บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุทธีระศักดิ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุทธีระศักดิ์
ชื่อ สุทธีระศักดิ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีอำนาจอันดีงาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุด-ที-ระ-สัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sut Thi Ra Sak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุทธีระศักดิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุทธีระศักดิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุทธีระศักดิ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุทธีระศักดิ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 123 หรือ 23
หมายเลข 23 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมนตร์เสน่ห์ เป็นเลขดีปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นที่ชื่นชอบของเพศชาย หมายเลขนี้จึงให้ผลทางบวกกับเพศหญิง หากเป็นเพศชายจะได้รับความเดือดร้อนจากเพศหญิงอย่างหนักหน่วง หน้าที่การงานมีโอกาสตกจากตำแหน่งได้
ชื่อ สุทธีระศักดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุทธีระศักดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุทธีระศักดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สุทธีระศักดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุทธีระศักดิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุทธีระศักดิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุดแดน 17 สุด-แดน Sut Daen ชาย -
สุทธยา 22 สุด-ทะ-ยา Sut Tha Ya ชาย มีความรู้อันบริสุทธิ์
สุทธินีย์ 46 สุด-ทิ-นี Sut Thi Ni หญิง ผู้นำผู้บริสุทธิ์
สุทธิพร 29 สุด-ทิ-พอน Sut Thi Phon หญิง ประเสริฐในความบริสุทธิ์
ศุทมาศ 22 สุด-มาด Sut Mat หญิง -
สุทธิภา 19 สุด-ทิ-พา Sut Thi Pha ไม่ระบุ -
สุดธิดา 19 สุด-ทิ-ดา Sut Thi Da หญิง ความบริสุทธิ์
สุทธสินี 36 สุด-ทะ-สิ-นี Sut Tha Si Ni ไม่ระบุ หญิงงามผู้บริสุทธิ์
เนตรสุทธิ์ 40 เตด-ตระ-สุด Tet Tra Sut ชาย นำไปสู่ความหมดจด
สุดท้อง 20 สุด-ท้อง Sut Thong หญิง -
สุชนัย 27 สุด-ชะ-นัย Sut Cha Nai ชาย ถือกำเนิดดี
ศุทธศีล 33 สุด-ทะ-สีน Sut Tha Sin ชาย มีใจสะอาด
วิสุทธิศักดิ์ 53 วิ-สุด-ทิ-สัก Wi Sut Thi Sak ไม่ระบุ -
สุดเทียน 32 สุด-เทียน Sut Thian หญิง -
สุทวิบาล 28 สุด-วิ-บาน Sut Wi Ban ไม่ระบุ -
สุดฤทัย 23 สุด-รึ-ทัย Sut Rue Thai หญิง -
สุทสา 17 สุด-สา Sut Sa ไม่ระบุ -
สุทราดา 16 สุด-รา-ดา Sut Ra Da หญิง -
ศุศรุษณ์ 38 สุด-สะ-รุด Sut Sa Rut ชาย พึงใจเชื่อฟัง
สุทธิกา 19 สุด-ทิ-กา Sut Thi Ka หญิง มีความบริสุทธิ์
ศุถนันท์ 33 สุด-นัน Sut Nan ไม่ระบุ -
สุดนภา 16 สุด-นะ-พา Sut Na Pha ไม่ระบุ -
สุทธิกร 22 สุด-ทิ-กอน Sut Thi Kon ชาย ผู้สร้างบริสุทธิ์
ณัฐสุต 29 นัด-ถะ-สุด Nat Tha Sut ชาย ลูกนักปราชญ์
สุทรี 20 สุด-รี Sut Ri ไม่ระบุ -
สุทธิเดช 22 สุด-ทิ-เดด Sut Thi Det ไม่ระบุ -
พิสุต 23 พิ-สุด Phi Sut ไม่ระบุ บริสุทธิ์, สะอาด, สุกใส
สุทธนารัตน์ 44 สุด-ทะ-นา-รัด Sut Tha Na Rat หญิง -
สุทธินี 29 สุด-ทิ-นี Sut Thi Ni หญิง ผู้นำผู้บริสุทธิ์
ศุทธนุช 21 สุด-ทะ-นุด Sut Tha Nut หญิง หญิงผู้บริสุทธิ์
ดุวิศุษม์ 38 ดุ-วิ-สุด Du Wi Sut ไม่ระบุ ที่มีใจกล้าห้าวหาญ
สุทธิณี 29 สุด-ทิ-นี Sut Thi Ni หญิง ผู้นำผู้บริสุทธิ์
สุดสมร 25 สุด-สะ-หมอน Sut Sa Mon ไม่ระบุ -
สุทธิ์ 26 สุด Sut ชาย -
สุทที 17 สุด-ที Sut Thi หญิง มีใจสะอาด
รวิสุต 25 ระ-วิ-สุด Ra Wi Sut ไม่ระบุ ลูกพระอาทิตย์ดาวพระเสาร์
สุทธิภัทร 27 สุด-ทิ-พัด Sut Thi Phat ชาย ดีงามด้วยความบริสุทธิ์
รวิศุทธ์ 36 ระ-วิ-สุด Ra Wi Sut ไม่ระบุ บริสุทธิ์ดุจพระอาทิตย์
สุทธิรมย์ 43 สุด-ทิ-รม Sut Thi Rom ชาย -
สุทธกาญจน์ 39 สุด-ทะ-กาน Sut Tha Kan ไม่ระบุ -