บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุธวิช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุธวิช
ชื่อ สุธวิช ความหมาย แปลว่า ผู้มีความดีงาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-ทะ-วิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Tha Wit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุธวิช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุธวิช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุธวิช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุธวิช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ สุธวิช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุธวิช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุธวิช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สุธวิช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุธวิช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุธวิช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปาริสุทธิ์ 37 ปา-ริ-สุด Pa Ri Sut ชาย -
เกษสุนีย์ 44 เกด-สุ-นี Ket Su Ni หญิง หญิงผู้มั่นคงในความดีงามเป็นธงชัย
สุรีย์วัลย์ 69 สุ-รี-วัน Su Ri Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณงามผุดผ่อง, ผู้เป็นเชื้อสายของพระอาทิตย์
สุบรรณ 23 สุ-บัน Su Ban หญิง -
สุพรรณ์ 38 สุ-พัน-ระ Su Phan Ra ชาย -
สุลัด 19 สุ-ลัด Su Lat หญิง -
สุพินญา 30 สุ-พิน-ยา Su Phin Ya หญิง ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
อรสุดา 20 ออ-ระ-สุ-ดา O Ra Su Da หญิง -
สุขขุม 18 สุก-ขุม Suk Khum หญิง -
สุพัฒน 28 สุ-พัด-ทะ-นะ Su Phat Tha Na ชาย -
ประสุตา 22 ประ-สุ-ตา Pra Su Ta หญิง ขยัน
รัตนสุดา 26 รัด-ตะ-นะ-สุ-ดา Rat Ta Na Su Da หญิง ลูกแก้ว
สุวืทย์ 39 สุ-วืด Su Wuet ไม่ระบุ -
สุวภารัตน์ 41 สุ-วะ-พา-รัด Su Wa Pha Rat หญิง -
สุชา 11 สุ-ชา Su Cha หญิง เกิดมาดี
สุดรัก 18 สุด-รัก Sut Rak หญิง -
สุเนตร 22 สุ-เนด Su Net ชาย -
สุพัชราภรณ์ 46 สุ-พัด-ชะ-รา-พอน Su Phat Cha Ra Phon หญิง เปรียบเสมือนเพชร
ศุภมงคล 26 สุบ-พะ-มง-คน Sup Pha Mong Khon ชาย -
สุพงษ์ 31 สุ-พง Su Phong ชาย -
สุดานันท์ 34 สุ-ดา-นัน Su Da Nan หญิง -
สุภาภักดิ์ 30 สุ-พา-พัก Su Pha Phak ชาย -
ศุลี 21 สุ-ลี Su Li หญิง พระอิศวร
สุกัลณี 31 สุ-กัน-นี Su Kan Ni หญิง -
สุดาวัล 26 สุ-ดา-วัน Su Da Wan หญิง หญิงผู้สวยงาม
กัญญ์สุชัชชญา 45 กัน-สุ-ชัด-ชะ-ชะ-ยา Kan Su Chat Cha Cha Ya หญิง -
สุพรรณิดา 35 สุ-พัน-นิ-ดา Su Phan Ni Da ไม่ระบุ -
พิสุทธิ์ 38 พิ-สุด Phi Sut ชาย บริสุทธิ์, สะอาด, สุกใส
สุพิชัย 34 สุ-พิ-ชัย Su Phi Chai ชาย -
ศุทธพรรณ 34 สุด-ทะ-พัน Sut Tha Phan ไม่ระบุ เป็นผู้ดี
สุรชิต 21 สุ-ระ-ชิด Su Ra Chit ชาย -
สุศจันทร์ 44 สุด-สะ-จัน Sut Sa Chan หญิง ส่องแสงระยิบระยับสวยงาม
วงสุวรรณ 35 วง-สุ-วัน Wong Su Wan หญิง -
สุธิพนธ์ 42 สุ-ทิ-พน Su Thi Phon ชาย -
สุทธิพงศ์ 43 สุด-ทิ-พง Sut Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายอันบริสุทธิ์
สุภัทธา 19 สุ-พัด-ทา Su Phat Tha หญิง -
นพัตสุทธ์ 42 นะ-พัด-สุด Na Phat Sut หญิง ผู้ริเริ่มใหม่ด้วยความบริสุทธิ์
สุรภี 20 สุ-ระ-พี Su Ra Phi หญิง -
วสุรัตน์ 39 วะ-สุ-รัด Wa Su Rat ชาย ทรัพย์สมบัติแห่งเทวดา
สุขคำ 15 สุก-คัม Suk Kham ชาย -