บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุธนิต

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุธนิต
ชื่อ สุธนิต ความหมาย แปลว่า ผู้มีความดีงามมาก เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุ-ทะ-นิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Su Tha Nit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุธนิต ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุธนิต ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุธนิต ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุธนิต ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ สุธนิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ สุธนิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุธนิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุธนิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุธนิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สุธนิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุธนิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สุธนิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุธนิต สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุธนิต มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กันต์สุดา 32 กัน-สุ-ดา Kan Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวผู้น่ารัก
อำนวยสุข 36 อัม-นวย-สุก Am Nuai Suk ชาย ผู้อวยพรความสุข
ศุภัสจี 33 สุ-พัด-จี Su Phat Chi ไม่ระบุ -
สุพัฒร 27 สุ-พัด Su Phat ไม่ระบุ ผู้จำแนกที่ดี
สุนินาท 24 สุ-นิ-นาด Su Ni Nat หญิง มีเสียงเพราะเป็นที่สบอารมณ์
สุรบดินทร์ 38 สุ-ระ-บะ-ดิน Su Ra Ba Din ชาย พระราชาผู้กล้าหาญ
สุจิตร 25 สุ-จิด Su Chit หญิง -
ปิ่นสุดา 22 ปิ่น-สุ-ดา Pin Su Da หญิง ยอดหญิง
สุธีรวัฒน์ 50 สุ-ที-ระ-วัด Su Thi Ra Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
กุสุ 10 กุ-สุ Ku Su ไม่ระบุ ดอกไม้
พหุสุวรรณ 41 พะ-หุ-สุ-วัน Pha Hu Su Wan ชาย มีทองมาก
รสสุคนธ์ 41 รด-สุ-คน Rot Su Khon หญิง ชื่อไม้ดอกเป็นเถามีกลิ่นหอม
สุภาวะดี 28 สุ-พา-วะ-ดี Su Pha Wa Di ไม่ระบุ หญิงงาม
สุทธิเกียรติ 46 สุด-ทิ-เกียด Sut Thi Kiat ชาย -
ณัฐสุมน 36 นัด-ถะ-สุ-มน Nat Tha Su Mon หญิง นักปราชญ์ผู้ใจดี
สุมมนัส 34 สุม-มะ-นัด Sum Ma Nat หญิง -
พิศุทธิ์ 38 พิ-สุด Phi Sut ไม่ระบุ สะอาด, บริสุทธิ์, หมดจด
สุทัม 18 สุ-ทัม Su Tham หญิง -
สุภชา 12 สุ-พะ-ชา Su Pha Cha ไม่ระบุ เกิดมาจากสิ่งที่ดีงาม
สุพรวรรณ 39 สุ-พอน-วัน Su Phon Wan หญิง -
บาสุวรรณ 30 บา-สุ-วัน Ba Su Wan ชาย -
สุขพัฒน์ 39 สุก-พัด Suk Phat ไม่ระบุ มีความสุขและความเจริญ
สุภารักษ์ 32 สุ-พา-รัก Su Pha Rak ไม่ระบุ -
สุชามนตร์ 37 สุ-ชา-มน Su Cha Mon หญิง -
สุนท 14 สุน-ทะ Sun Tha ชาย -
สุภาวีย์ 40 สุ-พา-หวี Su Pha Wi หญิง -
สุขสุวน 29 สุก-สุ-วน Suk Su Won ชาย -
สุณีเนตร 34 สุ-นี-เนด Su Ni Net ไม่ระบุ -
สุมลชัย 33 สุ-มน-ชัย Su Mon Chai ไม่ระบุ -
สุบังอร 26 สุ-บัง-ออน Su Bang On ไม่ระบุ -
สุรนทร์ 31 สุ-รน Su Ron หญิง -
สุธานนท์ 33 สุ-ทา-นน Su Tha Non ชาย -
สร้อยสุวรรณ์ 63 ซ่อย-สุ-วัน Soi Su Wan หญิง สร้องทอง
เปล่งสุรีย์ 49 เปล่ง-สุ-รี Pleng Su Ri หญิง -
สุขทา 12 สุ-ขะ-ทา Su Kha Tha ไม่ระบุ ผู้ให้ความสุข
สุชทิรัตน์ 40 สุด-ทิ-รัด Sut Thi Rat หญิง ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว
ทองสุข 19 ทอง-สุก Thong Suk ชาย ทองแห่งความสุข
สุทธิโชค 27 สุด-ทิ-โชก Sut Thi Chok ไม่ระบุ -
เกษมสุข 22 กะ-เสม-สุก Ka Sem Suk ชาย มีความสุขความปลอดภัย
สุขนิจ 25 สุก-นิด Suk Nit ไม่ระบุ -