บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ สีสองเมือง

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ สีสองเมือง
ชื่อ สีสองเมือง ความหมาย แปลว่า ชื่อวันแห่งนึงในจังหวัดลำพูน (วัดศรีสองเมือง) เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า สี-สอง-เมือง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Si Song Mueang
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สีสองเมือง ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ สีสองเมือง ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สีสองเมือง ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ สีสองเมือง ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 151 หรือ 51
หมายเลข 51 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความสำเร็จและสมบูรณ์พูลผลในทุกๆ เรื่อง หมายเลขนี้เป็นดาวคู่มิตรกัน ช่วยสนับสนุนกันและกันตลอดเวลา ผลรวมของเลขก็ตกเป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ จึงทำให้หนุนนำในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ที่สามารถหามาได้ไม่ยาก ด้านความรักก็ให้ผลที่น่ายินดี จะมีผู้ที่คอยสนับสนุนชีวิตอยู่ไม่คลาย
ชื่อ สีสองเมือง สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ สีสองเมือง มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สีสองเมือง สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ สีสองเมือง มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สีสองเมือง สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ สีสองเมือง มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ สีสองเมือง สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ สีสองเมือง มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สีมัย 31 สี-มัย Si Mai หญิง -
แม่ศรีลา 33 แม่-สี-ลา Mae Si La หญิง -
ศรีลาพรรณ 46 สี-ลา-พัน Si La Phan หญิง -
สีพันธ์ 44 สี-พัน Si Phan ไม่ระบุ -
ศรีอาน 30 สี-อาน Si An ไม่ระบุ -
ศรีฟ้า 29 สี-ฟ้า Si Fa หญิง -
ทองสี 23 ทอง-สี Thong Si หญิง -
ศรีเทียน 41 สี-เทียน Si Thian หญิง -
สีตีกาหม๊ะ 47 สี-ตี-กา-มะ Si Ti Ka Ma หญิง -
ศรีศิลป์ 46 สี-สิน Si Sin ชาย -
เสี่ยวหลิ่ง 49 เสี่ยว-หลิ่ง Siao Ling หญิง -
กาบสี 18 กาบ-สี Kap Si หญิง -
สีเมฆ 24 สี-เมก Si Mek ชาย -
สีรัง 24 สี-รัง Si Rang ไม่ระบุ -
ศรีราช 25 สี-ราด Si Rat ไม่ระบุ -
พลศรี 32 พน-สี Phon Si หญิง -
เมมภาศี 28 เมม-พา-สี Mem Pha Si หญิง -
จัสศรี 35 จัด-สี Chat Si ไม่ระบุ -
สดสี 22 สด-สี Sot Si หญิง -
สี่ 15 สี่ Si หญิง -
ศรีภัทรา 29 สี-พัด-ทรา Si Phat Thra ไม่ระบุ ประเสริฐและงดงาม
ศรีสอางค์ 47 สี-สะ-อาง Si Sa Ang หญิง หญิงผู้งดงามสะอาดหมดจด
ศรีสุนทระ 40 สี-สุน-ซะ Si Sun Sa ไม่ระบุ -
ตาลศรี 28 ตาน-สี Tan Si ไม่ระบุ ต้นโตนดที่งดงาม
พุธศรี 31 พุด-สี Phut Si หญิง -
ศรียวน 37 สี-ยวน Si Yuan หญิง -
ศรีทอน 30 สี-ทอน Si Thon หญิง -
สุภาศรี 28 สุ-พา-สี Su Pha Si หญิง -
โพสี 26 โพ-สี Pho Si ชาย -
ศรีแทน 26 สี-แทน Si Thaen หญิง -
ไกรศรี 32 กรัย-สี Krai Si ชาย ผู้ยิ่งด้วยสิริมงคล
ศรีริวรรณ 45 สี-ริ-วัน Si Ri Wan หญิง -
สีเหมือน 44 สี-เหมือน Si Muean ไม่ระบุ -
สุรสีห์ 40 สุ-ระ-สี Su Ra Si ไม่ระบุ -
สีประพา 33 สี-ประ-พา Si Pra Pha ไม่ระบุ แสงสว่างอันเป็นมงคล, แสงสว่างอันงดงาม
มอญศรี 33 มอน-สี Mon Si หญิง -
สีทูน 22 สี-ทูน Si Thun ชาย -
เศรียร 32 เสียน Sian ไม่ระบุ -
อัมพรศรี 45 อัม-พอน-สี Am Phon Si หญิง -
ศรีคร 26 สี-คอน Si Khon ชาย -