บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อคิรณัฏฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อคิรณัฏฐ์
ชื่อ อคิรณัฏฐ์ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้สว่างดั่งแสงของอาทิตย์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-คิ-ระ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Khi Ra Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อคิรณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อคิรณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อคิรณัฏฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อคิรณัฏฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ อคิรณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อคิรณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อคิรณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อคิรณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อคิรณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อคิรณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อคิรณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อคิรณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อนุชนา 20 อะ-นุด-ชะ-นา A Nut Cha Na หญิง ที่เกิดตามมา
อณัฐพงษ์ 47 อะ-นัด-ถะ-พง A Nat Tha Phong ชาย -
อมรจันทร์ 44 อะ-มอน-จัน A Mon Chan หญิง ผู้ยิ่งใหญ่เหนือเทวดา
อนิดา 17 อะ-นิ-ดา A Ni Da หญิง ความงดงามที่เเตกต่าง
อมรทิพย์ 45 อะ-มอน-ทิบ A Mon Thip หญิง -
อระพิน 31 อะ-ระ-พิน A Ra Phin หญิง -
อริณศรารัตน์ 56 อะ-ริน-สะ-รา-รัด A Rin Sa Ra Rat หญิง ดวงแก้วที่ป้องกันศัตรู
อรุณรัตน 32 อะ-รุน-รัด A Run Rat หญิง ความสดใสยามเช้า, ความผ่องใสของแสงเงินแสงทอง
อมารีนา 29 อะ-มา-รี-นา A Ma Ri Na ไม่ระบุ -
อภีดา 16 อะ-พี-ดา A Phi Da หญิง ไม่กลัว
โชติอนันต์ 45 โชด-อะ-นัน Chot A Nan ชาย ผู้รุ่งเรืองมากจนไม่อาจประมาณได้
อริปรา 21 อะ-ริบ-ปะ-รา A Rip Pa Ra หญิง ไร้มลทิน, ไม่มีที่ติ
อรปภา 14 อะ-หรบ-พา A Rop Pha หญิง ผู้มีรัศมีนางงาม
กันต์เอนก 36 กัน-อะ-เหนก Kan A Henok ชาย ผู้มากด้วยความน่ารัก
อมราพร 28 อะ-มะ-รา-พอน A Ma Ra Phon หญิง ประเสริฐดุจเทวดา
อลิสสา 31 อะ-ลิด-สา A Lit Sa หญิง ผู้มีความรื่นเริงในภาษาฮิบรู
อชิรวิชญ์ 41 อะ-ชิ-ระ-วิด A Chi Ra Wit ชาย ผู้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
อภิณห์กมล 42 อะ-พิน-มน A Phin Mon หญิง -
อนุชิน 23 อะ-นุ-ชิน A Nu Chin ชาย -
อภิณพ์พร 45 อะ-พิน-พอน A Phin Phon หญิง -
อภิมลพร 34 อะ-พิ-มน-พอน A Phi Mon Phon หญิง -
อติกร 18 อะ-ติ-กอน A Ti Kon ชาย -
อมราวดี 30 อะ-มะ-รา-วะ-ดี A Ma Ra Wa Di หญิง ชื่อที่อยู่พระอินทร์
ปิ่นอนงค์ 38 ปิ่น-อะ-นง Pin A Nong หญิง ยอดหญิง
หน่ออิอะ 37 หน่อ-อิ-อะ No I A หญิง -
อนุรุจ 23 อะ-นุ-รุด A Nu Rut ไม่ระบุ -
ศุภอดุลย์ 40 สุ-พะ-อะ-ดุน Su Pha A Dun ชาย ผู้ไม่มีอะไรเปรียบในความดีงาม
อนิศา 23 อะ-หนิ-สา A Ni Sa หญิง -
อภิฐานีย์ 50 อะ-พิ-ถา-นี A Phi Tha Ni หญิง ผู้ตั้งมั่นอันยิ่งใหญ่
อภิณห์พร 42 อะ-พิน-พอน A Phin Phon หญิง -
อมิตโพธิ 38 อะ-มิด-ตะ-โพ A Mit Ta Pho ชาย มีปัญญามาก
อนงนาฏ 28 อะ-นง-นาด A Nong Nat หญิง นางงาม, ผู้มีที่พึ่ง
อลันดา 23 อะ-ลัน-ดา A Lan Da ไม่ระบุ -
อธิติ 21 อะ-ทิ-ติ A Thi Ti ไม่ระบุ การศึกษา
อภรรัตน์ 36 อะ-พอน-รัด A Phon Rat หญิง -
อดุลเดช 19 อะ-ดุน-เดด A Dun Det ชาย -
อนันติญา 32 อะ-นัน-ติ-ยา A Nan Ti Ya หญิง -
อนันต์ยศ 47 อะ-นัน-ยด A Nan Yot ไม่ระบุ มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้
อภิญาดา 18 อะ-พิ-ยา-ดา A Phi Ya Da หญิง -
อณัฐพร 36 อะ-นัด-ถะ-พอน A Nat Tha Phon หญิง -