บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุภิญญาดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุภิญญาดา
ชื่อ สุภิญญาดา ความหมาย แปลว่า ผู้งามรู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พิน-ยา-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phin Ya Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุภิญญาดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุภิญญาดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุภิญญาดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุภิญญาดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ สุภิญญาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุภิญญาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุภิญญาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สุภิญญาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุภิญญาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุภิญญาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุวรรณทร 32 สุ-วัน-ทอน Su Wan Thon ไม่ระบุ -
รัชสุนีย์ 47 รัด-ชะ-สุ-นี Rat Cha Su Ni หญิง -
สุธานาถ 20 สุ-ทา-นาด Su Tha Nat ชาย -
สุนารินทร์ 41 สุ-นา-ริน Su Na Rin หญิง -
สุภาพิมพ์ 44 สุ-พา-พิม Su Pha Phim ไม่ระบุ -
สุทธิมา 23 สุด-ทิ-มา Sut Thi Ma หญิง -
ปราณพิศุทธิ์ 50 ปราน-พิ-สุด Pran Phi Sut ชาย -
วสุวดี 28 วะ-สุ-วะ-ดี Wa Su Wa Di หญิง หญิงที่มีคุณสมบัติดี
สุวจี 27 สุ-วะ-จี Su Wa Chi หญิง -
ไผ่สุวรรณ 45 ผั่ย-สุ-วัน Phai Su Wan ไม่ระบุ ไผ่ทอง
สุเชือน 30 สุ-เชือน Su Chuean หญิง -
วสุรัชต์ 36 วะ-สุ-รัด Wa Su Rat ไม่ระบุ ทรัพย์สมบัติแห่งเทวดา
กัลย์สุดา 38 กัน-สุ-ดา Kan Su Da หญิง ธิดาผู้ไร้โรค
สุพัน 25 สุ-พัน Su Phan ชาย -
สุภัควี 30 สุ-พัก-คะ-วี Su Phak Kha Wi หญิง ผู้มีโชค
สุไรมาน 32 สุ-รัย-มาน Su Rai Man ไม่ระบุ -
สุรีย์ 36 สุ-รี Su Ri หญิง -
จิตสุภา 23 จิด-สุ-พา Chit Su Pha หญิง มีใจดี, มีใจงาม
ศุภากร 15 สุ-พา-กอน Su Pha Kon ชาย บ่อเกิดแห่งสิริมงคล
สุพัสตรา 35 สุ-พัด-สะ-ตรา Su Phat Sa Tra ไม่ระบุ -
สุพุธ 21 สุ-พุด Su Phut ชาย -
ศุทธวีร์ 39 สุด-ทะ-วี Sut Tha Wi ชาย ผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ
ฉัตรสุดา 26 ฉัด-สุ-ดา Chat Su Da หญิง หญิงสาวผู้มีร่ม
สุธาสิด 25 สุ-ทา-สิด Su Tha Sit ชาย ขาวกระจ่างเหมือนน้ำทิพท์
ศุภธนิศร์ 42 สุบ-พะ-ทะ-นิด Sup Pha Tha Nit หญิง -
สุระชัย 30 สุ-ระ-ชัย Su Ra Chai ชาย ชัยชนะอันเกิดจากความกล้าหาญ, ชัยชนะของเทวดา
สุมลทา 21 สุ-มน-ทา Su Mon Tha หญิง ผู้ประดับตกแต่งดีแล้ว
สุเธียร 33 สุ-เทียน Su Thian ชาย มีความรู้แตกฉาน
สุพงษ์ 31 สุ-พง Su Phong ชาย -
สุธรณ์ 30 สุ-ทอน Su Thon ชาย -
สุพัฒนศักดิ์ 54 สุ-พัด-ทะ-นะ-สัก Su Phat Tha Na Sak ชาย -
วสุวัตต์ 39 วะ-สุ-หวัด Wa Su Wat ชาย -
สุวลัย 32 สุ-วะ-ลัย Su Wa Lai ไม่ระบุ -
สุบรรณภา 25 สุ-บัน-พา Su Ban Pha ไม่ระบุ -
ศุรธีร์ 36 สุ-ระ-ที Su Ra Thi ไม่ระบุ ผู้ฉลาดและกล้าหาญ
สุจิตราภรณ์ 45 สุ-จิ-ตรา-พอน Su Chi Tra Phon หญิง สตรีผู้มีความคิดดีเป็นเครื่องประดับ
สุรินทร์ 35 สุ-ริน Su Rin หญิง -
ศุทรา 14 สุ-ทะ-รา Su Tha Ra หญิง ผู้บริสุทธิ์
สุทธิภัทร 27 สุด-ทิ-พัด Sut Thi Phat ชาย ดีงามด้วยความบริสุทธิ์
สุทิวัน 28 สุ-ทิ-วัน Su Thi Wan หญิง วันดี