บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุริยะชัย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุริยะชัย
ชื่อ สุริยะชัย ความหมาย แปลว่า พระอาทิตย์ผู้ชนะ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-ริ-ยะ-ชัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Ri Ya Chai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุริยะชัย ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุริยะชัย ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุริยะชัย ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุริยะชัย ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ สุริยะชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุริยะชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุริยะชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สุริยะชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุริยะชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สุริยะชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุริยะชัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุริยะชัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุนที 21 สุ-นะ-ที Su Na Thi ไม่ระบุ สายน้ำที่ดี, แม่น้ำที่ดี
สุมิตตรา 28 สุ-มิด-ตรา Su Mit Tra หญิง เพื่อนที่แสนดี
สุทรวิทย์ 41 สุ-ทอน-วิด Su Thon Wit ชาย -
เกตุสุดา 17 เกด-สุ-ดา Ket Su Da หญิง ลูกสาวที่เป็นดั่งธงชัย
สุทินวรรณ 37 สุ-ทิน-วัน Su Thin Wan หญิง -
เสริมสุข 32 เสิม-สุก Soem Suk หญิง -
สุวรรณะ 31 สุ-วัน-นะ Su Wan Na ชาย -
สุน 13 สุน Sun ชาย -
สุพิชณาย์ 45 สุ-พิด-หนา Su Phit Na หญิง -
สุรสิทธิ 32 สุ-ระ-สิด Su Ra Sit ชาย -
สุวรรณนา 33 สุ-วัน-นา Su Wan Na หญิง ทอง
สุพิณพร 37 สุ-พิน-พอน Su Phin Phon หญิง -
สุภาดี 18 สุ-พา-ดี Su Pha Di หญิง -
สุเยียน 38 สุ-เยียน Su Yian ไม่ระบุ -
สุวกรนันท์ 43 สุ-วะ-กอน-นัน Su Wa Kon Nan หญิง -
สุญญา 17 สุน-ยะ-ยา Sun Ya Ya หญิง -
สุรินทิพย์ 51 สุ-ริน-ทิบ Su Rin Thip หญิง -
สุทธดร 18 สุด-ทะ-ดอน Sut Tha Don ชาย ผู้บริสุทธิ์กว่าคนอื่น
สุราวุธ 24 สุ-รา-วุด Su Ra Wut ชาย -
สุริยภู 27 สุ-ริ-ยะ-พู Su Ri Ya Phu ไม่ระบุ -
ศุภฤษ์ 23 สุบ-พะ-รึ Sup Pha Rue ไม่ระบุ -
สุพิชชา 25 สุ-พิด-ชา Su Phit Cha หญิง มีความรู้ดี
สุทโธ 17 สุด-โท Sut Tho ชาย -
ศุจิมาน 29 สุ-จิ-มาน Su Chi Man หญิง -
สุลีภรณ์ 40 สุ-ลี-พอน Su Li Phon หญิง พรของพระอินทร์
ตรีสุคนธ์ 44 ตรี-สุ-คน Tri Su Khon หญิง ของหอม 3 ชนิด
สุลีพร 33 สุ-ลี-พอน Su Li Phon หญิง พรของพระอินทร์
สุคนู 19 สุ-คะ-นู Su Kha Nu หญิง ผู้หญิงสวยงามแบบบาง
สุชาณันท์ 35 สุ-ชา-นัน Su Cha Nan หญิง มีกำเนิดดี, เกิดมาดี
สุเขต 15 สุ-เขด Su Khet หญิง -
สุขเพ็ช 30 สุก-เพ็ด Suk Phet ไม่ระบุ -
สุรธร 20 สุ-ระ-ทอน Su Ra Thon หญิง -
สุดฟ้า 20 สุด-ฟ้า Sut Fa ชาย -
สุรัง 18 สุ-รัง Su Rang หญิง -
สุพัฒร 27 สุ-พัด Su Phat ไม่ระบุ ผู้จำแนกที่ดี
สุลี 21 สุ-ลี Su Li หญิง พระอิศวร
สุริธาวดี 35 สุ-ริ-ทา-วะ-ดี Su Ri Tha Wa Di หญิง -
ศุภะนารี 30 สุ-พะ-นา-รี Su Pha Na Ri หญิง -
ศุพรัตน์ 41 สุบ-รัด Sup Rat หญิง -
สุลีรัตน์ 46 สุ-ลี-รัด Su Li Rat หญิง -