บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุวรรณชัย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุวรรณชัย
ชื่อ สุวรรณชัย ความหมาย แปลว่า ทองแห่งชัยชนะ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-วัน-ชัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Wan Chai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวรรณชัย ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุวรรณชัย ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวรรณชัย ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุวรรณชัย ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 100
หมายเลข 100 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความแปรปรวนในชีวิต เป็นเลขไม่ดี บางตำรายกย่องเลขนี้ว่าเป็นสุดยอดของตัวเลข เพราะพิจารณาเพียงแค่ความสูงสุดของตัวเลขนั่นก็คือหนึ่งร้อย แต่แท้ที่จริงแล้วหากตีค่าตัวเลขออกมาเป็นดวงดาว ก็จะได้ดาวอาทิตย์ที่สนับสนุนด้านความสำเร็จเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น(เลขหนึ่ง) ส่วนทีเหลือคือดาวมฤตยูสองตัว(เลขศูนย์) ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่ให้ผลร้ายแรง ก็จะส่งผลร้ายตามมา ลดทอนพลังงานของดาวอาทิตย์จนหมดสิ้น ชีวิตจะพานพบกับความทุกยากในทุกๆ ด้าน การขึ้นโรงขึ้นศาล และมักจะเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์แลคุณไสย
ชื่อ สุวรรณชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุวรรณชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวรรณชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สุวรรณชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุวรรณชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สุวรรณชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุขเทียน 33 สุก-เทียน Suk Thian หญิง -
สุปิน 19 สุ-ปิน Su Pin หญิง -
สุภากร 15 สุ-พา-กอน Su Pha Kon ไม่ระบุ บ่อเกิดแห่งสิริมงคล
สุภาพรณ์ 36 สุ-พา-พน Su Pha Phon หญิง -
สุเพียรพร 49 สุ-เพียน-พอน Su Phian Phon หญิง -
รวีษุ 22 ระ-วี-สุ Ra Wi Su หญิง กามเทพ
พรสุภา 22 พอน-สุ-พา Phon Su Pha ไม่ระบุ -
ศุภัชชา 18 สุ-พัด-ชา Su Phat Cha หญิง จำแนกอย่างดี
ศุกร์ 22 สุก Suk ชาย -
วิสุนีย์ 47 วิ-สุ-นี Wi Su Ni หญิง -
สุมลวัลย์ 52 สุ-มน-วัน Su Mon Wan หญิง -
สุริญา 21 สุ-ริ-ยา Su Ri Ya หญิง -
สุระเชษฏ์ 42 สุ-ระ-เชด Su Ra Chet ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ในความกล้าหาญ
สุภาภัทร 20 สุ-พา-พัด Su Pha Phat ไม่ระบุ ผู้เกี่ยวข้องกับความงาม
สุขุม 16 สุ-ขุม Su Khum ชาย -
สุภี 16 สุ-พี Su Phi ชาย -
ปมองสุข 25 ปะ-มอง-สุก Pa Mong Suk ไม่ระบุ -
สุรธร 20 สุ-ระ-ทอน Su Ra Thon หญิง -
สุชรา 15 สุ-ชะ-รา Su Cha Ra หญิง -
ทรัพยสุทธิ์ 51 ซับ-พะ-ยะ-สุด Sap Pha Ya Sut ไม่ระบุ มีสมบัติหมดจด
ศุภเศรษฐ์ 44 สุบ-พะ-เสด Sup Pha Set ไม่ระบุ -
สุรริต 23 สุ-ระ-ริด Su Ra Rit ชาย -
สุดชาดี 20 สุด-ชา-ดี Sut Cha Di หญิง -
สุนาลินี 36 สุ-นา-ลิ-นี Su Na Li Ni หญิง -
สุวิชญา 25 สุ-วิด-ชะ-ยา Su Wit Cha Ya หญิง ผู้รู้แจ้ง
สุขสบาย 28 สุก-สะ-บาย Suk Sa Bai หญิง -
สุวพรรณ 35 สุ-วะ-พัน Su Wa Phan หญิง -
สุรเชษบ์ 31 สุ-ระ-เชด Su Ra Chet ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ในความกล้าหาญ
สุรเสฏฐ์ 48 สุ-ระ-เสด Su Ra Set ไม่ระบุ ชื่อพระวิษณุพระอินทร์พระศิวะ
สุวัน 23 สุ-วัน Su Wan หญิง -
สุพัตร์ตรา 44 สุ-พัด-ตรา Su Phat Tra ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดี
สุณิจตา 27 สุ-นิ-จะ-ตา Su Ni Cha Ta ไม่ระบุ -
สุภมงคล 26 สุ-พะ-มง-คน Su Pha Mong Khon ชาย -
ปวีร์สุดา 38 ปะ-วี-สุ-ดา Pa Wi Su Da หญิง ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
สุขรัตน์ 35 สุก-รัด Suk Rat หญิง -
กาญจนสุดา 27 กาน-จะ-นะ-สุ-ดา Kan Cha Na Su Da หญิง ลูกสาวผู้เปรียบด้วยทอง
สุนเป็ง 27 สุน-เป็ง Sun Peng หญิง -
สุภัทนา 20 สุ-พัด-นา Su Phat Na ไม่ระบุ -
สุขสัณท์ 36 สุ-ขะ-สัน Su Kha San ชาย -
สุติกา 17 สุ-ติ-กา Su Ti Ka หญิง -