บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ อคิรณัฏฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ อคิรณัฏฐ์
ชื่อ อคิรณัฏฐ์ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้สว่างดั่งแสงของอาทิตย์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า อะ-คิ-ระ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า A Khi Ra Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อคิรณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ อคิรณัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อคิรณัฏฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ อคิรณัฏฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ อคิรณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ อคิรณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อคิรณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ อคิรณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อคิรณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ อคิรณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ อคิรณัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ อคิรณัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อมลมณี 34 อะ-มน-มะ-นี A Mon Ma Ni หญิง แก้วมณีบริสุทธิ์
อริญชย์วิธน์ 65 อะ-ริน-ชะ-วิด A Rin Cha Wit ชาย ผู้มีความรู้ที่ชนะซึ่งศัตรู
ลูกอยี 30 ลูก-อะ-ยี Luk A Yi ไม่ระบุ -
อมรลักษณ์ 44 อะ-มอน-ลัก A Mon Lak หญิง ผู้มีลักษณะที่ยั่งยืน
อชิน 17 อะ-ชิน A Chin ชาย ผู้ว่าง่าย, เชื่อฟัง
อภิบาล 20 อะ-พิ-บาน A Phi Ban ชาย ผู้คุ้มครอง, ผู้ปกป้อง
อนุกุล 20 อะ-นุ-กุน A Nu Kun ชาย -
อนันท์ 30 อะ-นัน A Nan ชาย ผู้ไม่มีหนี้
อนุศิษฐ 36 อะ-นุ-สิด A Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
อรินทร 24 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ฝ่ายข้าศึก หรือฝ่ายศัตรู
อยุธยา 28 อะ-ยุด-ทะ-ยา A Yut Tha Ya ชาย -
อภิเชษภ์ 29 อะ-พิ-เชด A Phi Chet ชาย -
อรนาฎย์ 38 อะ-ระ-นาด A Ra Nat หญิง -
ชัยอนุชิต 35 ชัย-อะ-นุ-ชิด Chai A Nu Chit ชาย ผู้ได้รับชัยชนะเนืองๆ
วอชอ 20 วอด-อะ Wot A ชาย -
อเล็กซานเดอร์ 58 อะ-เหล็ก-ซาน-เดอ A Lek San Doe ไม่ระบุ -
สรสิกร 27 สอ-ระ-สิก-อะ-นะ So Ra Sik A Na ชาย ทำให้สดชื่นสบาย
อนิรุฒน์ 37 อะ-หนิ-รุด A Ni Rut ไม่ระบุ -
ตรีอภิรม 34 ตรี-อะ-พิ-รม Tri A Phi Rom หญิง -
อภิชญาณ์ 32 อะ-พิ-ชะ-ยา A Phi Cha Ya หญิง -
พงศ์อภิลาศ 51 พง-อะ-พิ-ลาด Phong A Phi Lat ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความวิเศษงดงาม
นวลอนันต์ 49 นวน-อะ-นัน Nuan A Nan หญิง -
อลิสา 24 อะ-ลิ-สา A Li Sa หญิง นางพญาผึ้ง
อชิชยุตม์ 40 อะ-ชิ-ชะ-ยุด A Chi Cha Yut ชาย ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐสุด
ศรีอรุณี 41 สี-อะ-รุ-นี Si A Ru Ni หญิง -
อรุณรุ่ง 24 อะ-รุน-รุ่ง A Run Rung หญิง -
อะซิ 21 อะ-ซิ A Si ชาย -
อนุศิษย์ 44 อะ-นุ-สิด A Nu Sit ชาย ผู้ได้รับการสั่งสอน
อภิวันท์ 36 อะ-พิ-วัน A Phi Wan หญิง ที่ทำให้มีชัยชนะ
อภัทรศร 27 อะ-พัด-สอน A Phat Son หญิง -
อณัฐสิทธิ์ 53 อะ-นัด-ถะ-สิด A Nat Tha Sit ไม่ระบุ -
อนุวุฒน์ 36 อะ-นุ-วุด-ทะ A Nu Wut Tha ชาย -
พรรณอภา 29 พัน-อะ-พา Phan A Pha หญิง -
อนังคณ์ 35 อะ-นัง A Nang หญิง ไม่มีกิเลส, ไม่มัวหมอง
นิ่มอนงค์ 41 นิ่ม-อะ-นง Nim A Nong หญิง -
อนุธาวัน 32 อะ-นุ-ทา-วัน A Nu Tha Wan หญิง สะอาดหมดจด
อดิศวร 28 อะ-ดิ-สวน A Di Suan ชาย ผู้เป็นใหญ่ชาย
อะฟันดีย์ 52 อะ-ฟัน-ดี A Fan Di ไม่ระบุ -
อนิสา 23 อะ-นิ-สา A Ni Sa หญิง ผู้ไม่ต้องการเป็นใหญ่
อนรรพ 27 อะ-หนับ A Nap ชาย -