บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุธนิต

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุธนิต
ชื่อ สุธนิต ความหมาย แปลว่า ผู้มีความดีงามมาก เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-ทะ-นิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Tha Nit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุธนิต ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุธนิต ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุธนิต ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุธนิต ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ สุธนิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุธนิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุธนิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุธนิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุธนิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สุธนิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุธนิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สุธนิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุธนิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุธนิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พันธ์สุข 40 พัน-สุก Phan Suk ชาย -
ศุภากฤช 14 สุ-พา-กริด Su Pha Krit ชาย -
สุรีวัณ 34 สุ-รี-วัน Su Ri Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณงามผุดผ่อง, ผู้เป็นเชื้อสายของพระอาทิตย์
สุวิชช์ 31 สุ-วิด Su Wit ชาย -
ศุภพิสิฐ 41 สุ-พะ-พิ-สิด Su Pha Phi Sit ชาย ผู้มีความประเสริฐและดีงาม
แสงสุคนธ์ 41 แสง-สุ-คน Saeng Su Khon หญิง -
สุภาภิกา 17 สุ-พา-พิ-กา Su Pha Phi Ka ไม่ระบุ -
สุรพันธ์ 42 สุ-ระ-พัน Su Ra Phan ชาย -
สุวรร์ 31 สุ-วอน-ระ Su Won Ra ชาย -
สุพัฒ 23 สุ-พัด Su Phat ชาย ผู้จำแนกที่ดี
สุดาวัน 25 สุ-ดา-วัน Su Da Wan ไม่ระบุ หญิงผู้สวยงาม
สุธินันท์ 40 สุ-ทิ-นัน Su Thi Nan ชาย ความยินดีของนักปราชญ์
อาทิสุดา 22 อา-ทิ-สุ-ดา A Thi Su Da หญิง -
สุธิมล 27 สุ-ทิ-มน Su Thi Mon ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาดี
พรสุนีติ์ 48 พอน-สุ-นี Phon Su Ni หญิง ผู้นำที่ดีเลิศ
เจฏสุดา 27 เจด-สุ-ดา Chet Su Da หญิง บุตรสาวผู้ใจดี
รุ่งสุริยา 33 รุ่ง-สุ-ริ-ยา Rung Su Ri Ya ชาย พระอาทิตย์ในยามเช้า
สุวพิชชา 31 สุ-วะ-พิด-ชา Su Wa Phit Cha หญิง มีความรู้ดีงาม
สุพักตร์ 37 สุ-พัก Su Phak ชาย มีโชค
ศุทธี 20 สุด-ที Sut Thi ชาย มีใจสะอาด
แพรวสุดา 30 แพรว-สุ-ดา Phraeo Su Da ไม่ระบุ -
ศุภัค 17 สุ-พัก Su Phak ไม่ระบุ มีโชค
สุวธู 20 สุ-วะ-ทู Su Wa Thu หญิง หญิงงาม
สุฤดี 17 สุ-รึ-ดี Su Rue Di หญิง -
สุภัทษา 19 สุ-พัด-สา Su Phat Sa หญิง ภาษาผู้ดีงาม
สุภวิทย์ 37 สุ-พะ-วิด Su Pha Wit ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
สุพัฒนะ 32 สุ-พัด-ทะ-นะ Su Phat Tha Na ชาย -
ดัตวศุทธิ์ 40 ดัด-ตะ-วะ-สุด Dat Ta Wa Sut ชาย รู้ชัดเจน
คำสุกร์ 27 คัม-สุก Kham Suk หญิง พระศุกร์และทองคำ
สุทธิกร 22 สุด-ทิ-กอน Sut Thi Kon ชาย ผู้สร้างบริสุทธิ์
สุมณี 25 สุ-มะ-นี Su Ma Ni หญิง -
สุขนิจ 25 สุก-นิด Suk Nit ไม่ระบุ -
พสุเทพ 27 พะ-สุ-เทบ Pha Su Thep ชาย เทวดาในแผ่นดิน
สุรดิษ 21 สุ-ระ-ดิด Su Ra Dit ชาย มีโชดดีเยี่ยม, มีโชคดีเหมื่อนเทวดา
สุนสา 21 สุน-สา Sun Sa ไม่ระบุ -
สุทิพันธ์ 43 สุ-ทิ-พัน Su Thi Phan หญิง -
สุเทิน 20 สุ-เทิน Su Thoen ชาย -
สุนันทา 24 สุ-นัน-ทา Su Nan Tha หญิง ผู้มีความยินดี, พระสุนันทาเทวีผู้เป็นชายาของพระอินทร์
สุวิษา 23 สุ-วิ-สา Su Wi Sa ไม่ระบุ -
รัชษุภา 17 รัด-ชะ-สุ-พา Rat Cha Su Pha หญิง -