บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุมารินทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุมารินทร์
ชื่อ สุมารินทร์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ที่พร้อมให้อภัยเสมอ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-มา-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Ma Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุมารินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุมารินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุมารินทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 3
หมายเลข 3 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ซึ่งไม่ได้ทำด้วยใจ แต่พลังงานของหมายเลขนี้ส่งเสริมให้ชะตาชีวิตมักอาภัพ เปรียบดังกับคนรับใช้ที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่เจ้านาย คอยรับใช้ผู้อื่น และมักจะถูกเหยียดหยามให้มีชีวิตที่ลำเค็ญ น้อยหน้าผู้อื่นเสมอ จะหาคนจริงใจนั้นไม่ได้ ชีวิตต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่น
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุมารินทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 102 หรือ 12
หมายเลข 12 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้ง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งในตัวเอง ผีเข้าผีออก พลังของหมายเลขนี้ยังทำให้ชีวิตอาจต้องถูกใส่ร้ายป้ายสีจากบุคคลอื่น ด้านความรักก็ขึ้นๆ ลงๆ ชีวิตสมรสไม่แน่ไม่นอน แต่งงานหลายครั้ง เช่นเดียวกันกับหน้าที่การงานหรือธุรกิจก็ไม่ยั่งยืนถาวร มีโอกาสถูกคู่แข่งใส่ร้ายให้เสียหายได้ ที่สำคัญให้ระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท อาหารปวดที่สะโพก และโรคผิวหนัง
ชื่อ สุมารินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุมารินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุมารินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุมารินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุมารินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุมารินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุพิมนต์ 42 สุ-พิ-มน Su Phi Mon หญิง ผู้บริสุทธิ์ดี
สุนร 17 สุ-นอน Su Non ชาย -
วสุมดี 27 วะ-สุ-มะ-ดี Wa Su Ma Di หญิง แผ่นดิน
สุระชัย 30 สุ-ระ-ชัย Su Ra Chai ชาย ชัยชนะอันเกิดจากความกล้าหาญ, ชัยชนะของเทวดา
สุใจ 20 สุ-จัย Su Chai หญิง -
กัจศ์สุรี 46 กัด-สุ-รี Kat Su Ri หญิง -
กุสุมพร 27 กุ-สุม-พอน Ku Sum Phon ไม่ระบุ -
ศุกิต 16 สุ-กิด Su Kit ชาย -
อังศุมาลี 39 อัง-สุ-มา-ลี Ang Su Ma Li หญิง มีระเบียบคือรัศมี, พระอาทิตย์
สุวิทย์ 36 สุ-วิด Su Wit ชาย -
สุรพักต์ 37 สุ-ระ-พัก Su Ra Phak ไม่ระบุ -
ศุภสิน 25 สุ-พะ-สิน Su Pha Sin ชาย สินทรัพย์ที่ดีงาม
สุณิตา 21 สุ-นิ-ตา Su Ni Ta ไม่ระบุ ผู้นำมาซึ่งความดีงาม
สุวรรณ์ทอง 45 สุ-วัน-ทอง Su Wan Thong หญิง -
สรีสุวรรณ 45 สี-สุ-วัน Si Su Wan หญิง ทองคำที่งดงาม
สุภรัฐ 26 สุ-พะ-รัด Su Pha Rat ชาย -
สุชาต 14 สุ-ชาด Su Chat ชาย เกิดมาดี เกิดจากที่ดี
สุคนรา 22 สุ-คน-รา Su Khon Ra หญิง -
สุพันธ์ 38 สุ-พัน Su Phan หญิง -
สุชวลักษณ์ 45 สุ-ชะ-วะ-ลัก Su Cha Wa Lak หญิง -
ศุภกฤษฏิ์ 37 สุบ-พะ-กริด Sup Pha Krit ไม่ระบุ -
พิมสุภา 27 พิม-สุ-พา Phim Su Pha หญิง รูปงาม
พสุนทะรา 31 พะ-สุน-ทะ-รา Pha Sun Tha Ra หญิง ทรงไว้ซึ่งทรัพย์
กัณฑ์สุภาภัค 41 กัน-สุ-พา-พัก Kan Su Pha Phak หญิง ตอนที่โชคดี
สุทินภณ 24 สุ-ทิน-พน Su Thin Phon ชาย ผู้รู้จักพูดและรู้จักให้
สุโรดม 22 สุ-โร-ดม Su Ro Dom ชาย -
ศุภพร 21 สุบ-พะ-พอน Sup Pha Phon ไม่ระบุ -
ศุวพร 26 สุ-วะ-พอน Su Wa Phon ไม่ระบุ -
สุวรร์ 31 สุ-วอน-ระ Su Won Ra ชาย -
สุชญา 15 สุ-ชะ-ยา Su Cha Ya หญิง ผู้รู้ดี
สุภิต 16 สุ-พิด Su Phit ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
สุธีป 21 สุ-ทีบ Su Thip หญิง -
สุวรรญา 27 สุ-วัน-ยา Su Wan Ya หญิง -
สพิชญา 26 สุ-พิด-ชะ-ยา Su Phit Cha Ya ไม่ระบุ ฉลาดยิ่ง
สุวลักษณ์ 43 สุ-วะ-ลัก Su Wa Lak หญิง -
สุเรน 19 สุ-เรน Su Ren ชาย -
ธัญสุตา 24 ทัน-สุ-ตา Than Su Ta หญิง -
สุธนี 24 สุ-ทะ-นี Su Tha Ni หญิง มีเสียงดี
กวีพสุทธ์ 44 กะ-วี-พะ-สุด Ka Wi Pha Sut ไม่ระบุ บริสุทธิ์เหมือนนักประพันธ์
สุริย์ 33 สุ-ริ Su Ri หญิง -