บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุทธิวงศ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุทธิวงศ์
ชื่อ สุทธิวงศ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายในตระกูลโดยเนื้อแท้ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุด-ทิ-วง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Sut Thi Wong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุทธิวงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุทธิวงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุทธิวงศ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุทธิวงศ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 101 หรือ 11
หมายเลข 11 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้งและการถูกหักหลัง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มักมีปัญหากับคนรอบข้าง ถูกเพื่อนพ้องทรยศหักหลัง และมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร รวมไปถึงเนื้องอก
ชื่อ สุทธิวงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุทธิวงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุทธิวงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สุทธิวงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุทธิวงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สุทธิวงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนม์พิสุทธิ์ 59 ชน-พิ-สุด Chon Phi Sut ไม่ระบุ ผู้ที่เกิดมามีชีวิตบริสุทธิ์
สุษณัน 26 สุด-สะ-นัน Sut Sa Nan ชาย ได้มาโดยง่าย
ปิลันธสุทธิ์ 51 ปิ-ลัน-ทะ-สุด Pi Lan Tha Sut ไม่ระบุ เครื่องประดับอันหมดจด
สุชนัย 27 สุด-ชะ-นัย Sut Cha Nai ชาย ถือกำเนิดดี
พิศุทธิ์ธรรม 55 พิ-สุด-ทำ Phi Sut Tham ไม่ระบุ ธรรมอันบริสุทธิ์
ศุทธา 14 สุด-ทา Sut Tha ไม่ระบุ ผู้บริสุทธิ์
สุดชา 12 สุด-ชา Sut Cha ชาย -
สุทธิดา 19 สุด-ทิ-ดา Sut Thi Da หญิง ความบริสุทธิ์
สุทธาทัย 27 สุด-ทา-ทัย Sut Tha Thai ไม่ระบุ -
พิรศุษม์ 42 พิ-ระ-สุด Phi Ra Sut ชาย มีความเข้มแข็งกล้าหาญเยี่ยงวีรบุรุษ
ศุกรสุจ 27 สุ-กะ-ระ-สุด Su Ka Ra Sut ชาย แสงนวล
กันต์พิสุทธิ์ 60 กัน-พิ-สุด Kan Phi Sut ไม่ระบุ ผู้บริสุทธิ์และน่ารัก
สุทธิวุฒิ 31 สุด-ทิ-วุด Sut Thi Wut ชาย -
วิสุด 19 วิ-สุด Wi Sut ชาย สะอาด, สดใส
สุดที 17 สุด-ที Sut Thi ชาย มีใจสะอาด
ศุทธี 20 สุด-ที Sut Thi ชาย มีใจสะอาด
สุทธกานต์ 32 สุด-ทะ-กาน Sut Tha Kan ไม่ระบุ -
พิสุทธินี 41 พิ-สุด-ทิ-นี Phi Sut Thi Ni หญิง -
หิรัณยสุทธิ์ 56 หิ-รัน-ยะ-สุด Hi Ran Ya Sut ไม่ระบุ ทองแท้
ศุศรุษณ์ 38 สุด-สะ-รุด Sut Sa Rut ชาย พึงใจเชื่อฟัง
สุทธิโรจน์ 45 สุด-ทิ-โรด Sut Thi Rot ไม่ระบุ -
สุทธิพรณ์ 43 สุด-ทิ-พน Sut Thi Phon ไม่ระบุ -
วสุต 17 วะ-สุด Wa Sut ไม่ระบุ อำนวยความมั่งคั่ง
ศุทธหทัย 31 สุด-ทะ-หะ-ทัย Sut Tha Ha Thai หญิง ผู้มีใจอันบริสุทธิ์
สุทธิศา 25 สุด-ทิ-สา Sut Thi Sa ไม่ระบุ นายผู้บริสุทธิ์ , เจ้านายผู้บริสุทธิ์
สุดทวี 23 สุด-ทะ-วี Sut Tha Wi ชาย บริสุทธิ์และกล้าหาญ
สุษฏา 22 สุด-สะ-ดา Sut Sa Da หญิง ดียอดเยี่ยม
สุดชัย 23 สุด-ชัย Sut Chai ชาย -
ศุถนันท์ 33 สุด-นัน Sut Nan ไม่ระบุ -
สุทธีระศักดิ์ 54 สุด-ที-ระ-สัก Sut Thi Ra Sak ชาย -
พิสุทธิศักดิ์ 55 พิ-สุด-ทิ-สัก Phi Sut Thi Sak ชาย -
เนตรสุทธิ์ 40 เตด-ตระ-สุด Tet Tra Sut ชาย นำไปสู่ความหมดจด
สุทธวีร์ 39 สุด-ทะ-วี Sut Tha Wi ไม่ระบุ บริสุทธิ์และกล้าหาญ
บุญสุทธิ์ 33 บุน-สุด Bun Sut ไม่ระบุ -
สุทธเกียรติ์ 51 สุด-ทะ-เกียด Sut Tha Kiat ชาย -
สุดท้อง 20 สุด-ท้อง Sut Thong หญิง -
ศุทธศีล 33 สุด-ทะ-สีน Sut Tha Sin ชาย มีใจสะอาด
วิสุทธิศักดิ์ 53 วิ-สุด-ทิ-สัก Wi Sut Thi Sak ไม่ระบุ -
สุธชา 15 สุด-ชา Sut Cha ไม่ระบุ -
สุทธิวิทย์ 45 สุด-ทิ-วิด Sut Thi Wit ชาย -