บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุภิชญานันท์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุภิชญานันท์
ชื่อ สุภิชญานันท์ ความหมาย แปลว่า ผู้ฉลาดที่มีความสุขยิ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พิด-ชะ-ยา-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phit Cha Ya Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุภิชญานันท์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 44
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุภิชญานันท์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุภิชญานันท์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุภิชญานันท์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 104 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ สุภิชญานันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุภิชญานันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (44) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุภิชญานันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สุภิชญานันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (44) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุภิชญานันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุภิชญานันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (44) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุนัด 18 สุ-นัด Su Nat ไม่ระบุ -
สุวิ 18 สุ-วิ Su Wi ไม่ระบุ -
สุขวงค์ 31 สุก-วง Suk Wong ชาย -
สุวัสชัย 39 สุ-วัด-ชัย Su Wat Chai ชาย -
สุภนิดา 20 สุ-พะ-นิ-ดา Su Pha Ni Da หญิง ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ดีงาม
สุดศิริ 28 สุด-สิ-หริ Sut Si Ri หญิง -
กรสุมา 19 กอน-สุ-มา Kon Su Ma หญิง -
ศุพิชชา 25 สุ-พิด-ชา Su Phit Cha หญิง เพิ่งพินิจอย่างดี
ศุณัตฐา 30 สุ-นัด-ถา Su Nat Tha หญิง ผู้ฉลาดและเป็นคนดี
สุรชัช 20 สุ-ระ-ชัด Su Ra Chat ชาย นักรบผู้กล้า
สุพิทย์ 38 สุ-พิด Su Phit หญิง มีความรู้ดี
ณภัทสุดา 21 นะ-พัด-สุ-ดา Na Phat Su Da ไม่ระบุ -
ปิ่นสุดา 22 ปิ่น-สุ-ดา Pin Su Da หญิง ยอดหญิง
สุจรรย์จรา 50 สุ-จัน-จะ-รา Su Chan Cha Ra หญิง -
วรสุนทรี 35 วอ-ระ-สุน-ทะ-รี Wo Ra Sun Tha Ri หญิง หญิงงามเลิศ
สุภัสสษร 35 สุ-พัด-สะ-สอน Su Phat Sa Son หญิง -
สุภัทราวดี 33 สุ-พัด-รา-วะ-ดี Su Phat Ra Wa Di ไม่ระบุ -
สุรสิทธิ 32 สุ-ระ-สิด Su Ra Sit ชาย -
สุทัศนีย์ 49 สุ-ทัด-สะ-นี Su That Sa Ni ไม่ระบุ สวย
สุชัจจ์ 35 สุ-ชัด Su Chat ชาย ผู้มีเชื้อชาติดี, เกิดมาดี
สุทากรณ์ 29 สุ-ทา-กอน Su Tha Kon ไม่ระบุ -
วสุพร 26 วะ-สุ-พอน Wa Su Phon หญิง สมบัติที่ได้มาตามประสงค์
สุขัย 22 สุ-ขัย Su Khai ไม่ระบุ -
สายสุนัน 38 สาย-สุ-นัน Sai Su Nan ชาย -
สุอินทร์ 37 สุ-อิน Su In หญิง -
สุมลรัตน์ 44 สุ-มน-รัด Su Mon Rat หญิง ผู้มีจิตใจดียิ่ง
สุวิตดา 23 สุ-วิด-ดา Su Wit Da หญิง ทรัพย์สมบัติมาก
ศุภัสรา 25 สุ-พัด-รา Su Phat Ra ไม่ระบุ ผู้มีรัศมีดีงาม
งามสุดา 18 งาม-สุ-ดา Ngam Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวที่งดงาม
สุขศิริ 29 สุก-สิ-หริ Suk Si Ri หญิง งดงามเหมือนพระศุกร์
สุหริ 21 สุ-หริ Su Ri ไม่ระบุ -
สุระสิน 32 สุ-ระ-สิน Su Ra Sin ไม่ระบุ -
สุพาดา 19 สุ-พา-ดา Su Pha Da หญิง พี่ชายพี่แสนดี
สุเวียง 33 สุ-เวียง Su Wiang ชาย -
ศุภกิตติ 24 สุบ-พะ-กิด-ติ Sup Pha Kit Ti ชาย ผู้มีชื่อเสียงดีงาม
สุชาณันท์ 35 สุ-ชา-นัน Su Cha Nan หญิง มีกำเนิดดี, เกิดมาดี
มาสุง 16 มา-สุง Ma Sung ชาย -
สุนารี 25 สุ-นา-รี Su Na Ri หญิง สาวงาม, หญิงคนดี
พิมพ์สุภัค 51 พิม-สุ-พัก Phim Su Phak หญิง ต้นแบบของความโชคดี
นภัทรสุริวงค์ 52 นะ-พัด-ทะ-ระ-สุ-ริ-วง Na Phat Tha Ra Su Ri Wong ชาย -