บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุพรเพ็ญ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุพรเพ็ญ
ชื่อ สุพรเพ็ญ ความหมาย แปลว่า พระจันทร์อันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พอน-เพ็น และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phon Phen
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพรเพ็ญ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุพรเพ็ญ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพรเพ็ญ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพรเพ็ญ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 97
หมายเลข 97 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเงินและความเหน็ดเหนื่อย เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างดี แม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญมากเท่าไหร่ ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครอง สนับสนุนชะตาชีวิตอยู่รอบด้าน ด้านทรัพย์สินเงินทอง จะมีทรัพย์มรดก มีเกียรติยศชื่อเสียง มีความรุ่งโรจน์ในชีวิต มีโอกาสได้ลาภลอย แต่จุดเสียคือต้องระวังเรื่องสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยดี เพราะมีอิทธิพลของของดาวเสาร์คอยเล่นงาน
ชื่อ สุพรเพ็ญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุพรเพ็ญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพรเพ็ญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สุพรเพ็ญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพรเพ็ญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุพรเพ็ญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุชามาศ 24 สุ-ชา-มาด Su Cha Mat หญิง ผู้เกิดมาดีเหมือนทองคำ
สุบิน 19 สุ-บิน Su Bin ชาย -
สุธีธิดา 29 สุ-ที-ทิ-ดา Su Thi Thi Da ไม่ระบุ ธิดานักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด
ฉัตรสุมาลย์ 53 ฉัด-สุ-มาน Chat Su Man ไม่ระบุ -
สุมาน 19 สุ-มาน Su Man หญิง -
สุจินันต์ 44 สุ-จิ-นัน Su Chi Nan ไม่ระบุ ยินดีในความบริสุทธิ์
สุทิศา 21 สุ-ทิ-สา Su Thi Sa หญิง -
ศุภัช 15 สุ-พัด Su Phat ชาย ผู้จำแนกที่ดี
สุพัฒน์ชัย 51 สุ-พัด-ชัย Su Phat Chai ชาย -
สุทันต์ 30 สุ-ทัน Su Than ชาย -
ปัญจสุทธิ์ 42 ปัน-จะ-สุด Pan Cha Sut ชาย บริสุทธิ์ 5 ประการ
สุวรรณลี 40 สุ-วัน-ลี Su Wan Li หญิง เถาไม้งาม
สุนิษสา 29 สุ-นิด-สา Su Nit Sa ไม่ระบุ -
ฉัตรสุพร 36 ฉัด-สุ-พอน Chat Su Phon หญิง ฉัตรที่ประเสริฐดี, ร่มเงาที่ประเสริฐดี
สุวลัษณ์ 42 สุ-วะ-ลัด Su Wa Lat หญิง -
สุรดี 20 สุ-ระ-ดี Su Ra Di หญิง ความยินดียิ่ง, ความรักอย่างยิ่ง
จาสุมินทร์ 43 จา-สุ-มิน Cha Su Min ไม่ระบุ -
สุวงษ์ 29 สุ-วง Su Wong ชาย -
สุเทิน 20 สุ-เทิน Su Thoen ชาย -
สุณารินทร์ 41 สุ-นา-ริน Su Na Rin หญิง -
สุพัชญา 27 สุ-พัด-ชะ-ยา Su Phat Cha Ya หญิง ผู้อยู่ในกรอบอันดีงาม
ณัฐสุชา 29 นัด-ถะ-สุ-ชา Nat Tha Su Cha ไม่ระบุ -
วสุวดี 28 วะ-สุ-วะ-ดี Wa Su Wa Di หญิง หญิงที่มีคุณสมบัติดี
สุธาเทพ 24 สุ-ทา-เทบ Su Tha Thep ชาย -
สุระจิน 31 สุ-ระ-จิน Su Ra Chin หญิง -
ศุทธี 20 สุด-ที Sut Thi ชาย มีใจสะอาด
สุนิยา 26 สุ-นิ-ยา Su Ni Ya หญิง -
สุเคน 19 สุ-เคน Su Khen ชาย -
ศุภเศรษฐ์ 44 สุบ-พะ-เสด Sup Pha Set ไม่ระบุ -
สายสุดา 26 สาย-สุ-ดา Sai Su Da หญิง เชื้อสายที่เป็นลูกสาว
สุธิเกียรติ 45 สุ-ทิ-เกียด Su Thi Kiat ชาย ปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ศุภมงคล 26 สุบ-พะ-มง-คน Sup Pha Mong Khon ชาย -
สุวัจณา 30 สุ-วัด-นา Su Wat Na ไม่ระบุ -
สุพรี 27 สุ-พรี Su Phri ชาย -
มณีณ์สุภางณ์ 57 มะ-นี-สุ-พาง Ma Ni Su Phang ไม่ระบุ -
วาสุเทพ 26 วา-สุ-เทบ Wa Su Thep ชาย พระนารายณ์
สุปิน 19 สุ-ปิน Su Pin หญิง -
สุจิกร 23 สุ-จิ-กอน Su Chi Kon หญิง -
สุชล 16 สุ-ชน Su Chon ชาย ผู้เกิด
สุทัน 18 สุ-ทัน Su Than ชาย -