บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุพิมพ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุพิมพ์
ชื่อ สุพิมพ์ ความหมาย แปลว่า ต้นแบบของความดีงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พิม และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phim
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพิมพ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุพิมพ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพิมพ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพิมพ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ สุพิมพ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุพิมพ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพิมพ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุพิมพ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพิมพ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สุพิมพ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพิมพ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สุพิมพ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพิมพ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุพิมพ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รุ่งสุริยา 33 รุ่ง-สุ-ริ-ยา Rung Su Ri Ya ชาย -
สุลัคน์ 36 สุ-ลัก Su Lak หญิง -
สุกำธร 18 สุ-กัม-ทอน Su Kam Thon ชาย -
รวิสุทธิ์ 40 ระ-วิ-สุด Ra Wi Sut ไม่ระบุ บริสุทธิ์ดุจพระอาทิตย์
สุวรรณศรี 45 สุ-วัน-สี Su Wan Si หญิง -
สุดามาศ 23 สุ-ดา-มาด Su Da Mat หญิง -
สุมิตร์ 33 สุ-มิด Su Mit ชาย เพื่อนที่แสนดี
สุภานัน 24 สุ-พา-นัน Su Pha Nan หญิง มีใบหน้าสวย ท่าทางดี
สุขสรร 25 สุก-สัน Suk San ชาย ความสุขที่เกิดจากความสงบ
พิมพ์สุรางค์ 62 พิม-สุ-ราง Phim Su Rang หญิง -
สุวิชชาวรรณ 42 สุ-วิด-ชา-วัน Su Wit Cha Wan ไม่ระบุ -
สุธาวุฒิ 27 สุ-ทา-วุด Su Tha Wut ไม่ระบุ -
สุรักษ์ 30 สุ-รัก Su Rak หญิง -
นัดสุดา 20 นัด-สุ-ดา Nat Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวนักปราชญ์
สุธีรพันธ์ 53 สุ-ที-ระ-พัน Su Thi Ra Phan ชาย -
สุทธิ 17 สุด-ทิ Sut Thi ชาย -
กรณ์สุรพัศ 50 กอน-สุ-ระ-พัด Kon Su Ra Phat ไม่ระบุ กระทำด้วยอำนาจอันแกล้วกล้า
สุมาตร 21 สุ-มาด Su Mat หญิง -
สุจิตตา 25 สุ-จิด-ตา Su Chit Ta หญิง -
สุดสะดา 22 สุด-สะ-ดา Sut Sa Da หญิง ดียอดเยี่ยม
สุทิพ 21 สุ-ทิบ Su Thip หญิง -
สุระเด่น 25 สุ-ระ-เด่น Su Ra Den ชาย -
สุพัตตา 27 สุ-พัด-ตา Su Phat Ta หญิง -
สุยน 21 สุ-ยน Su Yon ชาย -
สุขัน 19 สุ-ขัน Su Khan ชาย -
ภรษุภาดา 14 พอน-สุ-พา-ดา Phon Su Pha Da หญิง พี่ชายที่แสนดีและประเสริฐ
สุทที 17 สุด-ที Sut Thi หญิง มีใจสะอาด
สุรเกียรติ 41 สุ-ระ-เกียด Su Ra Kiat ชาย -
ธีร์สุตา 36 ที-สุ-ตา Thi Su Ta หญิง -
สุพรทิพย์ 50 สุ-พอน-ทิบ Su Phon Thip หญิง พรอันเลิศจากเทวดา
สุทธวัฒน์ 40 สุด-ทะ-วัด Sut Tha Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยความบริสุทธิ์
สุรวิต 25 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย -
ศุภวิชณ์ 35 สุบ-พะ-วิด Sup Pha Wit ชาย -
สุวราณ์ 33 สุ-วะ-รา Su Wa Ra หญิง ผู้ประเสริฐยิ่ง
สุภะสิทธิ์ 42 สุ-พะ-สิด Su Pha Sit ชาย -
สุทนที 22 สุด-นะ-ที Sut Na Thi ไม่ระบุ -
สุทิศ 20 สุ-ทิด Su Thit ชาย มีคุณประโยชน์
สุเพชร 24 สุ-เพ็ด Su Phet ชาย -
สุณา 14 สุ-นา Su Na หญิง -
กิตสุภา 18 กิด-สุ-พา Kit Su Pha หญิง -