บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุวัจนี

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุวัจนี
ชื่อ สุวัจนี ความหมาย แปลว่า ผู้พูดดี, ผู้รู้จักการเจรจา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-วัด-จะ-นี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Wat Cha Ni
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวัจนี ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุวัจนี ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวัจนี ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวัจนี ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ สุวัจนี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุวัจนี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวัจนี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สุวัจนี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวัจนี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุวัจนี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุจันทร์ทา 39 สุ-จัน-ทา Su Chan Tha ไม่ระบุ -
สุวภาดา 18 สุ-วะ-พา-ดา Su Wa Pha Da ไม่ระบุ -
ปรางสุดา 19 ปราง-สุ-ดา Prang Su Da หญิง -
สุริยา 25 สุ-ริ-ยา Su Ri Ya หญิง -
สุปรีดี 29 สุ-ปรี-ดี Su Pri Di หญิง ความยินดียิ่ง
สุวัลภา 26 สุ-วัน-ละ-พา Su Wan La Pha หญิง คนสนิทที่แสนดี, คนรักที่แสนดี
สุนิทรา 23 สุ-นิด-ทรา Su Nit Thra หญิง -
เกษมสุช 22 เกด-มะ-สุด Ket Ma Sut ชาย -
สุธารี 24 สุ-ทา-รี Su Tha Ri ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งความดี
นัฐสุธีร์ 50 นัด-ถะ-สุ-ที Nat Tha Su Thi ชาย -
สุมิตตรา 28 สุ-มิด-ตรา Su Mit Tra หญิง เพื่อนที่แสนดี
สุภยา 18 สุ-พะ-ยา Su Pha Ya ไม่ระบุ -
สุริมล 27 สุ-ริ-มน Su Ri Mon ไม่ระบุ -
สุภดี 17 สุ-พะ-ดี Su Pha Di หญิง -
สุวรรณิภา 33 สุ-วัน-นิ-พา Su Wan Ni Pha ไม่ระบุ -
สุบิล 20 สุ-บิน Su Bin ชาย -
สุณิตา 21 สุ-นิ-ตา Su Ni Ta ไม่ระบุ ผู้นำมาซึ่งความดีงาม
เกียรติสุดาพร 51 เกียด-สุ-ดา-พอน Kiat Su Da Phon ไม่ระบุ หญิงที่มีเกียรติและประเสริฐ
สุนชฎาพร 33 สุน-ชะ-ดา-พอน Sun Cha Da Phon หญิง -
สุพรรษา 29 สุ-พัน-สา Su Phan Sa หญิง ฝนที่ดี, ปีที่ดี
สุจิน 23 สุ-จิน Su Chin หญิง -
สุภัทธา 19 สุ-พัด-ทา Su Phat Tha หญิง -
สุภาภัค 19 สุ-พา-พัก Su Pha Phak หญิง -
สุเวท 17 สุ-เวด Su Wet ชาย ประดับงาม
สุนทรภรณ์ 37 สุน-ทอน-พอน Sun Thon Phon ไม่ระบุ -
เธียรวิสุทธิ์ 61 เทียน-วิ-สุด Thian Wi Sut ไม่ระบุ -
ตรีสุคณธ์ 44 ตรี-สุ-คน Tri Su Khon หญิง ของหอม 3 ชนิด
สุชาต 14 สุ-ชาด Su Chat ชาย เกิดมาดี เกิดจากที่ดี
สุจรรย์จรา 50 สุ-จัน-จะ-รา Su Chan Cha Ra ไม่ระบุ -
สุทธิวิทย์ 45 สุด-ทิ-วิด Sut Thi Wit ชาย -
สุภัคตรา 25 สุ-พัก-ตรา Su Phak Tra หญิง -
สุพศิน 32 สุ-พะ-สิน Su Pha Sin ชาย มีความเชี่ยวชาญยิ่งมีอำนาจยิ่ง
สุวิตตรา 29 สุ-วิด-ตรา Su Wit Tra หญิง -
พิมพ์สุรางค์ 62 พิม-สุ-ราง Phim Su Rang หญิง -
สุวารี 26 สุ-วา-รี Su Wa Ri หญิง น้ำดี, น้ำสะอาด
สุหฤทัย 27 สุ-หะ-รึ-ทัย Su Ha Rue Thai หญิง มีใจกรุณา
สุถาภรณ์ 29 สุ-ถา-พอน Su Tha Phon หญิง -
สุวรรณหงษ์ 47 สุ-วัน-หง Su Wan Hong หญิง -
สุจิระ 26 สุ-จิ-ระ Su Chi Ra หญิง -
สุรเวช 22 สุ-ระ-เวด Su Ra Wet ชาย -