บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุภัท

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุภัท
ชื่อ สุภัท ความหมาย แปลว่า ผู้มีความเจริญดีงาม เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุภัท ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุภัท ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุภัท ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุภัท ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 56
หมายเลข 56 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศิลปะและความรัก เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเลขที่หนุนนำโชควาสนาเรื่องความรัก จะได้ใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสม ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีโชคลาภ ด้านหน้าที่การงานจะได้รับผิดชอบงานใหญ่โต ซึ่งถือเป็นเรื่องดี เพราะสามารถบริหารจัดการงานทุกอย่าง ได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ ประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ดีนักแล
ชื่อ สุภัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุภัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุภัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุภัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุภัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สุภัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุภัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุภัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศุทธวิทย์ 41 สุด-ทะ-วิด Sut Tha Wit ชาย นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
สุรุจิรา 28 สุ-รุ-จิ-รา Su Ru Chi Ra หญิง สุกไส
สุวิด 19 สุ-วิด Su Wit ชาย -
กอบสุข 19 กอบ-สุก Kop Suk ได้ทั้งชายและหญิง ตักตวงความสุข
สุพินณา 31 สุ-พิน-นา Su Phin Na หญิง -
สุดสายสวาท 40 สุด-สาย-สะ-หวาด Sut Sai Sa Wat หญิง -
ศุภนันท์ 33 สุ-พะ-นัน Su Pha Nan หญิง ยินดีในความเจริญ
สุนันทน 28 สุ-นัน-ทน Su Nan Thon ไม่ระบุ -
ณัฎฐ์สุดา 42 นัด-สุ-ดา Nat Su Da หญิง ลูกสาวนักปราชญ์
สุจิน 23 สุ-จิน Su Chin หญิง ผู้มีความคิดที่ดีงาม
สุนิตตา 24 สุ-นิด-ตา Su Nit Ta หญิง -
สุภัทศร 25 สุ-พัด-สอน Su Phat Son หญิง งามยิ่ง, รัศมีเรืองรองยิ่ง
สุวรีย์ 42 สุ-วะ-รี Su Wa Ri หญิง หญิงดีงาม
สุพละ 26 สุบ-ละ Sup La หญิง -
สุภาษิต 21 สุ-พา-สิด Su Pha Sit ไม่ระบุ -
ทองสุด 18 ทอง-สุด Thong Sut หญิง -
สุนิทรา 23 สุ-นิด-ทรา Su Nit Thra หญิง -
สุริวัลย์ 49 สุ-ริ-วัน Su Ri Wan ไม่ระบุ -
สุนารถ 19 สุ-นาด Su Nat หญิง -
สุกิจจา 26 สุ-กิด-จา Su Kit Cha ไม่ระบุ -
วสุนันท์ 38 วะ-สุ-นัน Wa Su Nan หญิง การยินดีในทรัพย์
สุเพียร 37 สุ-เพียน Su Phian หญิง -
สุกร 13 สุ-กอน Su Kon หญิง -
เปลี่ยมสุข 41 เปลี่ยม-สุก Pliam Suk หญิง -
สุณัฐฐา 36 สุ-นัด-ถา Su Nat Tha หญิง ผู้เป็นคนดีและฉลาด
สุกัลญา 24 สุ-กัน-ยา Su Kan Ya หญิง หญิงสาวที่ดี
ศุพิชญา 27 สุ-พิ-ชะ-ยา Su Phi Cha Ya ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่ดี
สุณิตา 21 สุ-นิ-ตา Su Ni Ta ไม่ระบุ ผู้นำมาซึ่งความดีงาม
สุเพ็ญพร 42 สุ-เพ็น-พอน Su Phen Phon หญิง พระจันทร์อันประเสริฐ
กนกพิศุทธิ์ 45 กะ-หนก-พิ-สุด Ka Nok Phi Sut ชาย ผู้ที่บริสุทธิ์ดุจทองคำ
สุภกิต 17 สุ-พะ-กิด Su Pha Kit ไม่ระบุ การงานดีเป็นมงคล
ศุวิมล 29 สุ-งิ-มน Su Ngi Mon หญิง บริสุทธิ์ดังพระจันทร์
สุทธิ์วิชา 39 สุด-วิ-ชา Sut Wi Cha ชาย -
สุรางษ์รัตน 44 สุ-ราง-รัด-ตะ-นะ Su Rang Rat Ta Na หญิง -
สรวงสุฏา 37 สะ-วง-สุ-ตา Sa Wong Su Ta ไม่ระบุ -
สุพิศ 27 สุ-พิด Su Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
กุสุมพร 27 กุ-สุม-พอน Ku Sum Phon ไม่ระบุ -
สุเพชรสรณ์ 49 สุ-เพ็ด-สอน Su Phet Son ไม่ระบุ -
เกตสุดา 16 เกด-สุ-ดา Ket Su Da หญิง ลูกสาวที่เป็นดั่งธงชัย
ขจิตสุมณฑ์ 45 ขะ-จิด-สุ-มน Kha Chit Su Mon หญิง ประดับตกแต่งด้วยสิ่งดี