บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุพิมพ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุพิมพ์
ชื่อ สุพิมพ์ ความหมาย แปลว่า ต้นแบบของความดีงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พิม และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phim
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพิมพ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุพิมพ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพิมพ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพิมพ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ สุพิมพ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุพิมพ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพิมพ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุพิมพ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพิมพ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สุพิมพ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพิมพ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สุพิมพ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพิมพ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุพิมพ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุวัลลี 37 สุ-วัน-ลี Su Wan Li หญิง เถาไม้งาม
สุวันทา 25 สุ-วัน-ทา Su Wan Tha หญิง -
สุชนม์ 29 สุ-ชน Su Chon ไม่ระบุ ผู้เกิด
สุธีมา 25 สุ-ที-มา Su Thi Ma หญิง มีปัญญาดี, นักปราชญ์
สุลา 15 สุ-ลา Su La หญิง -
สุริยะ 28 สุ-ริ-ยะ Su Ri Ya ชาย พระอาทิตย์
สุนทรา 19 สุน-ทรา Sun Thra หญิง -
สุทธิไกร 31 สุด-ทิ-กรัย Sut Thi Krai ไม่ระบุ -
สุมิญธร 29 สุ-มิน-ทอน Su Min Thon หญิง -
สุรัตนาวดี 39 สุ-รัด-ตะ-นา-วะ-ดี Su Rat Ta Na Wa Di หญิง -
ศุภฤทธิ์ 28 สุบ-พะ-ริด Sup Pha Rit ไม่ระบุ -
สุกัญญารัตน์ 47 สุ-กัน-ยา-รัด Su Kan Ya Rat หญิง -
สุรชัช 20 สุ-ระ-ชัด Su Ra Chat ชาย นักรบผู้กล้า
สุบรรณ 23 สุ-บัน Su Ban หญิง -
ศุภกัญญา 23 สุบ-พะ-กัน-ยา Sup Pha Kan Ya หญิง -
นารถสุวรรณ 38 นาด-สุ-วัน Nat Su Wan ไม่ระบุ -
กุลวสุ 22 กุน-วะ-สุ Kun Wa Su ไม่ระบุ -
สุชีพ 25 สุ-ชีบ Su Chip ชาย -
สุริยน 29 สุ-ริ-ยน Su Ri Yon หญิง -
สุธีรพันธ์ 53 สุ-ที-ระ-พัน Su Thi Ra Phan ชาย -
ศุภกตต 16 สุบ-พะ-กะ-ตด Sup Pha Ka Tot ไม่ระบุ -
สุวรีย์ 42 สุ-วะ-รี Su Wa Ri หญิง หญิงดีงาม
สุณัฐชา 29 สุ-นัด-ชา Su Nat Cha ไม่ระบุ ถือกำเนิดจากนักปราชญ์ผู้ดีงาม
กรสุภา 15 กอน-สุ-พา Kon Su Pha หญิง -
สุริยันณ์ 47 สุ-ริ-ยัน Su Ri Yan ชาย -
สุพินพร 37 สุ-พิน-พอน Su Phin Phon หญิง ผู้มีความดีงามอย่างประเสริฐ
กรองสุก 22 กรอง-สุก Krong Suk หญิง -
สุดสายสวาท 40 สุด-สาย-สะ-หวาด Sut Sai Sa Wat หญิง -
สุพักตรทวี 42 สุ-พัก-ตะ-ระ-ทะ-วี Su Phak Ta Ra Tha Wi หญิง -
สุภาดี 18 สุ-พา-ดี Su Pha Di หญิง -
สุญดา 14 สุน-ยะ-ดา Sun Ya Da หญิง -
สุนิฐา 27 สุ-นิ-ถา Su Ni Tha หญิง -
สุษฏา 22 สุด-สะ-ดา Sut Sa Da หญิง ดียอดเยี่ยม
สุริยัณท์ 43 สุ-ริ-ยัน Su Ri Yan ชาย -
สุพิทย์ 38 สุ-พิด Su Phit หญิง มีความรู้ดี
สุกันตา 22 สุ-กัน-ตา Su Kan Ta ไม่ระบุ ผู้มีความน่ารักดี
สุญามินทร์ 41 สุ-ยา-มิน Su Ya Min หญิง ผู้มีความเป็นใหญ่
สุนันธิณี 42 สุ-นัน-ทิ-นี Su Nan Thi Ni หญิง ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีอย่างยิ่ง
สุวณี 26 สุ-วะ-นี Su Wa Ni หญิง ผู้นำที่ดี
ยงสุข 20 ยง-สุก Yong Suk ชาย มีสุขยั่งยืน