บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุรพันธ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุรพันธ์
ชื่อ สุรพันธ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ผูกพันด้วยความกล้าหาญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-ระ-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Ra Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุรพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุรพันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุรพันธ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุรพันธ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 78
หมายเลข 78 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ สุรพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุรพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุรพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุรพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุรพันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุรพันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุรนันท์ 36 สุ-ระ-นัน Su Ra Nan ชาย -
สุพรัตน์ 41 สุบ-รัด Sup Rat หญิง -
สุดชาดา 14 สุด-ชา-ดา Sut Cha Da หญิง -
สุทธกานต์ 32 สุด-ทะ-กาน Sut Tha Kan ไม่ระบุ -
สุปรางค์รัตน์ 55 สุ-ปราง-รัด Su Prang Rat หญิง -
สุดายงค์ 33 สุ-ดา-ยง Su Da Yong หญิง -
สุพินธ์ 38 สุ-พิน Su Phin หญิง -
ศุภิภา 15 สุ-พิ-พา Su Phi Pha หญิง -
สุรวิชย์ 41 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ไม่ระบุ -
สุทิศ 20 สุ-ทิด Su Thit ชาย มีคุณประโยชน์
สุมลเทพ 30 สุ-มน-เทบ Su Mon Thep ไม่ระบุ -
สานสุนีย์ 50 สาน-สุ-นี San Su Ni ไม่ระบุ -
สุพัฒน 28 สุ-พัด-ทะ-นะ Su Phat Tha Na ชาย -
สุทธิรัก 26 สุด-ทิ-รัก Sut Thi Rak ชาย -
สุทิพย์ 38 สุ-ทิบ Su Thip หญิง -
สุพรรณนิภา 40 สุ-พัน-นิ-พา Su Phan Ni Pha หญิง -
สุพัตชา 26 สุ-พัด-ชา Su Phat Cha หญิง จำแนกอย่างดี
สุนิตย์ 37 สุ-นิด Su Nit หญิง ผู้มีความสม่ำเสมอดี
สุลีภรณ์ 40 สุ-ลี-พอน Su Li Phon หญิง พรของพระอินทร์
สุภวัช 21 สุ-พะ-วัด Su Pha Wat ไม่ระบุ ใบหน้าสวย
กุสุมาส 23 กุ-สุ-มาด Ku Su Mat ไม่ระบุ ดอกไม้
ศุภวัฐ 28 สุบ-พะ-วัด Sup Pha Wat ไม่ระบุ -
สุณารินทร์ 41 สุ-นา-ริน Su Na Rin หญิง -
สุชานนท์ 31 สุ-ชา-นน Su Cha Non หญิง -
สุเพ็ชร 32 สุ-เพ็ด Su Phet ชาย -
สุรพิชญา 31 สุ-ระ-พิด-ชะ-ยา Su Ra Phit Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
สุธิกานต์ 35 สุ-ทิ-กาน Su Thi Kan หญิง -
สุพัชรี 33 สุ-พัด-ชะ-รี Su Phat Cha Ri หญิง เพชรที่ดี
สุนิล 23 สุ-นิน Su Nin ชาย -
ศุภักษณ์ชัย 46 สุ-พัก-ชัย Su Phak Chai ไม่ระบุ -
เธียรวิสุทธิ์ 61 เทียน-วิ-สุด Thian Wi Sut ไม่ระบุ -
ศุทธนุช 21 สุด-ทะ-นุด Sut Tha Nut หญิง หญิงผู้บริสุทธิ์
รัตนะสุข 30 รัด-ตะ-นะ-สุก Rat Ta Na Suk ชาย -
สุคเณค์ 32 สุ-คะ-เน Su Kha Ne ไม่ระบุ -
สุภนันท์ 33 สุ-พะ-นัน Su Pha Nan หญิง ยินดีในความเจริญ
สุธินีย์ 45 สุ-ทิ-นี Su Thi Ni หญิง นักปราชญ์
สุขสวรรค์ 44 สุก-สะ-หวัน Suk Sa Wan หญิง -
ตรีสุคนธ์ 44 ตรี-สุ-คน Tri Su Khon หญิง ของหอม 3 ชนิด
อังศุนิตย์ 49 อัง-สุ-นิด Ang Su Nit หญิง รัศมีตลอดกาล
สุชื่น 23 สุ-ชื่น Su Chuen หญิง -