บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุขสัณท์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุขสัณท์
ชื่อ สุขสัณท์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความสุขและความสุภาพ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุก-สัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Suk San
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุขสัณท์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุขสัณท์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุขสัณท์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุขสัณท์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ สุขสัณท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุขสัณท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุขสัณท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สุขสัณท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุขสัณท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สุขสัณท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุทิวัล 29 สุ-ทิ-วัน Su Thi Wan ชาย วันดี
สุทนต์ 26 สุ-ทน Su Thon ชาย -
สุนนต์ 30 สุ-นน Su Non ไม่ระบุ -
สุนา 14 สุ-นา Su Na หญิง -
สุรุจ 19 สุ-รุด Su Rut ชาย สุกไส
สุคนธมาส 34 สุ-คน-ทะ-มาด Su Khon Tha Mat ไม่ระบุ -
สุธิสา 24 สุ-ทิ-สา Su Thi Sa หญิง -
สุวรรณลี 40 สุ-วัน-ลี Su Wan Li หญิง เถาไม้งาม
สุริทัศน์ 42 สุ-ริ-ทัด Su Ri That ไม่ระบุ -
พิมพ์สุภา 44 พิม-สุ-พา Phim Su Pha หญิง รูปงาม
สุชาณัฐ 29 สุ-ชา-นัด Su Cha Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้มีชาติกำเนิดดี
สุขิต 17 สุ-ขิด Su Khit ชาย ผู้มีความสุข
สุภากร 15 สุ-พา-กอน Su Pha Kon ไม่ระบุ บ่อเกิดแห่งสิริมงคล
สุบัญ 18 สุ-บัน Su Ban หญิง -
สุเชต 15 สุ-เชด Su Chet ชาย -
สุภิตา 17 สุ-พิ-ตา Su Phi Ta หญิง -
ศุภาวดี 24 สุ-พา-วะ-ดี Su Pha Wa Di หญิง หญิงงาม
สุพัฒนิตา 36 สุ-พัด-นิ-ตา Su Phat Ni Ta หญิง -
เธียรวิสุทธิ์ 61 เทียน-วิ-สุด Thian Wi Sut ไม่ระบุ -
สุดาวัลย์ 43 สุ-ดา-วัน Su Da Wan หญิง หญิงผู้สวยงาม
วสุบูรณ์ 36 วะ-สุ-บูน Wa Su Bun ไม่ระบุ -
สุราลักษณ์ 42 สุ-รา-ลัก Su Ra Lak หญิง -
วสุวัตต์ 39 วะ-สุ-หวัด Wa Su Wat ชาย -
สุพิมพ์ 42 สุ-พิม Su Phim หญิง -
สุวรรณภา 29 สุ-วัน-พา Su Wan Pha หญิง -
กัญสุชญา 24 กัน-สุ-ชะ-ยา Kan Su Cha Ya หญิง -
สุพิต 23 สุ-พิด Su Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
สุพัชร 26 สุ-พัด-ชะ-ระ Su Phat Cha Ra ไม่ระบุ -
สุรีย์วรรณ 55 สุ-รี-วัน Su Ri Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณงามผุดผ่อง, ผู้เป็นเชื้อสายของพระอาทิตย์
สุภักดิ์ 28 สุ-พัก Su Phak หญิง มีโชค
สุรัติ 23 สุ-รัด Su Rat ชาย ดวงแก้วที่ดี
สุณีรักษ์ 42 สุ-นี-รัก Su Ni Rak ไม่ระบุ -
สุไฮลา 29 สุ-ฮัย-ลา Su Hai La หญิง -
สุญามินทร์ 41 สุ-ยา-มิน Su Ya Min ไม่ระบุ -
สุกรณ์ 27 สุ-กอน Su Kon ไม่ระบุ -
สุทธิวรรณ 36 สุด-ทิ-วัน Sut Thi Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
สุวิภรณ์ 37 สุ-วิ-พอน Su Wi Phon ไม่ระบุ -
ฉัตรสุดาภรณ์ 45 ฉัด-สุ-ดา-พอน Chat Su Da Phon ไม่ระบุ หญิงผู้มีฉัตรเป็นเครื่องประดับ
สุทัศนีย์ 49 สุ-ทัด-สะ-นี Su That Sa Ni ไม่ระบุ สวย
ศุภวาสนา 29 สุบ-พะ-วาด-สะ-หนา Sup Pha Wat Sa Na ไม่ระบุ -