บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฬเณศรา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฬเณศรา
ชื่อ ฬเณศรา ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้สูงส่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ละ-เนด-สะ-รา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า La Net Sa Ra
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฬเณศรา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฬเณศรา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฬเณศรา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฬเณศรา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ ฬเณศรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ฬเณศรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฬเณศรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ฬเณศรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฬเณศรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ฬเณศรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฬเณศรา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ฬเณศรา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ตรีลดา 22 ตรี-ละ-ดา Tri La Da ไม่ระบุ -
เกตุลดา 15 เกด-ละ-ดา Ket La Da หญิง เชื้อสายแห่งธง
ลออ 18 ละ-ออ La O หญิง งาม
พัชรลดา 26 พัด-ชะ-ระ-ละ-ดา Phat Cha Ra La Da ไม่ระบุ เครือเถาแห่งเพชร
กัลยาทรรค์ 42 กัน-ละ-ยา-ทัน Kan La Ya Than ชาย -
หน่อแผละ 37 หน่อ-แผละ No Phlae หญิง -
กลธีร์ 31 กน-ละ-ที Kon La Thi ไม่ระบุ ผู้รอบรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
สะและ 23 สะ-และ Sa Lae ชาย -
นภัคลัลนา 36 นะ-พัก-ลัน-ละ-นา Na Phak Lan La Na หญิง สาวสวยผู้เป็หนึ่งบนฟ้า
ผลดา 16 ผะ-ละ-ดา Pha La Da หญิง ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ
กุลธิรา 21 กุน-ละ-ทิ-รา Kun La Thi Ra หญิง เชื้อสายแห่งนักปราชญ์
จุลภัสร์ 38 จุน-ละ-พัด Chun La Phat ไม่ระบุ แสงสว่างเล็กๆ
พลศิษฎ์ 43 พน-ละ-สิด Phon La Sit ชาย มีพละกำลังเหนือผู้อื่น
ลภัสพน 31 ละ-พัด-พน La Phat Phon ไม่ระบุ สมบัติป่า
หงลดา 15 หง-ละ-ดา Hong La Da หญิง -
ศศิกัลยา 38 สะ-สิ-กัน-ละ-ยา Sa Si Kan La Ya หญิง -
ลลิลลภัส 40 ละ-ลิน-ละ-พัด La Lin La Phat หญิง ลาภที่งดงาม
ลภัสรดา 24 ละ-พัด-ระ-ดา La Phat Ra Da หญิง ยินดีแล้วในทรัพย์
กุลณัชญา 24 กุน-ละ-นัด-ยา Kun La Nat Ya หญิง วงศ์ตระกูลแห่งปัญญาและความรู้
วิธรทร 23 วิ-ทะ-ละ-ทอน Wi Tha La Thon หญิง -
ธนลภัส 27 ทะ-นะ-ละ-พัด Tha Na La Phat หญิง ลาภที่เกิดทรัพย์
กาฬสินธุ์ 37 กา-ละ-สิน Ka La Sin หญิง -
ณัฐลนาพร 42 นัด-ละ-นา-พอน Nat La Na Phon หญิง -
ลลิพรรณ 37 ละ-ลิ-พัน La Li Phan หญิง -
แก้วกัลยา 31 แก้ว-กัน-ละ-ยา Kaeo Kan La Ya หญิง หญิงที่มีคุณค่าดุจแก้วมณี, หญิงผู้เป็นที่รักยิ่ง
ติลกา 15 ติ-ละ-กา Ti La Ka หญิง -
ชลภัชร 19 ชน-ละ-พัด Chon La Phat หญิง ประเสริฐดุจสายน้ำ
บุลภรณ์ 28 บุ-ละ-พอน Bu La Phon หญิง มีรายได้มาก
กุลณภัช 20 กุน-ละ-นะ-พัด Kun La Na Phat ไม่ระบุ สกุลที่รุ่งเรือง
กุญช์ภัช 24 กุน-ละ-พัด Kun La Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้จำแนกช้าง
ศีลพัต 35 สี-ละ-พัด Si La Phat ไม่ระบุ ผู้มีความประพฤติดี
ไอยลดา 31 อัย-ยะ-ละ-ดา Aiya Ya La Da ไม่ระบุ เชื้อสายของผู้เป็นใหญ่
กุลนัทธี 29 กุน-ละ-นัด-ที Kun La Nat Thi ไม่ระบุ ผู้ผูกพันด้วยวงศ์ญาติ, ผู้ผูกพันด้วยตระกูล
ปุลพร 21 ปุ-ละ-พอน Pu La Phon หญิง มีพรมาก, มากไปด้วยความประเสริฐ
กนกลดา 15 กะ-หนก-ละ-ดา Ka Nok La Da หญิง เถาทอง
กุญธร 14 กุน-ละ-ทอน Kun La Thon หญิง ผู้ดำรงวงศ์สกุล, ผู้รักษาสกุลไว้
กุลทราพัชญ์ 41 กุน-ละ-ทรา-พัด Kun La Thra Phat หญิง เชื้อสายผู้ทรงไว้กรอบความรู้
กุลพัฒน์ 37 กุน-ละ-พัด Kun La Phat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความเจริญ
ลดาภรณ์ 27 ละ-ดา-พอน La Da Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
ลภัสธยาน์ 45 ละ-พัด-ทะ-ยา La Phat Tha Ya หญิง ลาภที่มีการพิจารณาไตร่ตรองโดยแยบคาย