บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุลัคน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุลัคน์
ชื่อ สุลัคน์ ความหมาย แปลว่า ช่วงเวลาที่เป็นมงคล เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุลัคน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุลัคน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุลัคน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุลัคน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ สุลัคน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุลัคน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุลัคน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สุลัคน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุลัคน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุลัคน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุทิพันธ์ 43 สุ-ทิ-พัน Su Thi Phan หญิง -
สุทธกานต์ 32 สุด-ทะ-กาน Sut Tha Kan ไม่ระบุ -
สีสุวรรณ 41 สี-สุ-วัน Si Su Wan หญิง สีทอง
โพธิสุทธิ์ 46 โพ-ทิ-สุด Pho Thi Sut ชาย การทำปัญญาให้หมดจด
ไอศุรีย์ 51 อัย-สุ-รี Aiya Su Ri ไม่ระบุ -
สุชานาถ 18 สุ-ชา-นาด Su Cha Nat หญิง ผู้หญิงผู้เกิดมาดีและเป็นที่พึ่ง
สุประวิทย์ 46 สุ-ประ-วิด Su Pra Wit ชาย -
สุลต่าน 24 สุน-ละ-ต่าน Sun La Tan ชาย -
กุสุมาพร 28 กุ-สุ-มา-พอน Ku Su Ma Phon ไม่ระบุ ประเสริฐเหมือนดอกไม้
วสุบูรณ์ 36 วะ-สุ-บูน Wa Su Bun ไม่ระบุ -
สุกิตติ์ 32 สุ-กิด Su Kit ไม่ระบุ -
สุภกาญจนา 27 สุ-พะ-กาน-จะ-นา Su Pha Kan Cha Na หญิง -
สุทธิรัตน์ 42 สุด-ทิ-รัด Sut Thi Rat ชาย ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว
สุพรักษ์ 38 สุบ-รัก Sup Rak ไม่ระบุ -
สุรัตนาวีร์ 51 สุ-รัด-ตะ-นา-วี Su Rat Ta Na Wi หญิง กล้าหาญดีงามและมีค่าดั่งแก้วมณี
สุรวิลัย 40 สุ-ระ-วิ-ลัย Su Ra Wi Lai หญิง ที่อยู่ของเทวดา
พงษ์สุวรรณ 50 พง-สุ-วัน Phong Su Wan ไม่ระบุ -
พันธ์สุข 40 พัน-สุก Phan Suk ชาย -
สุภินันท์ 37 สุ-พิ-นัน Su Phi Nan ไม่ระบุ -
สุพิศา 28 สุ-พิ-สา Su Phi Sa ไม่ระบุ -
สุขสุภัค 27 สุก-สุ-พัก Suk Su Phak ไม่ระบุ -
สุรัชวดี 32 สุ-รัด-วะ-ดี Su Rat Wa Di หญิง -
ศุภมาศ 22 สุ-พะ-มาด Su Pha Mat หญิง วันคืนเดือนปี
สุกฤษฏิ์ 36 สุ-กริด Su Krit ชาย นักปราชญ์ที่ดี
วิสุทธิ์ 36 วิ-สุด Wi Sut ชาย สะอาด, สดใส
สุขสิน 26 สุก-สิน Suk Sin ชาย -
สุทณ 14 สุด-ทะ-นะ Sut Tha Na ชาย -
สุภัสตา 24 สุ-พัด-ตา Su Phat Ta ไม่ระบุ -
สุเกษ 15 สุ-เกด Su Ket หญิง มีคุณประโยชน์
ศุภวิชณ์ 35 สุบ-พะ-วิด Sup Pha Wit ชาย -
สุทรวิทย์ 41 สุ-ทอน-วิด Su Thon Wit ชาย -
สุรินทร์พร 47 สุ-ริน-พอน Su Rin Phon หญิง -
สุคิด 17 สุ-คิด Su Khit หญิง -
สุพละ 26 สุบ-ละ Sup La หญิง -
สุรพล 26 สุ-ระ-พน Su Ra Phon หญิง -
สุคลกรา 24 สุ-คน-กรา Su Khon Kra ไม่ระบุ -
สุหาระดี 30 สุ-หา-ระ-ดี Su Ha Ra Di หญิง -
ภัทระสุดา 24 พัด-ทะ-ระ-สุ-ดา Phat Tha Ra Su Da หญิง หญิงสาวที่มีความเป็นเลิศ
สุมลตรา 27 สุ-มน-ตรา Su Mon Tra หญิง -
สุลัด 19 สุ-ลัด Su Lat หญิง -