บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุวาพิชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุวาพิชญ์
ชื่อ สุวาพิชญ์ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้มีวาจาดีงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-วา-พิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Wa Phit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวาพิชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุวาพิชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวาพิชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวาพิชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 86
หมายเลข 86 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความลุ่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ สุวาพิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุวาพิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวาพิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สุวาพิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวาพิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุวาพิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุพจ 22 สุ-พด Su Phot ชาย -
สุธานุช 21 สุ-ทา-นุด Su Tha Nut หญิง -
สุขศรี 28 สุก-สี Suk Si หญิง -
สุภรรณี 29 สุ-พัน-นี Su Phan Ni ไม่ระบุ ผู้มีผิวทอง
สุพรพงษ์ 43 สุ-พอน-พง Su Phon Phong ไม่ระบุ -
สุนัทดา 20 สุ-นัด-ดา Su Nat Da หญิง -
สุวเพ็ญ 36 สุ-วะ-เพ็น Su Wa Phen หญิง -
สุทิพย์ 38 สุ-ทิบ Su Thip หญิง -
สุวรรณหงษ์ 47 สุ-วัน-หง Su Wan Hong หญิง -
ศุภักษณา 24 สุ-พัก-สะ-นา Su Phak Sa Na ไม่ระบุ -
สุธารัต 24 สุ-ทา-รัด Su Tha Rat หญิง แก้วบริสุทธิ์
สุรพงษ์ฬ 40 สุ-ระ-พง Su Ra Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลของเทวดา, วงศ์ตระกูลของผู้กล้าหาญ
ศุภธาภรณ์ 33 สุบ-พะ-ทา-พอน Sup Pha Tha Phon ไม่ระบุ -
ศุกร์พัสศร 52 สุก-พัด-สะ-สอน Suk Phat Sa Son ไม่ระบุ -
เพ็ญพิสุทธ์ 56 เพ็น-พิ-สุด Phen Phi Sut ไม่ระบุ ความบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์
สุรวิช 24 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย -
สร้อยสุนีย์ 64 ซ่อย-สุ-นี Soi Su Ni ไม่ระบุ -
สุเกต 14 สุ-เกด Su Ket หญิง มีคุณประโยชน์
สุภานี 22 สุ-พา-นี Su Pha Ni หญิง ผู้มีโชค
ศุภเสกข์ 30 สุ-พะ-เสก Su Pha Sek ชาย นักศึกษาผู้ดีงาม
สุนัยนา 31 สุ-นัย-ยะ-นา Su Nai Ya Na ไม่ระบุ -
บริสุทธ 23 บอ-ริ-สุด Bo Ri Sut ชาย สะอาดหมดจด
พาสุกรี 29 พา-สุ-กรี Pha Su Kri ไม่ระบุ พญานาค
สุนีพร 32 สุ-นี-พอน Su Ni Phon ไม่ระบุ -
จีรสุดา 27 จี-ระ-สุ-ดา Chi Ra Su Da หญิง ลูกสาวผู้ยั่งยืน, ยังคงความเป็นลูกสาวเสมอ(ตลอดกาลนาน)
สุขรัตน์ 35 สุก-รัด Suk Rat หญิง -
สุทธิวัลย์ 50 สุด-ทิ-วัน Sut Thi Wan ไม่ระบุ อ่อนช้อยและบริสุทธิ์
สุนทรภรณ์ 37 สุน-ทอน-พอน Sun Thon Phon ไม่ระบุ -
พิมพ์พิสุทธิ์ 72 พิม-พิ-สุด Phim Phi Sut หญิง มีรูปร่างอันบริสุทธิ์
ศุภเวชย์ 36 สุบ-พะ-เวด Sup Pha Wet ชาย -
สุทิวัส 30 สุ-ทิ-วัด Su Thi Wat ชาย วันดี, วันเป็นสิริมงคล
สุวรรณกร 32 สุ-วัน-กอน Su Wan Kon ไม่ระบุ -
สุชานัน 25 สุ-ชา-นัน Su Cha Nan หญิง มีกำเนิดดี, เกิดมาดี
สุนิต 20 สุ-นิด Su Nit หญิง ผู้มีความสม่ำเสมอดี
สุปรางค์ 30 สุ-ปราง Su Prang หญิง -
สินสุมุทร 35 สิน-สุ-มุ-ทอน Sin Su Mu Thon ไม่ระบุ -
สุพันธ์ฑา 42 สุ-พัน-ทา Su Phan Tha ไม่ระบุ -
สุภาสิตา 25 สุ-พา-สิ-ตา Su Pha Si Ta ไม่ระบุ พูดดี, กล่าวดี
สุรพง 22 สุ-ระ-พง Su Ra Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลของเทวดา, วงศ์ตระกูลของผู้กล้าหาญ
ศิลป์ศุภา 38 สิน-สุ-พา Sin Su Pha หญิง ศิลปะงดงาม, งามอย่างมีศิลป์