A Dun ชาย ผู้มีความรู้มากจนมิอาจประมาณได้
อนุนา 18 อะ-นุ-นา A Nu Na หญิง มีอำนาจเต็มที่ยิ่งใหญ่
อรุณทิพย์ 46 อะ-รุน-ทิบ A Run Thip หญิง -
อนุกิตติ 27 อะ-นุ-กิด-ติ A Nu Kit Ti ชาย การสรรเสริญ
วิญอน 25 วิน-อะ-นะ Win A Na ชาย -
อระดี 22 อะ-ระ-ดี A Ra Di หญิง -
อนุชิด 19 อะ-นุ-ชิด A Nu Chit ชาย ชนะเสมอ
อนันทนา 27 อะ-นัน-ทะ-นา A Nan Tha Na ไม่ระบุ -
พนอ 19 พน-อะ Phon A หญิง -
อภิวัชร์ 36 อะ-พิ-วัด A Phi Wat ชาย เพิ่มพูน
อภินพ 24 อะ-พิ-นบ A Phi Nop ชาย สดชื่น
อภิสิทธิ์ 40 อะ-พิ-สิด A Phi Sit ชาย สิทธิพิเศษ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
อนพินท์ 38 อะ-นะ-พิน A Na Phin หญิง -
อพิลักษณ์ 47 อะ-พิ-ลัก A Phi Lak ไม่ระบุ -
อรุชวัธน์ 41 อะ-รุด-วัด A Rut Wat ชาย ผู้เจริญที่ไม่โกรธ
อรอริยา 33 ออน-อะ-หริ-ยา On A Ri Ya หญิง -
อนาเขต 19 อะ-นา-เขด A Na Khet ชาย -
อทิติยา 27 อะ-ทิ-ติ-ยา A Thi Ti Ya ไม่ระบุ สูงส่ง
อนุรวม 27 อะ-นุ-รวม A Nu Ruam หญิง -
วาอ 13 วา-อะ Wa A หญิง -
ดวงอภิพงษ์ 43 ดวง-อะ-พิ-พง Duang A Phi Phong หญิง -
ทรรศ์อมล 42 ทัน-อะ-มน Than A Mon หญิง ผู้มองดูไร้ตำหนิ
อนุศิษฏ์ 45 อะ-นุ-สิด A Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
อภิสรดา 24 อะ-พิ-สอน-ดา A Phi Son Da หญิง -
อนุตตโร 26 อะ-นุด-ตะ-โร A Nut Ta Ro ไม่ระบุ -