บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุพสิฐ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุพสิฐ
ชื่อ สุพสิฐ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่ดีงามที่สุด, ผู้ที่ร่ำรวยที่สุด เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พะ-สิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Pha Sit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพสิฐ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุพสิฐ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพสิฐ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพสิฐ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ สุพสิฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุพสิฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพสิฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุพสิฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพสิฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สุพสิฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพสิฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สุพสิฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุขจิตต์ 35 สุก-จิด Suk Chit ไม่ระบุ -
สุนันทนา 29 สุ-นัน-ทะ-นา Su Nan Tha Na หญิง -
สุพนิดา 27 สุ-พะ-นิ-ดา Su Pha Ni Da หญิง คำพูดอันไพเราะ
ศุภกาญฐน์ 38 สุบ-พะ-กาน Sup Pha Kan ไม่ระบุ -
สุธีระ 27 สุ-ที-ระ Su Thi Ra ชาย -
พัฒน์พิสุทธิ์ 67 พัด-พิ-สุด Phat Phi Sut ชาย -
สุขเทียน 33 สุก-เทียน Suk Thian หญิง -
สุภานุช 18 สุ-พา-นุด Su Pha Nut ไม่ระบุ -
สุทธิดา 19 สุด-ทิ-ดา Sut Thi Da หญิง ความบริสุทธิ์
สุชนา 16 สุ-ชะ-นา Su Cha Na หญิง เป็นคนดี
สุกัณทา 20 สุ-กัน-ทา Su Kan Tha หญิง -
ศุภพันธ์ 39 สุบ-พะ-พัน Sup Pha Phan ไม่ระบุ -
สุภทิต 17 สุ-พะ-ทิด Su Pha Thit ชาย -
สุภีศิลป์ 44 สุ-พี-สิน Su Phi Sin ไม่ระบุ -
สุขสรรณ์ 39 สุก-สัน Suk San ชาย ความสุขที่เกิดจากความสงบ
สุรวีย์ 42 สุ-ระ-หวี Su Ra Wi หญิง -
สุขกิตติ์ 34 สุก-กิด Suk Kit ชาย -
สุไลลา 30 สุ-ลัย-ลา Su Lai La หญิง -
สุขกัญญา 24 สุก-กัน-ยา Suk Kan Ya หญิง หญิงสาวที่มีความสุข
สุธัญชนา 28 สุ-ทัน-ชะ-นา Su Than Cha Na ไม่ระบุ -
สุรัตวดี 33 สุ-รัด-วะ-ดี Su Rat Wa Di หญิง -
ทองสุน 22 ทอง-สุน Thong Sun ชาย -
สุพัฒตรา 31 สุ-พัด-ตรา Su Phat Tra หญิง ผู้ประพฤติดี
ศุภิมา 19 สุ-พิ-มา Su Phi Ma หญิง -
สุเวศ 23 สุ-เวด Su Wet ชาย ประดับงาม
พิสุติ 27 พิ-สุ-ติ Phi Su Ti ชาย -
สุชนะ 19 สุ-ชะ-นะ Su Cha Na ชาย ชัยชนะอันดีงาม
สุรวดี 26 สุ-ระ-วะ-ดี Su Ra Wa Di หญิง -
สุกาญฎา 20 สุ-กาน-ดา Su Kan Da ไม่ระบุ สวยงามยิ่ง
สุณิฐศา 34 สุ-นิด-สา Su Nit Sa หญิง -
เปรมศุกร์ 35 เปรม-สุก Prem Suk หญิง -
สุภรญา 18 สุ-พอน-ยา Su Phon Ya หญิง -
สุรินทิพย์ 51 สุ-ริน-ทิบ Su Rin Thip หญิง -
สุรางค์พิมล 51 สุ-ราง-พิ-มน Su Rang Phi Mon หญิง นางฟ้าผู้บริสุทธิ์
กุสุม 15 กุ-สุม Ku Sum หญิง ดอกไม้
ศรีสุพันธ์ 56 สี-สุ-พัน Si Su Phan หญิง ผู้มีเชื้อสายที่ดีเป็นมิ่งมงคล
เทพสุดา 21 เทบ-สุ-ดา Thep Su Da หญิง -
ศักดิ์สุริยา 51 สัก-สุ-ริ-ยา Sak Su Ri Ya ชาย ผู้อำนาจดั่งพระอาทิตย์
สุวิชชา 23 สุ-วิด-ชา Su Wit Cha ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความรู้
ณสุข 15 นะ-สุก Na Suk ได้ทั้งชายและหญิง ความสุขที่เกิดจากปัญญา