บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุธวิช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุธวิช
ชื่อ สุธวิช ความหมาย แปลว่า ผู้มีความดีงาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-ทะ-วิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Tha Wit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุธวิช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุธวิช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุธวิช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุธวิช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ สุธวิช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุธวิช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุธวิช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สุธวิช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุธวิช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุธวิช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วสุท 15 วะ-สุด Wa Sut ชาย อำนวยความมั่งคั่ง
ศุภมาส 22 สุ-พะ-มาด Su Pha Mat หญิง วันคืนเดือนปี
สุชาวดี 25 สุ-ชา-วะ-ดี Su Cha Wa Di หญิง เชื้อสายผู้เกิดมาดี
สุรเพ็ญ 34 สุ-ระ-เพ็น Su Ra Phen ไม่ระบุ -
สุรนาถ 19 สุ-ระ-นาด Su Ra Nat หญิง ที่พึ่งของเทพยดา, ชื่อของพระอินทร์
สุกรีย์ 37 สุก-รี Suk Ri ไม่ระบุ -
สงบสุข 21 สะ-หงบ-สุก Sa Ngop Suk ไม่ระบุ -
สุภรรณี 29 สุ-พัน-นี Su Phan Ni ไม่ระบุ ผู้มีผิวทอง
กัจศ์สุรี 46 กัด-สุ-รี Kat Su Ri หญิง -
สุพาภรณ์ 36 สุ-พา-พอน Su Pha Phon หญิง เครื่องประดับที่งดงาม
สุจรีย์ 42 สุ-จะ-รี Su Cha Ri หญิง -
สุชนม์ 29 สุ-ชน Su Chon ไม่ระบุ ผู้เกิด
สุธาสินี 36 สุ-ทา-สิ-นี Su Tha Si Ni หญิง ผู้กินอาหารทิพย์
สุทธิชัย 31 สุด-ทิ-ชัย Sut Thi Chai ชาย ชัยชนะอันหมดจด
สุมณภณ 24 สุ-มน-พน Su Mon Pon หญิง ผู้มีคำพูดและมีปัญญาที่มีจิตใจดี
สุเซนต์ 34 สุ-เซน Su Sen หญิง -
อังศุมาลี 39 อัง-สุ-มา-ลี Ang Su Ma Li หญิง มีระเบียบคือรัศมี, พระอาทิตย์
สุภาลักษณ์ 39 สุ-พา-ลัก Su Pha Lak หญิง -
สุภัทษา 19 สุ-พัด-สา Su Phat Sa หญิง ภาษาผู้ดีงาม
สุรีวัณ 34 สุ-รี-วัน Su Ri Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณงามผุดผ่อง, ผู้เป็นเชื้อสายของพระอาทิตย์
สุทธลักษณ์ 42 สุด-ทะ-ลัก Sut Tha Lak หญิง -
สุมิตริย์ 45 สุ-มิด-ริ Su Mit Ri หญิง -
สุขชื่น 25 สุก-ชื่น Suk Chuen หญิง -
ศุภัชญา 20 สุ-พัด-ยา Su Phat Ya หญิง ผู้ทำความรู้วันนี้ให้ดี
สุศรุต 23 สุ-สะ-รุด Su Sa Rut ชาย มีชื่อเสียงอย่างยิ่ง
วนัสสุดา 32 วะ-นัด-สุ-ดา Wa Nat Su Da หญิง -
สุวิจักขณ์ 45 สุ-วิ-จัก Su Wi Chak ชาย ผู้เฉียบแหลมยิ่ง, ผู้ฉลาดยิ่ง
สุภาศรี 28 สุ-พา-สี Su Pha Si หญิง -
เกตุสุนีย์ 44 เกด-สุ-นี Ket Su Ni หญิง หญิงผู้มั่นคงในความดีงามเป็นธงชัย
สุมลมาลย์ 48 สุ-มน-มาน Su Mon Man หญิง -
สุเทิน 20 สุ-เทิน Su Thoen ชาย -
สุรชาติ 22 สุ-ระ-ชาด Su Ra Chat ชาย ความกล้าหาญ
สุพินยา 34 สุ-พิน-ยา Su Phin Ya ไม่ระบุ ผู้รู้ยิ่งในสิ่งที่ดีงาม
สุนทรณ์ 32 สุน-ทอน Sun Thon หญิง ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ
ชนมสุข 22 ชน-สุก Chon Suk ไม่ระบุ มีความสุขในชีวิต
สุชาฎา 17 สุ-ชา-ดา Su Cha Da หญิง ผู้มีกำเนิดดี, ลูกผู้ดีมีสกุล
สุทธิพจน์ 45 สุด-ทิ-พด Sut Thi Phot ชาย มีคำพูดอันบริสุทธิ์
สุราลักษณ์ 42 สุ-รา-ลัก Su Ra Lak หญิง -
สุเพชร 24 สุ-เพ็ด Su Phet ชาย -
สุตงศ์รัตน์ 54 สุ-ตง-รัด Su Tong Rat หญิง ผู้มีดวงแก้วและไม้เครื่องเรือน