บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุวรรณภัค

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุวรรณภัค
ชื่อ สุวรรณภัค ความหมาย แปลว่า ผู้มีทอง โชคลาภและความเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-วัน-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Wan Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวรรณภัค ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุวรรณภัค ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวรรณภัค ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวรรณภัค ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ สุวรรณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุวรรณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวรรณภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สุวรรณภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศุภกิจตา 24 สุบ-พะ-กิด-ตา Sup Pha Kit Ta ไม่ระบุ ดวงตาที่ทำหน้าที่อันเป็นมงคล
รัตนสุดา 26 รัด-ตะ-นะ-สุ-ดา Rat Ta Na Su Da หญิง ลูกแก้ว
สุนาถ 15 สุ-นาด Su Nat หญิง -
สุพิศตา 31 สุ-พิด-ตา Su Phit Ta หญิง งดงามยิ่ง
ศักดิ์สุริยา 51 สัก-สุ-ริ-ยา Sak Su Ri Ya ชาย -
สุมพร 25 สุม-พอน Sum Phon ชาย -
สุเวส 23 สุ-เวด Su Wet หญิง ประดับงาม
ณีสุวงค์ 41 นี-สุ-วง Ni Su Wong ไม่ระบุ -
สุนารินทร์ 41 สุ-นา-ริน Su Na Rin หญิง -
สุทธิศิลป์ 45 สุด-ทิ-สิน Sut Thi Sin ชาย -
ศุภัชชญา 22 สุ-พัด-ชะ-ยา Su Phat Cha Ya หญิง -
สุรีย์รัตน 52 สุ-รี-รัด-ตะ-นะ Su Ri Rat Ta Na หญิง -
ศรุติพงศ์ 45 สุ-ติ-พง Su Ti Phong ไม่ระบุ -
สุธานนท์ 33 สุ-ทา-นน Su Tha Non ชาย -
พงษ์สุวรรณ 50 พง-สุ-วัน Phong Su Wan ไม่ระบุ -
สุกัญญพร 33 สุ-กัน-ยะ-พอน Su Kan Ya Phon ไม่ระบุ -
ศุภาวรรณ 29 สุ-พา-วัน Su Pha Wan หญิง มีผิวพรรณงาม
สุพัชฌา 28 สุ-พัด-ชา Su Phat Cha ไม่ระบุ จำแนกอย่างดี
สุพิวรรณ 39 สุ-พิ-วัน Su Phi Wan หญิง -
พรสุทธิ์ 38 พอน-สุด Phon Sut ชาย ความหมดจดอย่างประเสริฐ
ไอสุรีย์ 51 อัย-สุ-รี Aiya Su Ri ไม่ระบุ -
สุรวดี 26 สุ-ระ-วะ-ดี Su Ra Wa Di หญิง -
ศุภวิชย์ 38 สุบ-พะ-วิด Sup Pha Wit ไม่ระบุ -
สุขุมชัย 30 สุ-ขุม-ชัย Su Khum Chai ชาย -
สุขสวัสดิ์ 48 สุก-สะ-หวัด Suk Sa Wat ชาย -
ชนกสุนันท์ 40 ชะ-นก-สุ-นัน Cha Nok Su Nan ไม่ระบุ ความยินดีของพ่อ
สุรา 13 สุ-รา Su Ra ชาย -
วสุรัตน์ 39 วะ-สุ-รัด Wa Su Rat ชาย ทรัพย์สมบัติแห่งเทวดา
สุภักสร 25 สุ-พัก-สอน Su Phak Son ไม่ระบุ -
เจนสุดา 23 เจน-สุ-ดา Chen Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวผู้มีความเชี่ยวชาญ
กศุล 15 กะ-สุน Ka Sun หญิง -
สุมัจฉา 29 สุ-มัด-ฉา Su Mat Cha หญิง -
สุวัน 23 สุ-วัน Su Wan หญิง -
สุทน 14 สุ-ทน Su Thon หญิง -
สุวรักษ์ 36 สุ-วะ-รัก Su Wa Rak หญิง -
บังอรสุวรรณี 52 บัง-ออน-สุ-วัน-นี Bang On Su Wan Ni หญิง -
สุทัด 14 สุ-ทัด Su That ชาย ผู้มีทรรศนะดี, ผู้แยกแยะดี
รีสุดา 21 รี-สุ-ดา Ri Su Da ไม่ระบุ -
สุจิตภรณ์ 40 สุ-จิด-พอน Su Chit Phon หญิง -
ทองสุน 22 ทอง-สุน Thong Sun ชาย -