บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุวริศร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุวริศร์
ชื่อ สุวริศร์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความดีและยิ่งใหญ่ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-วะ-ริด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Wa Rit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวริศร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุวริศร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวริศร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวริศร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ สุวริศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุวริศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวริศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุวริศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวริศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สุวริศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวริศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สุวริศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวริศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุวริศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุนทิรา 23 สุน-ทิ-รา Sun Thi Ra หญิง -
สุธีรัตน์ 44 สุ-ที-รัด Su Thi Rat หญิง ดวงแก้วของนักปราชญ์
สุทธี 20 สุด-ที Sut Thi ชาย มีใจสะอาด
ศุภาณีย์ 39 สุ-พา-นี Su Pha Ni หญิง ผู้มีโชค
สุพิชฌาย์ 45 สุ-พิด-ชา Su Phit Cha หญิง เพิ่งพินิจอย่างดี
สุวลัย 32 สุ-วะ-ลัย Su Wa Lai ไม่ระบุ -
สุขสบาย 28 สุก-สะ-บาย Suk Sa Bai หญิง -
สุภิณญา 23 สุ-พิ-นะ-ยา Su Phi Na Ya หญิง -
สุขศิริ 29 สุก-สิ-หริ Suk Si Ri หญิง งดงามเหมือนพระศุกร์
สุพัตชา 26 สุ-พัด-ชา Su Phat Cha หญิง จำแนกอย่างดี
สุถัด 14 สุ-ถัด Su That ชาย -
สุวัจจี 37 สุ-วัด-จี Su Wat Chi ไม่ระบุ -
ศุภฑิต 19 สุบ-พะ-ดิด Sup Pha Dit ชาย -
สุโรจน์ 36 สุ-โรด Su Rot ชาย ผู้กล้าหาญยิ่ง
สุวรรญา 27 สุ-วัน-ยา Su Wan Ya หญิง -
สุลลิตา 28 สุ-ละ-ลิ-ตา Su La Li Ta ไม่ระบุ ผู้มีความงามยิ่ง
สุธินันท์ 40 สุ-ทิ-นัน Su Thi Nan ชาย ความยินดีของนักปราชญ์
สุธีจักษ์ 43 สุ-ที-จัก Su Thi Chak ชาย -
ศุพิชชา 25 สุ-พิด-ชา Su Phit Cha หญิง เพิ่งพินิจอย่างดี
สุภิกา 15 สุ-พิ-กา Su Phi Ka หญิง -
สุทู 11 สุ-ทู Su Thu หญิง -
สุรเสฎฐ์ 44 สุ-ระ-เสด Su Ra Set ชาย ชื่อพระวิษณุพระอินทร์พระศิวะ
อรสุรีย์ 46 ออน-สุ-รี On Su Ri หญิง ดวงตะวันอันงดงาม
สุรนุช 20 สุ-ระ-นุด Su Ra Nut ไม่ระบุ หญิงสาวผู้กล้าหาญ สาวสวรรค์
สุนธร 21 สุน-ทอน Sun Thon หญิง ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ
อำนวยสุข 36 อัม-นวย-สุก Am Nuai Suk ชาย ผู้อวยพรความสุข
สุมิตงา 23 สุ-มิด-งา Su Mit Nga ไม่ระบุ -
สุพิชัย 34 สุ-พิ-ชัย Su Phi Chai ชาย -
รีสุดา 21 รี-สุ-ดา Ri Su Da ไม่ระบุ -
สุรัตน์วดี 47 สุ-รัด-วะ-ดี Su Rat Wa Di ไม่ระบุ -
สุมีนา 26 สุ-มี-นา Su Mi Na หญิง -
สุนิต 20 สุ-นิด Su Nit หญิง ผู้มีความสม่ำเสมอดี
ศุภเดช 14 สุบ-พะ-เดด Sup Pha Det หญิง อำนาจที่นำมาซึ่งความเจริญ
กมลสุชดา 24 กะ-มน-สุด-ดา Ka Mon Sut Da หญิง ใจของผู้มีชาติกำเนิดดี
สุจริตา 26 สุ-จะ-ริ-ตา Su Cha Ri Ta ไม่ระบุ -
สุวภา 16 สุ-วะ-พา Su Wa Pha หญิง -
สุฎารัตน์ 39 สุ-ดา-รัด Su Da Rat ไม่ระบุ นางแก้ว
สุนทรีภรณ์ 44 สุน-ทะ-รี-พอน Sun Tha Ri Phon หญิง -
สุธานินทร์ 41 สุ-ทา-นิน Su Tha Nin ชาย -
กัลยสุดา 29 กัน-ยะ-สุ-ดา Kan Ya Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวที่งดงาม