บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุพรเพ็ญ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุพรเพ็ญ
ชื่อ สุพรเพ็ญ ความหมาย แปลว่า พระจันทร์อันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-พอน-เพ็น และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Phon Phen
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพรเพ็ญ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุพรเพ็ญ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพรเพ็ญ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุพรเพ็ญ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 97
หมายเลข 97 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเงินและความเหน็ดเหนื่อย เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างดี แม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญมากเท่าไหร่ ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครอง สนับสนุนชะตาชีวิตอยู่รอบด้าน ด้านทรัพย์สินเงินทอง จะมีทรัพย์มรดก มีเกียรติยศชื่อเสียง มีความรุ่งโรจน์ในชีวิต มีโอกาสได้ลาภลอย แต่จุดเสียคือต้องระวังเรื่องสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยดี เพราะมีอิทธิพลของของดาวเสาร์คอยเล่นงาน
ชื่อ สุพรเพ็ญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุพรเพ็ญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพรเพ็ญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สุพรเพ็ญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุพรเพ็ญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุพรเพ็ญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศุจิตรา 26 สุ-จิ-ตรา Su Chi Tra ไม่ระบุ ผู้มีจิตใจดีงาม, เป็นพระนามของพระชายาของพระอินทร์
สุกรรณ 22 สุ-กัน Su Kan ไม่ระบุ ผู้ปรารถนาความดี, ผู้ใคร่ความดี, ผู้ยึดมั่นในความดีงาม
สุรจิต 25 สุ-ระ-จิด Su Ra Chit หญิง -
สุภัส 20 สุ-พัด Su Phat ชาย ผู้จำแนกที่ดี
ธิติสุดา 25 ทิ-ติ-สุ-ดา Thi Ti Su Da หญิง หญิงผู้มีปัญญาหญิงผู้หนักแน่นมั่นคง
สุภกฤต 14 สุ-พะ-กริด Su Pha Krit ไม่ระบุ เจริญด้วยความฉลาดหลักแหลม, งดงามและเฉียบแหลม
สุภักดี 22 สุ-พัก-ดี Su Phak Di หญิง -
สุขจิตต์ 35 สุก-จิด Suk Chit ไม่ระบุ -
สุวิสา 26 สุ-วิ-สา Su Wi Sa หญิง -
เพชรสุพรรณ 45 เพ็ด-ชะ-สุ-พัน Phet Cha Su Phan ชาย -
สุดสายสวาท 40 สุด-สาย-สะ-หวาด Sut Sai Sa Wat ไม่ระบุ -
ศุภลักษ์ 33 สุบ-พะ-ลัก Sup Pha Lak ชาย มีลักษณะดีงาม
สุพลีรภัทร 43 สุบ-ลี-ระ-พัด Sup Li Ra Phat ไม่ระบุ -
สุพรรณนีย์ 58 สุ-พัน-นี Su Phan Ni หญิง ผู้มีผิวทอง
สุนีรนุช 32 สุ-นี-ระ-นุด Su Ni Ra Nut ไม่ระบุ -
สุนันธนา 32 สุ-นัน-ทะ-นา Su Nan Tha Na ไม่ระบุ -
สุวิโรจน์ 46 สุ-วิ-โลด Su Wi Lot ชาย ตางาม
สุรสิงห์ 39 สุ-ระ-สิง Su Ra Sing ชาย -
สุทธิษร 25 สุด-ทิ-สอน Sut Thi Son ไม่ระบุ -
สุรารักษ์ 35 สุ-รา-รัก Su Ra Rak หญิง -
สุมณฑน์ทิพย์ 65 สุ-มน-ทะ-ทิบ Su Mon Tha Thip ไม่ระบุ ผู้ประดับด้วยเครื่องประดับของเทวดา
กฤษสุดา 16 กริด-สุ-ดา Krit Su Da หญิง -
ชนมสุข 22 ชน-สุก Chon Suk ไม่ระบุ มีความสุขในชีวิต
สุพัสนี 39 สุ-พัด-สะ-นี Su Phat Sa Ni หญิง -
ศุภวิทญ์ 33 สุบ-พะ-วิด Sup Pha Wit ไม่ระบุ -
ศุภสันติ์ 41 สุบ-พะ-สัน Sup Pha San ไม่ระบุ -
สุทัศนีย์ 49 สุ-ทัด-สะ-นี Su That Sa Ni ไม่ระบุ สวย
สุเพียงพร 47 สุ-เพียง-พอน Su Phiang Phon หญิง -
สุภาพพงษ์ 41 สุ-พาบ-พง Su Phap Phong ไม่ระบุ -
สุกัญญา 22 สุ-กัน-ยา Su Kan Ya หญิง หญิงสาวที่ดี
สุรีรัคน์ 45 สุ-รี-รัก Su Ri Rak หญิง -
เกตสุนีย์ 43 เกด-สุ-นี Ket Su Ni ไม่ระบุ หญิงผู้มั่นคงในความดีงามเป็นธงชัย
สุทาน 15 สุ-ทาน Su Than ไม่ระบุ -
สุเทียน 31 สุ-เทียน Su Thian หญิง มีความรู้แตกฉาน
สุฑาทิตย์ 37 สุ-ทา-ทิด Su Tha Thit หญิง -
บุณย์สุดา 35 บุน-สุ-ดา Bun Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวผู้มีบุญ
พิมพ์สุรางค์ 62 พิม-สุ-ราง Phim Su Rang หญิง -
สุฑามาษ 22 สุ-ทา-มาด Su Tha Mat หญิง -
ศักดิ์สุริยา 51 สัก-สุ-ริ-ยา Sak Su Ri Ya ชาย -
ตรีสุริยา 39 ตรี-สุ-ริ-ยา Tri Su Ri Ya ชาย -