บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุพสิฐ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุพสิฐ
ชื่อ สุพสิฐ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่ดีงามที่สุด, ผู้ที่ร่ำรวยที่สุด เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พะ-สิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Pha Sit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพสิฐ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุพสิฐ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพสิฐ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพสิฐ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ สุพสิฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุพสิฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพสิฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุพสิฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพสิฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สุพสิฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพสิฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สุพสิฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุวาพิชญ์ 42 สุ-วา-พิด Su Wa Phit หญิง -
ศุภษร 17 สุบ-พะ-สอน Sup Pha Son ชาย -
หรินสุทธิ์ 44 หะ-ริน-สุด Ha Rin Sut ไม่ระบุ มรกตแท้
สุรีภรณ์ 38 สุ-รี-พอน Su Ri Phon หญิง พระอาทิตย์
ศุภพิสิษฐ์ 54 สุ-พะ-พิ-สิด Su Pha Phi Sit ชาย ผู้ดีเลิศในความดีงาม
สุธิชัย 30 สุ-ทิ-ชัย Su Thi Chai ไม่ระบุ -
เกษมสุข 22 กะ-เสม-สุก Ka Sem Suk ชาย มีความสุขความปลอดภัย
สุเนตร 22 สุ-เนด Su Net ชาย -
สุกรรณ 22 สุ-กัน Su Kan ไม่ระบุ ผู้ปรารถนาความดี, ผู้ใคร่ความดี, ผู้ยึดมั่นในความดีงาม
สุดตา 13 สุด-ตา Sut Ta หญิง -
โกสุม 18 โก-สุม Ko Sum หญิง ดอกไม้
สุวพัชร์ 41 สุ-วะ-พัด Su Wa Phat หญิง งามและเจริญ
สายสุนีย์ 53 สาย-สุ-นี Sai Su Ni หญิง สตรีผู้สืบชื้อสายที่มีความมั่นคงดี
ศุภรักษ์ 31 สุบ-พะ-รัก Sup Pha Rak ไม่ระบุ -
สุทธินัย 34 สุด-ทิ-นัย Sut Thi Nai ชาย มีแนวทางอันบริสุทธิ์, มีนโยบายที่ดี
ทิพย์สุดา 40 ทิบ-สุ-ดา Thip Su Da หญิง ลูกสาวของเทวดา
สุนีภรณ์ 39 สุ-นี-พอน Su Ni Phon ไม่ระบุ -
ศุจิตรา 26 สุ-จิ-ตรา Su Chi Tra ไม่ระบุ ผู้มีจิตใจดีงาม, เป็นพระนามของพระชายาของพระอินทร์
สุขดี 18 สุก-ดี Suk Di ชาย -
สุริพร 28 สุ-ริ-พอน Su Ri Phon หญิง -
สุภณัฎฐ์ 41 สุ-พะ-นัด Su Pha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
สุรพรรณ 33 สุ-ระ-พัน Su Ra Phan หญิง -
สุมทณี 26 สุ-มด-นี Su Mot Ni หญิง -
สุภัทศร 25 สุ-พัด-สอน Su Phat Son หญิง งามยิ่ง, รัศมีเรืองรองยิ่ง
ศุภรณี 25 สุ-พอน-นี Su Phon Ni ไม่ระบุ -
เจตสุภางค์ 36 เจด-สุ-พาง Chet Su Phang หญิง ผู้มีความคิดอันเป็นมงคล
พิมสุภาว์ 42 พิม-สุ-พา Phim Su Pha หญิง รูปงาม
สุพัน 25 สุ-พัน Su Phan ชาย -
คนึงสุข 26 คะ-นึง-สุก Kha Nueng Suk หญิง -
สุพจนีย์ 51 สุ-พด-จะ-นี Su Phot Cha Ni หญิง -
สุรัง 18 สุ-รัง Su Rang หญิง -
สุธิกานต์ 35 สุ-ทิ-กาน Su Thi Kan หญิง -
สุชาตา 15 สุ-ชา-ตา Su Cha Ta หญิง -
สุทอน 20 สุ-ทอน Su Thon หญิง -
สุนพร 25 สุน-พอน Sun Phon ชาย -
สุเพียร 37 สุ-เพียน Su Phian หญิง -
สุธร 16 สุ-ทอน Su Thon ชาย -
สุปิยะ 26 สุ-ปิ-ยะ Su Pi Ya ไม่ระบุ -
สุทราทิพย์ 44 สุด-รา-ทิบ Sut Ra Thip หญิง -
สุทธานุช 22 สุด-ทา-นุด Sut Tha Nut หญิง -