บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุวริศร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุวริศร์
ชื่อ สุวริศร์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความดีและยิ่งใหญ่ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-วะ-ริด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Wa Rit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวริศร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุวริศร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวริศร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวริศร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ สุวริศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุวริศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวริศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุวริศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวริศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สุวริศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวริศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สุวริศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวริศร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุวริศร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุพรรณณี 41 สุ-พัน-นี Su Phan Ni หญิง ผู้มีผิวทอง
สธนสุทธ์ 38 สะ-ทะ-นะ-สุด Sa Tha Na Sut ไม่ระบุ ผู้บริสุทธิ์ที่ร่ำรวย
สุภัคคี 28 สุ-พัก-คี Su Phak Khi ไม่ระบุ -
สุนันทนัช 34 สุ-นัน-ทะ-นัด Su Nan Tha Nat ไม่ระบุ -
สุณัฐธิดา 36 สุ-นัด-ทิ-ดา Su Nat Thi Da หญิง บุตรสาวผู้มีความรู้ดี,บุตรสาวนักปราชญ์ที่ดี
พลวศุตน์ 45 พน-วะ-สุด Phon Wa Sut ชาย -
สุภิวัมน์ 42 สุ-พิ-วัม Su Phi Wam หญิง -
สร้อยสุวรรณ 54 ซ่อย-สุ-วัน Soi Su Wan หญิง สร้อยทอง
สุนที 21 สุ-นะ-ที Su Na Thi ไม่ระบุ สายน้ำที่ดี, แม่น้ำที่ดี
สุทธิโชค 27 สุด-ทิ-โชก Sut Thi Chok ไม่ระบุ -
สุธารทิพย์ 47 สุ-ทาน-ทิบ Su Than Thip หญิง -
สุพันธิตรา 41 สุ-พัน-ทิ-ตรา Su Phan Thi Tra หญิง -
สุกฤดา 12 สุ-กริ-ดา Su Kri Da หญิง -
สุวิช 20 สุ-วิด Su Wit หญิง -
สุดชาดา 14 สุด-ชา-ดา Sut Cha Da หญิง -
ศุภนิตย์ 38 สุบ-พะ-นิด Sup Pha Nit หญิง -
สุชามนตร์ 37 สุ-ชา-มน Su Cha Mon หญิง -
สุษฏา 22 สุด-สะ-ดา Sut Sa Da หญิง ดียอดเยี่ยม
ศรีสุนทระ 40 สี-สุน-ซะ Si Sun Sa หญิง -
สุทธาศักดิ์ 40 สุด-ทา-สัก Sut Tha Sak ชาย ผู้บริสุทธิ์ที่มีอำนาจ
ศุภกตต 16 สุบ-พะ-กะ-ตด Sup Pha Ka Tot ไม่ระบุ -
พสุนันทน์ 45 พะ-สุ-นัน Pha Su Nan หญิง ยินดีในทรัพย์สมบัติ
สุมาส 21 สุ-มาด Su Mat ไม่ระบุ -
สุวรรณชัย 41 สุ-วัน-ชัย Su Wan Chai ชาย ทองแห่งชัยชนะ
ศุภรา 14 สุบ-พะ-รา Sup Pha Ra หญิง ผู้ค้ำจุนสิ่งดี
สุระจันทร์ 45 สุ-ระ-จัน Su Ra Chan ชาย -
สุวัฒน์ปรัณ 50 สุ-วัด-ปะ-รัน Su Wat Pa Ran ชาย ผู้มีความเจริญอย่างเต็มล้น
สุมนัส 29 สุ-มะ-นัด Su Ma Nat หญิง -
อังศุธร 28 อัง-สุ-ทอน Ang Su Thon ชาย -
ศุกรสุจ 27 สุ-กะ-ระ-สุด Su Ka Ra Sut ชาย แสงนวล
เกษสุรางค์ 35 เกด-สุ-ราง Ket Su Rang หญิง เทวดาสูงสุด
กัลยาสุดา 30 กัน-ละ-ยา-สุ-ดา Kan La Ya Su Da หญิง -
ธัญสุดา 22 ทัน-สุ-ดา Than Su Da หญิง ลูกสาวผู้โชคดี
สุลต่าน 24 สุน-ละ-ต่าน Sun La Tan ชาย -
จิตสุวรรณ 40 จิด-สุ-วัน Chit Su Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีจิตใจงามเหมือนทองคำ
สุทิวัล 29 สุ-ทิ-วัน Su Thi Wan ชาย วันดี
สุนัฏฐา 36 สุ-นัด-ถา Su Nat Tha หญิง ผู้ฉลาดและเป็นคนดี
สุนนท์ 28 สุ-นน Su Non หญิง ความรื่นเริงดี
สุเมฐ 24 สุ-เมด Su Met ชาย คนมีปัญญาดี, นักปราชญ์
สุพรรนี 36 สุ-พัน-นี Su Phan Ni หญิง ผู้มีผิวทอง