บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อคิราพันธุ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อคิราพันธุ์
ชื่อ อคิราพันธุ์ ความหมาย แปลว่า เชื้อสายของพระอาทิตย์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-คิ-รา-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Khi Ra Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อคิราพันธุ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อคิราพันธุ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อคิราพันธุ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อคิราพันธุ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ อคิราพันธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อคิราพันธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อคิราพันธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อคิราพันธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อคิราพันธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อคิราพันธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อนงนาฏ 28 อะ-นง-นาด A Nong Nat หญิง นางงาม, ผู้มีที่พึ่ง
อะเนก 18 อะ-เนก A Nek ไม่ระบุ -
ปิ่นอนงค์ 38 ปิ่น-อะ-นง Pin A Nong หญิง ยอดหญิง
อนุสาร 24 อะ-นุ-สาน A Nu San ชาย -
อภินัย 28 อะ-พิ-นัย A Phi Nai ไม่ระบุ -
ณอริญชย์ 42 นะ-อะ-ริน Na A Rin หญิง ผู้ชนะศัตรูด้วยความรู้, ผู้ซึ่งชนะศัตรู
อนันตรเมศ 41 อะ-นัน-ตะ-ระ-เมด A Nan Ta Ra Met ชาย ผู้มีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
อภินดา 18 อะ-พิน-ดา A Phin Da หญิง -
อนันถชัย 35 อะ-นัน-ทะ-ชัย A Nan Tha Chai ชาย -
อนันตพงษ์ 46 อะ-นัน-ตะ-พง A Nan Ta Phong ชาย -
อริสา 22 อะ-ริ-สา A Ri Sa หญิง เป็นใหญ่เหนือกว่าศัตรู
อนาวิล 28 อะ-นา-วิน A Na Win ชาย ไม่เคร้าหมอง, ผ่องใส
อพิเชษฐ์ 44 อะ-พิ-เชด A Phi Chet ชาย -
อนิวัช 27 อะ-หนิ-วัด A Ni Wat ชาย -
อมรรัตน์ 40 อะ-มอน-รัด A Mon Rat หญิง เพชร
อนุธิดา 22 อะ-นุ-ทิ-ดา A Nu Thi Da หญิง ลูกสาวคนเล็ก
ลูกอยี 30 ลูก-อะ-ยี Luk A Yi ไม่ระบุ -
อมรนัส 31 อะ-มอน-นัด A Mon Nat ไม่ระบุ -
อนุรักษ์ 34 อะ-นุ-รัก A Nu Rak ชาย รักษา
อรุณพร 28 อะ-รุน-พอน A Run Phon หญิง -
อนวรรษ 29 อะ-นะ-วัด A Na Wat ไม่ระบุ ผู้ปราศจากความเจริญ
อภิรดร 20 อะ-พิ-ระ-ดอน A Phi Ra Don ไม่ระบุ -
อกันตนา 25 อะ-กัน-ตะ-นา A Kan Ta Na หญิง -
อนวัตร 28 อะ-นะ-วัด A Na Wat ชาย ผู้ปราศจากความเจริญ
อนันต์ญา 37 อะ-นัน-ยา A Nan Ya หญิง เป็นหนึ่ง, ไม่มีสอง
อมลภา 19 อะ-มน-พา A Mon Pha หญิง รัศมีอันบริสุทธิ์
อรัญ 18 อะ-รัน A Ran ชาย ป่า
อติคุปต์ 32 อะ-ติ-คุบ A Ti Khup ชาย รักษาไว้ดี
อธิศาล 28 อะ-ทิ-สาน A Thi San ชาย -
อนุตรา 20 อะ-นุ-ตรา A Nu Tra หญิง -
อนันตสร 34 อะ-นัน-ตะ-สอน A Nan Ta Son ชาย -
อนิสรา 27 อะ-หนิ-สะ-รา A Ni Sa Ra หญิง ผู้กล้าหาญนิรันดร์
อริญาพร 31 อะ-หริ-ยา-พอน A Ri Ya Phon ไม่ระบุ -
อภิสิทธิ 31 อะ-พิ-สิด-ทิ A Phi Sit Thi ไม่ระบุ -
อภิวรรณ 30 อะ-พิ-วัน A Phi Wan หญิง ที่ทำให้มีชัยชนะ
รอฟีอะห์ 49 รอ-ฟี-อะ Ro Fi A ไม่ระบุ -
อนรรฆชัย 36 อะ-นัน-คะ-ชัย A Nan Kha Chai ชาย ชัยชนะที่ประมาณค่ามิได้
อมรรัตร์ 39 อะ-มอน-รัด-ตะ A Mon Rat Ta ไม่ระบุ -
อวัช 18 อะ-วัด A Wat ชาย ไม่มีโทษ, ไม่มีที่ติ
รอพีอะ 35 รอ-พี-อะ Ro Phi A หญิง -