บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อคิราพันธุ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อคิราพันธุ์
ชื่อ อคิราพันธุ์ ความหมาย แปลว่า เชื้อสายของพระอาทิตย์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-คิ-รา-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Khi Ra Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อคิราพันธุ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อคิราพันธุ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อคิราพันธุ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อคิราพันธุ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ อคิราพันธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อคิราพันธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อคิราพันธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อคิราพันธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อคิราพันธุ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ อคิราพันธุ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อดิพร 23 อะ-ดิ-พอน A Di Phon หญิง -
อภิญรัตน์ 40 อะ-พิน-รัด A Phin Rat หญิง -
อนุพงค์ 35 อะ-นุ-พง A Nu Phong ชาย วงศ์ที่เนื่องมา วงศ์ย่อยที่สืบมาจากวงศ์ใหญ่
อรุณรัชฎ์ 40 อะ-รุน-รัด A Run Rat หญิง ความสดใสยามเช้า, ความผ่องใสของแสงเงินแสงทอง
อธินาถ 21 อะ-ทิ-นาด A Thi Nat ได้ทั้งชายและหญิง ที่พึ่งอันยิ่งใหญ่
อณาวิน 27 อะ-นา-วิน A Na Win ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ทีไม่มีตำหนิ
อกัณห์ 30 อะ-กัน A Kan ชาย ไม่ดำขาว
อนงค์สิตา 41 อะ-นง-สิ-ตา A Nong Si Ta หญิง -
อรุณประภา 28 อะ-รุน-ประ-พา A Run Pra Pha หญิง -
อนุสุดา 22 อะ-นุ-สุ-ดา A Nu Su Da ไม่ระบุ -
อพิเชษฐ์ 44 อะ-พิ-เชด A Phi Chet ชาย -
อนุชนา 20 อะ-นุด-ชะ-นา A Nut Cha Na หญิง ที่เกิดตามมา
อมรกานต์ 34 อะ-มอน-ระ-กาน A Mon Ra Kan หญิง เป็นที่รักของเทวดา
พรอนันต์ 44 พอน-อะ-นัน Phon A Nan ชาย ผู้ประเสริฐไม่มีที่สิ้นสุด
อนาทีนพ 33 อะ-นา-ที-นบ A Na Thi Nop ชาย ไม่มีที่ติ
อภิรดา 17 อะ-พิ-ระ-ดา A Phi Ra Da หญิง น่ายินดียิ่ง
อภิรดี 23 อะ-พิ-ระ-ดี A Phi Ra Di หญิง ความยินดียิ่ง, ความเพลิดเพลินยิ่ง
อภิวรรณ 30 อะ-พิ-วัน A Phi Wan หญิง ที่ทำให้มีชัยชนะ
อนุวัส 29 อะ-นุ-วัด A Nu Wat ชาย เจริญตาม
อยัยต์ 38 อะ-ยัย A Yai ชาย -
อภิวัฒน์ 38 อะ-พิ-วัด A Phi Wat ชาย เพิ่มพูน
ปิยะอนงค์ 44 ปิ-ยะ-อะ-นง Pi Ya A Nong หญิง -
อมรนัส 31 อะ-มอน-นัด A Mon Nat ไม่ระบุ -
อลิสา 24 อะ-ลิ-สา A Li Sa หญิง นางพญาผึ้ง
อมรจันทร์ 44 อะ-มอน-จัน A Mon Chan หญิง ผู้ยิ่งใหญ่เหนือเทวดา
อมรราช 22 อะ-มอน-ราด A Mon Rat ชาย -
อดินันต์ 37 อะ-ดิ-นัน A Di Nan ชาย ผู้มีความสุขมาก
อภิชยาพร 34 อะ-พิด-ชะ-ยา-พอน A Phit Cha Ya Phon หญิง พรแห่งชัยชนะอันวิเศษยิ่ง
อทิตนรา 24 อะ-ทิด-นะ-รา A Thit Na Ra หญิง -
อธิศ 21 อะ-ทิด A Thit ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่
อคิราห์ 33 อะ-คิ-รา A Khi Ra หญิง แสงอาทิตย์สวยเด่น
จริยาอมาอุด 43 จะ-ริ-ยา-อะ-มา-อุด Cha Ri Ya A Ma Ut หญิง -
อวสร 23 อะ-วะ-สอน A Wa Son ชาย โอกาส
อนุธาวัน 32 อะ-นุ-ทา-วัน A Nu Tha Wan หญิง สะอาดหมดจด
อภิรักชัย 34 อะ-พิ-รัก-ชัย A Phi Rak Chai ชาย ผู้มีชัยในการป้องกัน.
อนิญชนา 27 อะ-นิน-ชะ-นา A Nin Cha Na หญิง ความมั่นคงไม่เคลื่อนไหว
อภิรต 18 อะ-พิ-รด A Phi Rot ไม่ระบุ ผู้ยินดียิ่ง
อดามาส 21 อะ-ดา-มาด A Da Mat ชาย เพชร, ความยิ่งใหญ่ที่ยากที่จะเอาชนะ
อรินญา 24 อะ-ริน-ยา A Rin Ya หญิง หญิงงามและมีความรู้
อพินญา 28 อะ-พิน-ยา A Phin Ya ไม่ระบุ ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้