บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สุขสัณท์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สุขสัณท์
ชื่อ สุขสัณท์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความสุขและความสุภาพ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สุก-สัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Suk San
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุขสัณท์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สุขสัณท์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุขสัณท์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สุขสัณท์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ สุขสัณท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สุขสัณท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุขสัณท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ สุขสัณท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สุขสัณท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สุขสัณท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศุกรัตน์ 34 สุก-รัด Suk Rat ไม่ระบุ -
สุขสรรณ์ 39 สุก-สัน Suk San ชาย ความสุขที่เกิดจากความสงบ
ครองสุข 26 ครอง-สุก Khrong Suk หญิง ดำเนินอยู่(ด้วยกัน)อย่างมีความสุข
คำศุกร์ 27 คัม-สุก Kham Suk หญิง พระศุกร์และทองคำ
สุขชัย 24 สุก-ชัย Suk Chai ชาย -
สุขดี 18 สุก-ดี Suk Di ชาย -
คำสุกร์ 27 คัม-สุก Kham Suk หญิง พระศุกร์และทองคำ
รัชพรสุขฐิ์ 54 รัด-ชะ-พอน-สุก Rat Cha Phon Suk หญิง -
ชัยสุข 24 ชัย-สุก Chai Suk ชาย ความสุขอันเกิดจากชัยชนะ
สุขอนันต์ 42 สุก-อะ-นัน Suk A Nan ชาย -
สุขนิรันดร์ 46 สุก-นิ-รัน Suk Ni Ran ชาย -
สุขสมใจ 34 สุก-สม-จัย Suk Som Chai ชาย -
พันธ์สุข 40 พัน-สุก Phan Suk ชาย -
สุขวรรณ 29 สุก-วัน Suk Wan หญิง -
สมสุข 22 สม-สุก Som Suk หญิง -
สุขนิล 25 สุก-นิน Suk Nin ไม่ระบุ -
สุขฟ้า 21 สุก-ฟ้า Suk Fa หญิง -
ศุขเสงี่ยม 42 สุก-สะ-เหงี่ยม Suk Sa Ngiam ชาย -
ทวีสุข 24 ทะ-วี-สุก Tha Wi Suk หญิง -
สุขสำราญ 27 สุก-สัม-ราน Suk Sam Ran ชาย ผู้มีแต่ความสุขสบาย
สุขวงค์ 31 สุก-วง Suk Wong ชาย -
สุขสม 22 สุก-สม Suk Som หญิง -
สุกณา 15 สุก-นา Suk Na หญิง -
สุกณัฐ 27 สุก-นัด Suk Nat ชาย -
คำสุข 15 คัม-สุก Kham Suk หญิง พระศุกร์และทองคำ
พูลสุก 25 พูน-สุก Phun Suk หญิง -
สงบสุข 21 สะ-หงบ-สุก Sa Ngop Suk ไม่ระบุ -
พวงสุข 26 พวง-สุก Phuang Suk ไม่ระบุ -
สพสุข 25 สบ-สุก Sop Suk ชาย -
ทองสุขร์ 32 ทอง-สุก Thong Suk ชาย ทองคำและดาวศุกร์
สุขขี 19 สุก-ขี Suk Khi ชาย -
สุกรีย์ 37 สุก-รี Suk Ri ไม่ระบุ -
ศุกข์ 20 สุก Suk ชาย -
เกษมสุข 22 กะ-เสม-สุก Ka Sem Suk ชาย มีความสุขความปลอดภัย
สุขจิตร์ 36 สุก-จิด Suk Chit ชาย -
สุขสบาย 28 สุก-สะ-บาย Suk Sa Bai หญิง -
ส่งสุข 20 ส่ง-สุก Song Suk ไม่ระบุ -
สุขตา 14 สุก-ตา Suk Ta หญิง -
ทองศุกร์ 31 ทอง-สุก Thong Suk หญิง ทองคำและดาวศุกร์
สุขนิจ 25 สุก-นิด Suk Nit ไม่ระบุ -