บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุเพ็ญพร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุเพ็ญพร
ชื่อ สุเพ็ญพร ความหมาย แปลว่า พระจันทร์อันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-เพ็น-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phen Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุเพ็ญพร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุเพ็ญพร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุเพ็ญพร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุเพ็ญพร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 97
หมายเลข 97 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเงินและความเหน็ดเหนื่อย เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างดี แม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญมากเท่าไหร่ ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครอง สนับสนุนชะตาชีวิตอยู่รอบด้าน ด้านทรัพย์สินเงินทอง จะมีทรัพย์มรดก มีเกียรติยศชื่อเสียง มีความรุ่งโรจน์ในชีวิต มีโอกาสได้ลาภลอย แต่จุดเสียคือต้องระวังเรื่องสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยดี เพราะมีอิทธิพลของของดาวเสาร์คอยเล่นงาน
ชื่อ สุเพ็ญพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุเพ็ญพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุเพ็ญพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สุเพ็ญพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุเพ็ญพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุเพ็ญพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุพิทักษ์ 39 สุ-พิ-ทัก Su Phi Thak ชาย -
สุขุมชัย 30 สุ-ขุม-ชัย Su Khum Chai ชาย -
กันย์สุดา 37 กัน-สุ-ดา Kan Su Da หญิง ธิผู้ไร้โรคธิดาผู้สามารถ
สุพิชญ์ชา 38 สุ-พิด-ชา Su Phit Cha หญิง เพิ่งพินิจอย่างดี
ศุภจิรา 24 สุบ-พะ-จิ-รา Sup Pha Chi Ra หญิง ผู้มั่นคงในความดีงาม
สุทินนา 24 สุ-ทิน-นา Su Thin Na หญิง -
ศุทธิพร 29 สุด-ทิ-พอน Sut Thi Phon ไม่ระบุ ความเจริญงอกงามดี
พินธุ์สุดา 41 พิน-สุ-ดา Phin Su Da ไม่ระบุ -
สุพลอย 36 สุ-พลอย Su Phloi ชาย -
สุนิตานันท์ 45 สุ-นิ-ตา-นัน Su Ni Ta Nan หญิง -
สุธะ 16 สุ-ทะ Su Tha ชาย -
แสนสุริยา 39 แสน-สุ-ริ-ยา Saen Su Ri Ya หญิง -
สุทัศษา 25 สุ-ทัด-สา Su That Sa ไม่ระบุ -
จันสุก 24 จัน-สุก Chan Suk ไม่ระบุ -
พิสุธิ์ 37 พิ-สุ Phi Su ชาย -
สุทธิศักดิ์ 43 สุด-ทิ-สัก Sut Thi Sak ชาย -
สุธีมา 25 สุ-ที-มา Su Thi Ma หญิง มีปัญญาดี, นักปราชญ์
สุภทรา 15 สุ-พะ-ทรา Su Pha Thra หญิง -
สุชรีย์ 38 สุด-รี Sut Ri หญิง -
ศุพรัตน์ 41 สุบ-รัด Sup Rat ไม่ระบุ -
สุไฮลา 29 สุ-ฮัย-ลา Su Hai La หญิง -
สุพิช 22 สุ-พิด Su Phit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
สุธัญชา 23 สุ-ทัน-ชา Su Than Cha หญิง -
ธีร์สุตา 36 ที-สุ-ตา Thi Su Ta หญิง -
สุริวัสสา 41 สุ-ริ-วัด-สา Su Ri Wat Sa ไม่ระบุ -
สุเวศ 23 สุ-เวด Su Wet ชาย ประดับงาม
สุจิตรา 26 สุ-จิ-ตรา Su Chi Tra หญิง ผู้มีจิตใจดีงาม, เป็นพระนามของพระชายาของพระอินทร์
สุปรียา 30 สุ-ปรี-ยา Su Pri Ya หญิง เป็นที่รักยิ่ง
สุริเยศ 33 สุ-ริ-เยด Su Ri Yet ไม่ระบุ -
สุรยศ 27 สุ-ระ-ยด Su Ra Yot ชาย -
ศุภรักษ์ 31 สุบ-พะ-รัก Sup Pha Rak ไม่ระบุ -
สร้อยสุวรรณ์ 63 ซ่อย-สุ-วัน Soi Su Wan หญิง -
ศรีสุชาติ 36 สี-สุ-ชาด Si Su Chat ชาย -
เกษมสุช 22 เกด-มะ-สุด Ket Ma Sut ชาย -
สุมลรัตน์ 44 สุ-มน-รัด Su Mon Rat หญิง ผู้มีจิตใจดียิ่ง
สุมินทรา 28 สุ-มิน-ทรา Su Min Thra ไม่ระบุ -
สุธนี 24 สุ-ทะ-นี Su Tha Ni หญิง มีเสียงดี
จงสุทธา 22 จง-สุด-ทา Chong Sut Tha ชาย ให้ขาวสะอาด, บริสุทธิ์
สุทิชากร 21 สุ-ทิ-ชา-กอน Su Thi Cha Kon หญิง -
สุวภักร 24 สุ-วะ-พัก Su Wa Phak หญิง -