บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุภิวัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุภิวัฒน์
ชื่อ สุภิวัฒน์ ความหมาย แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่เจริญดีงาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พิ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phi Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุภิวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุภิวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุภิวัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุภิวัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ สุภิวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุภิวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุภิวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุภิวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุชโยติ 29 สุ-ชะ-โยด Su Cha Yot ชาย เรืองรอง
สุพิชญา 27 สุ-พิด-ชะ-ยา Su Phit Cha Ya หญิง ฉลาดยิ่ง
สุลักขณา 27 สุ-ลัก-ขะ-นา Su Lak Kha Na หญิง -
ศุภรัตน์ 34 สุบ-พะ-รัด Sup Pha Rat หญิง มีความเพียรเป็นเลิศ, ล้ำค่าด้วยสิ่งมงคล
สุนทรภรณ์ 37 สุน-ทอน-พอน Sun Thon Phon ไม่ระบุ -
สุภเดช 14 สุ-พะ-เดด Su Pha Det ชาย -
ลักษสุภา 25 ลัก-สะ-สุ-พา Lak Sa Su Pha หญิง -
ศิศุนันท์ 43 สิ-สุ-นัน Si Su Nan หญิง ความยินดีในวัยเด็ก
สุปัจท์ 30 สุ-ปัด Su Pat ไม่ระบุ -
ศุนัย 25 สุ-นัย Su Nai ไม่ระบุ -
สุทธนารัตน์ 44 สุด-ทะ-นา-รัด Sut Tha Na Rat หญิง -
สุระจิน 31 สุ-ระ-จิน Su Ra Chin หญิง -
สุวาณิช 26 สุ-วา-นิด Su Wa Nit ชาย -
วสุทัต 22 วะ-สุ-ทัด Wa Su That ชาย อำนวยความมั่งคั่ง
สุทิวัล 29 สุ-ทิ-วัน Su Thi Wan ชาย วันดี
สุพักตร์ 37 สุ-พัก Su Phak ชาย มีโชค
กุสุม 15 กุ-สุม Ku Sum หญิง ดอกไม้
สุดาวรรณ์ 38 สุ-ดา-วัน Su Da Wan ไม่ระบุ หญิงผู้สวยงาม
ฉัตรสุดาภรณ์ 45 ฉัด-สุ-ดา-พอน Chat Su Da Phon หญิง หญิงผู้มีฉัตรเป็นเครื่องประดับ
สุรัน 21 สุ-รัน Su Ran ชาย -
สุภาพงศ์ 36 สุ-พา-พง Su Pha Phong ชาย เชื้อสายของนักตุลาการ
สุกชัย 23 สุก-ชัย Suk Chai ชาย -
สุเจต 19 สุ-เจด Su Chet ชาย มีในสว่าง
ศุภธิณี 29 สุบ-พะ-ทิ-นี Sup Pha Thi Ni ไม่ระบุ -
สุกัญ 17 สุ-กัน Su Kan ไม่ระบุ ผู้ปรารถนาความดี, ผู้ใคร่ความดี, ผู้ยึดมั่นในความดีงาม
สุธรกวี 30 สุ-ทอน-กะ-วี Su Thon Ka Wi ชาย -
วลักษ์สุดา 40 วะ-ลัก-สุ-ดา Wa Lak Su Da หญิง บุตรสาวผู้มีผิวขาวสวย
สุวิพงษ์ 41 สุ-วิ-พง Su Wi Phong ชาย -
สุกิตติ 23 สุ-กิด-ติ Su Kit Ti ชาย ชื่อเสียงดี
สุทัศน์ 34 สุ-ทัด Su That ชาย ผู้มีทรรศนะดี, ผู้แยกแยะดี
บุญสุข 17 บุน-สุก Bun Suk ชาย -
สุกิต 16 สุ-กิด Su Kit ไม่ระบุ -
สุจอ 20 สุ-จอ Su Cho ชาย -
สุพัตตา 27 สุ-พัด-ตา Su Phat Ta หญิง -
สุบัญชา 21 สุ-บัน-ชา Su Ban Cha ชาย -
สุวกุล 22 สุ-วะ-กุน Su Wa Kun หญิง พิกุลงาม
สุมาลย์ 37 สุ-มาน Su Man หญิง -
วิสุข 20 วิ-สุก Wi Suk หญิง -
ศุจินันท์ 42 สุ-จิ-นัน Su Chi Nan หญิง ยินดีในความบริสุทธิ์
สุมาพรณ์ 40 สุ-มา-พน Su Ma Phon หญิง -